23.09.2010.

Uređenje dječjeg igrališta u Veronekovoj ulici

Postavljena igrala

Uređenje dječjeg igrališta u Veronekovoj ulici

U Veronekovoj ulici u Samoboru završeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta, na kojem su postavljena igrala. Slijedi uređenje košarkaškog igrališta, koje je za sada asfaltirano. Za potrebe kompletnog uređenja igrališnog dijela Veronekove u planu je uređenje parkirališta između ceste i igrališta te travnatog terena za buduća igrališta, a postoji i inicijativa za postavljanje klupa, kao i za sadnju drveća oko igrališta. Po završetku prvog dijela radova i postavljanja igrala, igralište su obišli i čelni ljudi samoborske gradske uprave, predvođeni gradonačelnikom Krešom Beljakom.

I.H.

 
23.09.2010.

Samoborski HSLS na pressici prokomentirao polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Samobora u 2010. godini

Mora se uvesti stroga kontrola potrošnje

Samoborski HSLS na pressici prokomentirao polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Samobora u 2010. godini

- Dužnost nam je kao članovima Gradskog vijeća da našim građanima damo pravovaljanu informaciju kakvo je stanje financija u našem gradu. Analizom izvješća vidjeli smo da je u prvih šest mjeseci manjak prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 6 milijuna kuna (70.361.402 kune naspram 76.260.239 kuna), dok su rashodi otprilike na istoj razini – istaknuli su članovi HSLS-a u samoborskom Gradskom vijeću Linda Rossini Gajšak, Ivan Vlainić i Roland Gajšak na konferenciji za medije održanoj 22. rujna, a na kojoj je još bio i Nikica Matan, dopredsjednik Mladih hrvatskih liberala Zagrebačke županije i član samoborskog ogranka HSLS-a.

Na pressici je Linda Rossini Gajšak navela i kako manjak prihoda nad rashodima iznosi 4.158.000 kuna, što smatra zabrinjavajućim, osobito što je i prošla godina završila s gubitkom od 4.301.000 kuna pa ističe da u sljedećih 6 mjeseci preostaje pokriti ukupni manjak u visini 8.459.000 kuna, što smatra praktički nemogućim, jer Grad Samobor ne poduzima mjere smanjenja rashoda i štednje.

Roland Gajšak je rekao da su povod za ove njihove reakcije izjave čelnika Grada da ne postoje problemi i da se proračun dobro puni, što je u kontradikciji s podnesenim izvješćem o polugodišnjem izvršenju proračuna iz kojeg je vidljivo da se proračun ne puni dovoljno da bi se pokrile sve potrebe. Roland Gajšak ističe da su prihodi poslovanja manji za 6 milijuna kuna, a još više ga zabrinjava što su prihodi od komunalnog gospodarstva 30% manji nego prošle godine te smatra da vodstvo Grada ne poduzima mjere kako bi se proračun doveo u balans pa se prenosi gubitak od 9 milijuna kuna koji se ne može anulirati do kraja godine bez potrebnih mjera.

- Može se dogoditi da Grad Samboor više neće moći izvršavati svoje obveze i taj problem HSLS želi istaknuti – rekao je Roland Gajšak. Dodao je kako je do sada jedina konkretna mjera bila smanjenje osnovice za plaće sredinom 2009., ali kada se sada pogleda trošak za plaće u 2010. godini vidi se da je iznos isti, što znači da ta mjera nije imala učinak glede uštede, jer je očito došlo do novog zapošljavanja ljudi, kaže Gajšak. Stoga samoborski HSLS smatra da se pred vijećnike treba hitno staviti program prestrukturiranja gradskog proračuna i vjeruju da se do smanjenja troškova može doći na bezbolan način, ali samo uz uvođenje stroge kontrole potrošnje.

Kao primjere neracionalnog trošnjenja navode nova zapošljavanja u gradskoj upravi, gradskim ustanovama, a posebice u Poduzetničkom centru i Komunalcu, ističući kako bi bilo zanimljivo vidjeti stranačku i obiteljsku pripadnost novozaposlenih u spomenutim institucijama.

HSLS – ogranak Samobor ne odobrava ni povećanje troškova za pojedine manifestacije, a kao primjer izdvajaju ovogodišnji Fašnik, navodeći da se za 5 dana potrošilo skoro pa duplo više nego za Fašnik 2009. godine. Navode još i da se Gradom upravlja neracionalno i nestručno, a zadnji primjer za tu tvrdnju im je natječaj za prodaju gradske imovine, koji je raspisan bez suglasnosti Gradskog vijeća. Samoborski HSLS-ovci izdvojili su dvije nekretnine – bivšu Samu te Vilu Alnoch, za koju smatraju da se ne može prodati, jer je zaštićeno kulturno dobro. Što se tiče Same, Nikica Matan (ujedno i član Savjeta mladih Grada Samobora) iznio je stav HSLS-a da je sadašnja vlast odustala od projekta preseljenja knjižnice u taj prostor i formiranja Centra za mlade, rekavši da je to primjer tipičnog političkog sindroma da se odbacuju svi projekti bivše vlasti. Smatra da se cijeli prostor oko Same može iskoristiti za društvene sadržaje, što će onda pridonijeti valorizaciji cijelog poteza od Same prema Vugrinščaku i stvaranju nove turističke ponude, jer je svugdje u svijetu normalno da grad živi uz svoju rijeku, rekao je Matan. Ivan Vlainić dodao je da mladi ionako prirodno gravitiraju tom prostoru pa bi bilo bolje unutra im ponuditi kvalitetne sadržaje, a ne prodati zgradu.

Roland Gajšak rekao je i da je sada najgore vrijeme za prodaju nekretnina, jer je situacija na tržištu takva da se ništa ne prodaje pa je taj potez neozbiljan i neodgovoran.

Linda Rossini Gajšak na kraju je izdvojila da gradonačelnik nije upućen u stanje financija, jer inače ne bi mogao dati izjavu za Večernji list da POU Samobor proračun košta 12 milijuna kuna, a stvarni iznos je 2,8 milijuna kuna (što uključuje redovan rad, Samoborsku glazbenu jesen, Galeriju Prica i posebne programe), što je pogreška od preko 9 miljuna kuna.

Samoborski HSLS na kraju zaključuje da se Gradom upravlja nestručno i bez osjećaja za vrijeme u kojem živimo te da dio izvršne vlasti ne suosjeća sa sugrađanima zaposlenima u privatnom sektoru, koji teško podnose krizu.

M.Š.

 
23.09.2010.

Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje održala novu akciju

Kampanja Za pokret

Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje održala novu akciju

Nakon provođenja akcije nadzora parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom, Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje 22. rujna provela je na Trgu kralja Tomislava i kampanju za pokret, čiji je cilj upoznavanje šire javnosti s izazovima s kojima se susreću osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti u području mobilnosti. Akcija se provodi u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, a u kampanji sudjeluje, uz Samobor, još 30-ak hrvatskih gradova, među njima i Zagreb, Split, Osijek, Rijeka... Ostvaruje se u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Kampanjom se želi ukazati i na to da bavljenje plivanjem, tjelovježbom i fizikalnom terapijom može unaprijediti mobilnost osoba s invaliditetom, koje se na taj način daleko više uključuju u aktivnosti svakidašnjeg življenja.

Na štandu na Trgu kralja Tomislava bili su izloženi promo materijali, ali i uređaji i vozila koja olakšavaju kretanje osoba s invaliditetom u svakidašnjem životu, ali im omogućuju bavljenje športom. Tako su i prolaznici mogli vidjeti elektro bicikle i skutere te vozilo paramobile jednog od partnera u akciji Otto Bocka. Članovi samoborske udruge i ovog su puta ukazali na arhitektonske barijere s kojima se svakodnevno susreću, a s njima su u ime Grada Samobora porazgovarali zamjenik gradonačelnika Željko Stanec i pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Damir Fabek.

Željko Stanec došao je do njih kako bi razgovarali, iako se već na sportskim druženjima upoznao s nekim njihovim problemima i prijedlozima. Jedan od problema, kojeg su svjesni u gradskoj upravi, je nedostupnost gradskih ureda zbog starosti zgrade, jer ne može se ugraditi ni lift. Upravo stoga, rekao je Stanec, smatraju da se cijela uprava treba preseliti u prostor Vojarne Taborec, kao i policija i sud (jednako problematične zgrade u centru grada), jer bi se pri preuređenju zgrada u novom prostoru vodilo računa i o ovom problemu. Zamjenik gradonačelnika je istaknuo i da Grad Samobor provodi akciju uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim površinama te se svake godine prilagođavaju pristupi u pojedinim ulicama i javnim površinama.

Član Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje Silvio Mucko istaknuo je da su članovima udruge najveći problem upravo arhitektonske barijere u zgradama Grada Samobora i policije, jer tu najčešće moraju dolaziti zbog dokumenata. Zbog izrade nove iskaznice za znak pristupačnosti s njim u gradsku upravu mora ići osobni asistent, kako bi mogao donijeti obrasce. Još mu se težim problemom čini izrada putovnice, budući da mora doći i do prostorije u Policiji gdje se ostavlja otisak pa već sada zna da će ga barem dvojica ljudi morati nositi po stubištu, a sad kaže da to nije jednostavno obzirom na njegovu visinu i težinu. To su problemi s kojima se sve osobe s invaliditetom susreću u većini ustanova u Gradu Samoboru. No, problema ima i na drugim mjestima, a Silvio Mucko naveo je i konkretni primjer u Ulici Danice ilirske gdje je trgovina DM napravila kosinu do ulaza, ali kosina nije napravljena i na nogostupu pa osobe u kolicima i dalje ne mogu ući. To su problemi koji se mogu brzo riješiti i na koje članovi Udruge ukazuju.

M.Š.

 

Uređenje dječjeg igrališta u Veronekovoj ulici

Samoborski HSLS na pressici prokomentirao polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Samobora u 2010. godini

Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje održala novu akciju

Arhiva 2010

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002