26.11.2006.

Novo arheološko iznenađenje u Budinjaku

Otkrivena rijetka četverolisna kapela

Novo arheološko iznenađenje u Budinjaku

Zadnjih dvadesetak godina Budinjak zadivljuje stručnjake i javnost svojom bogatom pretpovijesnom prošlošću. Značaj nalazišta iz starijeg željeznog doba priskrbio mu je slavu koja se, za ovo danas malo naselje u središnjem dijelu Žumberka, činila više nego dovoljnom. Stoga je malo tko mogao pretpostaviti da Budinjak krije još iznenađenja i da će novim nalazima ponovno zaprepastiti arheologe.

U kasno ljeto ove godine, Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje započela je arheološka istraživanja na brijegu koji se uzdiže sa sjeverozapadne strane Budinjaka. Cilj istraživanja bilo je pronalaženje ostataka grkokatoličke kapele svete Petke koja je zbog dotrajalosti srušena 1841. godine. Prema arhivskim podacima, nalazila se u neposrednoj blizini rimokatoličke kapele svete Petronile koja i danas stoji na vrhu brijega. Kako je nekoć izgledala sveta Petka do početka istraživanja bilo je potpuno nepoznato, a zahvaljujući poznavanju žumberačke sakralne arhitekture, s velikom je vjerojatnošću očekivan pronalazak jednostavne jednobrodne crkve s polukružnim svetištem.

Postupno otkrivanje temelja svete Petke najprije je izazvalo čuđenje, a potom i oduševljenje stručne ekipe. Crkva četverolisnog tlocrta, čiji su se temelji ukazali nakon više od stotinu i pedeset godina, toliko je rijetka i neuobičajena da je u Hrvatskoj sačuvano tek nekoliko sličnih primjeraka.

No, osim što je ponovnim pojavljivanjem i upozoravanjem na svoju vrijednost izazvala oduševljenje stručnjaka, sveta je Petka istovremeno stvorila i nedoumice oko porijekla četverolisne forme, kao i oko približne procjene vremena u kojem je građena.

Pitanje je li nastala u vrijeme romanike ili u prvo doba naseljavanja uskoka u Žumberak riješit će tek nastavak iskapanja, kao i podrobna arhivska istraživanja.

U međuvremenu, temelji crkve, koja se već sada može smatrati izrazito vrijednim dijelom hrvatske kulturne baštine, ponovno su zatrpani radi zaštite od dugotrajne i oštre žumberačke zime. Nadajmo se samo do sljedeće godine i nastavka istraživanja! Priliku da u nesvakidašnjoj ljepoti svete Petke uživamo trajno, a prostor postojećeg Arheološkog parka u Budinjaku obogatimo još jednim rijetkim nalazom, nikako ne bi trebalo propustiti.

Morena Želle

 
26.11.2006.

U Samoboru održana izborna sjednica Skupštine sindikata računovođa, financijskih, administrativnih i ostalih radnika u javnim službama RH

Protiv diskriminacije plaća

U Samoboru održana izborna sjednica Skupštine sindikata računovođa, financijskih, administrativnih i ostalih radnika u javnim službama RH

24. studenog u Samoborskoj kleti održana je izborna sjednica Skupštine sindikata računovođa, financijskih, administrativnih i ostalih radnika u javnim službama RH.

Skupština SRFAOH jednoglasno je produžila povjerenje dosadašnjoj predsjednici Nevenki Gračanin iz Bregane, a za potpredsjednicu su izabrali Ivanu Ban iz Splita.

Zbog dugogodišnje diskriminacije u isplatama plaća za službenike i namještenike koji obavljaju važne i odgovorne poslove u računovodstvu i ostalim logističkim službama, a koje se financiraju iz državnog proračuna, spomenuti sindikat od Vlade RH traži da što prije donese novi Zakon o plaćama u javnim službama koji bi pravednije vrednovao radna mjesta unutar javnih službi te da se osnovica za izračun plaće veže uz prosječnu mjesečnu isplaćenu plaću u gospodarstvu RH.

Traži se i jednaki tretman za sve službenike i namještenike zaposlene u svim djelatnostima javnih službi, što pretpostavlja pravo na prekovremeni rad, pravo na zamjenu bolesnog radnika i pravo na godišnji odmor.

U sindikatu računovođa, financijskih i administrativnih radnika traže da se izmijeni Zakon o socijalnoj skrbi koji računovođe i ostale tzv. "nestručne radnike" obvezuje da budu skrbnici korisnicima, da se ne diskriminiraju radna mjesta računovođa te da se uvažavaju mišljenja i prijedlozi struke posredstvom strukovnih sindikata i strukovnih udruga.

Ivica Horvat

 

Novo arheološko iznenađenje u Budinjaku

U Samoboru održana izborna sjednica Skupštine sindikata računovođa, financijskih, administrativnih i ostalih radnika u javnim službama RH

Arhiva 2006

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002