04.04.2006.

Na sjednici Poglavarstva najzanimljivija je bila voda

Javne ustanove poslovale s gubitkom

Na sjednici Poglavarstva najzanimljivija je bila voda

Na samom početku 37. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 3. travnja, Roland Gajšak je, govoreći o Prijedlogu godišnjeg obračuna proračuna Grada Samobora konstatirao da većina javnih ustanova prošle godine nije poslovala financijski pozitivno.

- Ni knjižnica, ni POU, ni Samoborski muzej... Jedino je dječji vrtić Grigor Vitez poslovao sa 44 kune dobitka. Sve se to dogodilo usprkos tome što je Grad uložio veća sredstva nego godinu ranije, ali su se prihodi od vlastitih djelatnosti tih ustanova smanjili – pojasnio je pročelnik za financije i izrazio nadu da će ove godine biti bolje.

A potom se bacilo na vodu. Nedavno donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva bivša stavka, koju ste u svojim računima mogli naći pod imenom Slivno vodna naknada za stambeni i poslovni prostor, zamijenjena je novim javnim prihodom Hrvatskih voda koju ćemo ubuduće zvati Naknada za uređenje voda.

Popijte malo vode, pa idemo dalje. Dosad je Samobor na zahtjev stranke mogao osloboditi plaćanja komunalne naknade osobe koje su to tražile i zakonski na to imale pravo, a u što je automatski bila uključena i bivša slivno vodna naknada. Od sada to neće biti tako. Naime, za oprost od plaćanja bivše slivno vodne naknade, a sada naknade za uređenje voda, morat će se pisati poseban zahtjev.

Kategorije koje imaju pravo na oslobađanje od plaćanja i dalje su iste: udovice, roditelji i djeca poginulih branitelja Domovinskog rata, invalidi Domovinskog rata, korisnici pomoći za uzdržavanje, umirovljenici koji uz mirovinu primaju zaštitni dodatak, nezaposleni koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje neprekidno duže od šest mjeseci i koji nemaju nužno potrebnih prihoda za život te obveznici stariji od 70 godina koji nemaju osnovnih prihoda za život. Svi oni, ako će htjeti da im Grad podmiri troškove naknade za uređenje voda, morat će napisati zamolbu Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti. Odjel će, kaže se u zaključku Poglavarstva, sredstva dodjeljivati u skladu s utvrđenim stanjem i prema propisanim kriterijima.

Potom su članovi Poglavarstva informirani da su Hrvatske vode odlučile od 23. ožujka 2006. godine više ne primjenjivati čimbenik K2 na području Grada Samobora, jer uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nije u funkciji.

Što to znači objasnit ćemo vam nakon čaše vode koju ćete ubuduće plaćati malo skuplje.

Naime, još početkom 2002. godine Hrvatske vode uputile su dopis Vodoopskrbi i odvodnji iz Zagreba u kojem traže da se koeficijent K2 ne primjenjuje, jer je već tada utvrđeno da se otpadne vode s područja Grada Samobora ispuštaju u rijeku Savu bez pročišćavanja. Održan je i sastanak predstavnika Samobora, Komunalca i Hrvatskih voda na kome je, između ostalog, dogovoreno i sljedeće: poduzeće Komunalac treba hitno poduzeti aktivnosti oko izgradnje građevine kojom će se osigurati ispuštanje otpadnih voda s područja Grada Samobora u rijeku Savu, odnosno spriječiti ispuštanje otpadnih voda putem kanala Bistrac – Gradna u potok Rakovicu.

Tadašnje Poglavarstvo Grada Samobora prihvatilo je informaciju sa sastanka, a, kako do danas uređaj za pročišćavanje nije profunkcionirao, na sastanku održanom 12. svibnja 2005. predstavnici Samobora i Komunalca upozoreni su da se otpadne vode i dalje ispuštaju bez pročišćavanja te da će se, ukoliko ovlašteni laboratorij ne potvrdi efekt pročišćavanja, naknada za zaštitu voda morati Samoborcima obračunavati bez umanjenja.

Obzirom da Komunalac nije ništa poduzeo u vezi toga tijekom 2005. godine, a Hrvatske vode podastrle su dokaze da uređaj za pročišćavanje nije u propisanoj funkciji, odnosno da ne radi, donesena je odluka kojom se nalaže Vodoopskrbi i odvodnji iz Zagreba da kod obračuna naknade za zaštitu voda za područje Grada Samobora više ne primjenjuje čimbenik K2, što znači da će se naknada za zaštitu voda od 20. ožujka 2006. godine obračunavati u punom iznosu od 0,90 kn/m3, a ne kao do sada umanjena za čimbenik K2, što je iznosilo 0,63 kune za kubni metar pitke vode.

Ovu Odluku aktualno je Poglavarstvo primilo na znanje i zadužilo Komunalac "da se maksimalno angažira na rješavanju problematike pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora sukladno usvojenom Idejnom projektu i izdanoj lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Samobora". Živjeli!

Nenad Kobasić

 
04.04.2006.

Godišnja skupština Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata

Za dva branitelja još se traga

Godišnja skupština Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata

U ponedjeljak, 3. travnja, održana je godišnja skupština Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata. Skupštini je prethodilo polaganje vijenaca i paljenje svijeća u Parku domovinske zahvalnosti kod spomenika našim braniteljima, pri čemu se posebno isticao vijenac članova iz Općine Sveta Nedelja, prepun proljetnica koje su prisutne podsjetile na izgubljene mlade živote.

Službeni dio skupštine nastavljen je u prostorijama Samoborske pivnice, uz uobičajeni dnevni red. Skupštini je nazočilo 28 članova. Ponovno izabrana za predsjednicu Udruge, Đurđa Purić govorila je o radu udruge u proteklom razdoblju i planovima u ovoj godini, pri čemu je posebno istakla brigu za roditelje naših branitelja, obilazak grobova i zajedničke susrete na Sljemenu i Trokutu. U prošloj godini organizirana su i 3 izleta za roditelje branitelja, a dane su i važne obavijesti o zakonskim i drugim pravima roditelja poginulih u Domovinskom ratu.

Posebno je istaknuto da se za još 2 nestala branitelja s našeg područja još uvijek traga.

Udruga surađuje i sa 151. samoborskom brigadom te drugim srodnim udrugama na rješavanju problema branitelja i njihovih roditelja, a kao poseban problem ističe se problem prostora ove Udruge.

Skupštini su nazočili i brojni predstavnici drugih udruga. U ime 151. samoborske brigade njen ratni zapovjednik Rozarijo Rozga posebno je u svom govoru istakao da bi o Domovinskom ratu trebali govoriti samo oni koji su u njemu i sudjelovali, a izrazito emocionalno se prisutnima obratio i Jurica Rešetar - Jurko. U ime Grada Samobora skupštinare je pozdravila zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić.

Po završetku službenog dijela skupštine prisutni su se nastavili družiti uz ručak.

Ranka Novosel

 
04.04.2006.

Održana skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Još da je opreme...

Održana skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Članovi Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Samobora na svojoj su sjednici, održanoj 31. ožujka u Vatrogasnom domu Samobor, raspravljali o izvršenim aktivnostima u 2005. godini i programu rada i financijskom planu za 2006. godinu.

Skupštinu je vodio predsjednik Jurica Domin, a izvještaj za 2005. godinu podnio je tajnik Boris Bogolin.

Za vatrogasna zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu školovanjem je osposobljeno 85 članova DVD-a. To je dokaz uključivanja mladih u vatrogasnu organizaciju za dobrovoljan i humanitaran rad, rečeno je na sjednici, a naglašen je i rad s djecom i mladeži koja se kroz organizaciju vatrogasnih vježbi i natjecanja upoznaju s opasnostima od vatre, kao i drugih elementarnih nepogoda.

U 2005. godini članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava su sudjelovali na 83 intervencije. Na njima su sudjelovala 692 vatrogasca sa 141 vozilom, a utrošeno je 187 sati rada.

Dobrovoljni i profesionalni vatrogasci su djelovali na 253 intervencije. Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora sudjelovala je na 220 intervencija, a dio s dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Školovanje i uključivanje mladih zadovoljava, ali problem je zastarjela vatrogasna oprema i vozila, čulo se na skupštini, a posebno je naglašen nedostatak vatrogasnih cisterni za dovoz vode na požarište. Iako su u planu niz godina, problemi se rješavaju sporo. To je bilo posebno izraženo ove zime kada je "najmlađa" vatrogasna cisterna, stara 30 godina, ostala u kvaru.

Bilo je govora i o kaznama za nestalu vatrogasnu opremu. Predstavnici DVD-a koji su već prekršajno prijavljeni za nedostatak opreme, izjasnili su se protiv kazni, jasno davši do znanja da ne žele humanitarno i dobrovoljno raditi i još biti i kažnjeni.

Zapovjednik Zajednice Vladimir Domin ml. iznio je Prijedlog programa rada za 2006. godinu, koji je glasanjem i usvojen.

Za 2006. godinu prihvaćen je tako plan školovanja, pokaznih vježbi i vatrogasnih natjecanja i plan nabave vatrogasne opreme.

U radu skupštine sudjelovali su predstavnici vatrogasnih zajednica gradova Jastrebarsko, Zaprešić, Ivanić Grada i općina Žumberak, Pisarovina i Sveta Nedelja, tajnik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josip Novosel i predstavnik Poglavarstva Grada Samobora Franjo Oslaković.

Ivica Horvat

 

Na sjednici Poglavarstva najzanimljivija je bila voda

Godišnja skupština Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata

Održana skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Arhiva 2006

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002