29.01.2006.

Na 27. sjednici Poglavarstva usvojen korigirani prijedlog Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Balada o PPU-u i GUP-u

Na 27. sjednici Poglavarstva usvojen korigirani prijedlog Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Na 27. sjednici Poglavarstva utvrđen je Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Samobora. Najveće novine odnose se na povećan djelokrug ovlasti koje Grad dobiva zbog svog novog statusa velikog grada. Tako će Grad Samobor preuzeti poslove održavanja javnih cesta, izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih za gradnju i prostorno uređenje. Grad će posebnom odlukom odrediti koje poslove je dužan po zakonu obavljati, a koje može i želi obavljati. Da bi se nove ovlasti Grada mogle provoditi potrebno je izmijeniti ili donijeti oko 35 zakona.

Na sjednici je usvojen i novi, korigirani, Prijedlog Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana koji će, nakon prošlogodišnje odbijenice, opet biti dani na javnu raspravu. Javna rasprava, od koje članovi Poglavarstva gotovo unisono ne očekuju veće strateške promjene na predložene planove, trajat će od 1. veljače do 2. ožujka 2006. godine.

Javno izlaganje održat će se 10. veljače u zgradi Poduzetničkog centra u Bregani, Đure Basaričeka 4, gdje će tijekom trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 8-15 sati, na javni uvid biti izložen elaborat Prijedloga plana iz kojeg će građani sve moći vidjeti i dati svoje sugestije. Svi planovi bit će uskoro dostupni i na web stranici Grada Samobora.

Na sjednici su o promjenama unesenim u nove planove govorili Zoran Hebar i Tea Mirković Barilović. Više promjena, po njihovim riječima, ima u GUP-u nego u PPU-u, a u javnoj raspravi koja se ima održati očekuju priljev ideja koje bi mogle unaprijediti planove nečim posve novim i neočekivanim. Promjene i prenamjene koje su u planove unesene odnose se na oko osam hektara zemljišta na području Grada, a naročito se pazilo na promjene vezane za Žumberak, oko kojeg je bilo dosta primjedbi od strane Državnog povjerenstva.

U kratkoj raspravi koja se vodila moglo se saznati da se ovim planovima željelo prekinuti praksu arhitektonskog devastiranja grada pa je grad napokon podijeljen na sektore iz koji je vidljivo gdje se, što i kako može graditi. Jedina konstanta koja vrijedi za sve je da nije moguća nikakva gospodarska izgradnja koja bi ugrožavala okoliš. Ovim planovima, prema riječima njihovih kreatora, u Samoboru nije zaustavljena izgradnja, dapače, samo je dovedena u red.

Pred sam kraj sjednice, pod točkom 22., razgovaralo se o prijedlogu da se rashoduje veća količina kristalnih predmeta gotovo nikakve vrijednosti, koji su deponirani u garaži iza zgrade Poglavarstva. Taj kristal dobiven je kao kompenzacija od Kristala iz Samobora, kad je prije sedam godina ta tvrtka bila u stečaju. U istoj točki za rashod su predložena i dva računala, printer, modem, tri mobitela, tepih i osam stolica.

Tomislav Masten postavio je pitanje zašto se još uvijek vrijedni mobiteli rashoduju, na što mu je iskreno odgovoreno da Povjerenstvo za popis imovine nije došlo do nikakvih saznanja gdje su ti mobiteli pa je točka prihvaćena, ali bez tri nestala mobitela, za koje je rečeno da će im se, kad tad, ući u trag.

Nenad Kobasić

 

Na 27. sjednici Poglavarstva usvojen korigirani prijedlog Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Arhiva 2006

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002