04.05.2007.

Samoborski narodnjaci organizirali predstavljanje modela Javno privatnog partnerstva

Svi bi u partnere

Samoborski narodnjaci organizirali predstavljanje modela Javno privatnog partnerstva

Samoborska Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati organizirala je 26. travnja javnu tribinu s temom Javno privatno partnerstvo u izgradnji objekata javne namjene. U solidno ispunjenoj dvorani Doma umirovljenika govorili su zamjenik župana Zagrebačke županije Josip Jambrač, njegov kolega iz Varaždinske županije Predrag Štromar, Josip Čengija iz Hrvatskog zavoda za mostove i konstrukcije, Marin Franolić iz Conciliuma te zamjenica samoborskog gradonačelnika Marica Jelenić.

U kratkim crtama: JPP podrazumijeva uključivanje privatnog sektora u izvedbi investicija i preuzimanje odgovornosti za održavanje i upravljanje izgrađenih građevina tijekom njihova uporabnog vijeka. Postoji nekoliko modela JPP-a, no, ovaj put je naglasak bio na modelu primijenjenom u Varaždinskoj županiji koja si je dala u zadatak riješiti 40 objekata za potrebe obrazovanja do 2008. godine. Princip je da županija, gradovi i općine riješe projektnu dokumentaciju, iznajme zemljište privatniku, privatnik gradi, nakon toga održava i upravlja građevinom, a županija, gradovi i općine plaćaju najam idućih 30-ak godina nakon čega sve prelazi u njihovo vlasništvo. Prednosti ovakvog partnerstva su što se investicija ne računa kao zaduženje, sav je rizik na privatnom sektoru, a plaćanje je uvjetovano raspoloživošću i performansama građevine.

Naravno, u praksi je sve znatno kompliciranije, sami ugovori o JPP-u imaju po 400-tinjak stranica, no, u globalu, smatra se da JPP donosi manje trošenja novaca poreznih obveznika uz istovremeno povećanje kvalitete objekata javne namjene. Prema najavama, Zagrebačka županija spremna je krenuti s projektima po modelu JPP-a, a kako je rekla zamjenica gradonačelnika Jelenić, i Samobor je jako zainteresiran za početak provođenja obzirom na potrebe, pogotovo što se tiče škola, vrtića i dvorana.

Kruno Solenički

 
04.05.2007.

Članovi Bratovštine svetog Jurja blagdan svog patrona obilježili radno

Očisti, spali, proslavi

Članovi Bratovštine svetog Jurja blagdan svog patrona obilježili radno

Bratovština svetog Jurja dane uz i oko blagdana njihovog sveca - zaštitnika iskoristili su za brojne aktivnosti. Tradicionalno su organizirali čišćenje oko kapelice koja nosi ime jednog od prvih kršćanskih mučenika i Dioklecijanovog suvremenika. Kako nam je rekao Miljenko Perković, okupilo se 20-ak članova bratovštine koji su marljivo grabljali, čistili pristupne putove i redili okoliš, da bi nakon toga uživali u lijepom druženju u kojem je istaknuto mjesto imala dobra kapljica kojom je počastio samoborski župnik. Također, tradicionalno je od očišćenog otpada i prikpljenog drva zapaljen jurjevski krijes. Na sam blagdan svetog Jurja prvo je u kapelici održana sveta misa, da bi potom u Samoborskoj kleti bila održana redovna godišnja skupština bratovštine.

K.S.

 

Samoborski narodnjaci organizirali predstavljanje modela Javno privatnog partnerstva

Članovi Bratovštine svetog Jurja blagdan svog patrona obilježili radno

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002