18.07.2007.

Gradsko vijeće usvojilo hitne dopune Odluke o komunalnom redu

Strože prema vlasnicima pasa

Gradsko vijeće usvojilo hitne dopune Odluke o komunalnom redu

Strože odredbe o vođenju pasa na javnim i zelenim površinama i strože sankcije prema njihovim vlasnicima za kršenje odredbi glavne su novine usvojene dopune Odluke o komunalnom redu. One su po hitnom postupku uvrštene na dnevni red Vijeća na prijedlog gradonačelnika Antuna Dubravka Filipca. On je to obrazložio stanjem na terenu kada psi, pušteni s uzice da slobodno trče, uništavaju gradsko zelenilo, ali dovode u pitanje i opće zdravlje ljudi. Osobito je istaknuto područje Vugrinščaka. Gradonačelnik je pojasnio da odluka nije usmjerena protiv vlasnika pasa, već želi ukazati na negativno ponašanje kada se psi puštaju na dječja i sportska igrališta i kada oštećuju javne zelene površine i cvjetnjake. Zbog toga se uređuje posebno šetalište za pse koje će biti ograđeno, s posebnim parkiralištem, a smješteno je uz Gradnu, u blizini nekadašnjeg pogona Fotokemike. Komunalni redari dobili su i veće ovlasti za kažnjavanje vlasnika koji ne budu počistili fekalije iza svog kućnog ljubimca na javnim površinama. Globa iznosi između 800 i 1.000 kuna. Vijećnici su načelno podržali odluku, ali su ukazali da nisu mogli kvalitetno proučiti sav materijal zbog hitnosti postupka. Željko Koščica (DC) predložio je donošenje nove odluke koja će regulirati i status slijepih osoba koje imaju pse za vodiče pa je tajnik Grada Dragutin Kušić rekao da se već pristupilo izradi nove odluke.

Što se tiče izvješća o ostvarenju proračuna u prvih šest ovogodišnjih mjeseci pročelnik zadužen za financije, Roland Gajšak, ponovio je s Poglavarstva izrečenu misao o vrlo dobrom punjenju proračuna. No, vijećnik Željko Koščica ponovno je jedini detaljnije proučio materijal i ukazivao na stavke kojima se znatno prekoračuje trošenje planiranih sredstava. Podcrtao je tako trošenje sredstava za reprezentaciju i službena putovanja, dok u globalu neki komunalni projekti i dalje stoje.

- Treba uređivati šetnice, ali mora se misliti i na potrebe ostalih stanovnika, zaključio je vijećnik Koščica. Pročelnik Gajšak odgovorio je na primjedbe rekavši da su neke stavke probijene najčešće na način da su računi ispostavljeni tek nakon Nove godine i ušli su u ovogodišnje obračunsko razdoblje, a da neke pozicije nije moguće precizno planirati pri izradi proračuna pa će ta odstupanja biti regulirana u rebalansu proračuna već u rujnu.

Gradonačelnik je izvijestio vijećnike o sastanku u Policijskoj upravi zagrebačkoj gdje su dogovorene češće ophodnje, osobito u dane vikenda. Mladen Rešetić (HSP) je rekao da se i sada može učiniti više, jer policija zna kritična mjesta i kritično vrijeme kada se događaju prijestupi pa tada mora aktivnije djelovati. Marijan Lukšić (DC) je upozorio na nefunkcioniranje sustava koji maloljetnog delikventa i nakon 147 do sada odrađenih prijava ponovno pušta da se slobodno šeće gradom i provaljuje u kuće i poslovne prostore. Usvojena je i odluka o imenovanju ulica u mjestu Otok.

Mato Šipuš

Opet vatreno na Aktualnom satu

Najvatrenije je bilo na Aktualnom satu, jer je vijećnik Željko Koščica spominjao i uzimanje provizije gradonačelnika ili njegova zamjenika za realizaciju projekta na starom autobusnom kolodvoru, što je gradonačelnik odbacio uz objašnjenje da je natječaj i prodaju vodio Zagrebački holding, a prostor je prodan za 8 milijuna kuna. Josip Berčić u ime kluba HSS-SDP pitao je zašto je otpisan dug za komunalnu naknadu Prodexu ako da je kupila tvrtka Fantazija d.o.o.. Pročelnik Gajšak je odgovorio da dug nije otpisan, već su Grad i Prodex postigli nagodbu oko preuzimanja druge imovine poduzeća.

 
18.07.2007.

Proslavljen Dan Zagrebačke županije

Ciljevi su ostali isti

Proslavljen Dan Zagrebačke županije

Svečanom sjednicom Skupštine i Poglavarstva 17. srpnja proslavljen je Dan Zagrebačke županije, na kojoj je desetero laureata primilo javna priznanja županije. Nagradu Zagrebačke županije za životno djelo primio je prof.dr.sc. Nikola Skledar iz Zaprešića, a povelje su dobili Velimir Korak iz Jastrebarskoga, Poljoprivredni obrt Vegora iz Donje Lomnice i Alu-kon d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline. Nagrade za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju uručene su poduzeću Kudelić d.o.o. iz Bedenice, Ivanu Cvrtili iz Svetog Ivana Zeline i Filipu Pavetiću iz Križa. I, naposlijetku, nagrade za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu dobili KUD Preporod iz Dugog Sela, Folklorni ansambl Turopolje iz Velike Gorice te naš Samoborac, prof. Ivan Vlainić.

U prigodnom govoru župan Stjepan Kožić je istaknuo kako je temeljna težnja županije osigurati što ravnomjerniji razvoj svih njezinih područja, uz suradnju s Gradom Zagrebom.

- Samo tako možemo ostvariti našu viziju, kojom želimo postati vodeća inovativna gospodarska regija, temeljena na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine, privlačna i ugodna za rad, boravak i življenje - istaknuo je župan, podsjetivši da je Zagrebačka županija lider u državi prema broju tvrtki i poduzetnika koji posluju s profitom te da ima najbržu stopu kontinuiranog ekonomskog rasta. Dodao je da je tijekom proteklih šest godina stopa nezaposlenosti prepolovljena pa udio nezaposlenih u ukupnom broju stanovnika iznosi svega 4,1 posto.

Palma Klun Posavec, predsjednica Skupštine Zagrebačke županije, istaknula je da prometna snaga, ljudski i prostorni potencijal s jedinstvenom raznolikošću prostora i prirodnim resursima čine Zagrebačku županiju izuzetno bogatom, o čemu sustavno i odgovorno brine koalicijska vlast HSS-a, SDP-a, HNS-a i HSU-a. Napomenula je da su među prioritetima dostupnost obrazovanja i zapošljavanja, poljoprivreda, turizam, razvoj obrtništva, odnosno malog i srednjeg gospodarstva te izgradnja komunalne infrastrukture.

- Pred nama se nalaze izazovi ustroja učinkovite, moderne i racionalne regionalne samouprave, kao preduvjeta za ulazak u zajednicu europskih razvijenijih zemalja. U Skupštini ne smije biti neprijatelja i protivnika, nego političkih partnera s različitim svjetonazorima i političkim uvjerenjima - poručila je na kraju Palma Klun Posavec.

Svečanoj sjednici Skupštine i Poglavarstva Zagrebačke županije nazočilo je i samoborsko izaslanstvo predvođeno gradonačelnikom Antunom Dubravkom Filipcem.

I.H.

 
18.07.2007.

Naslućuje se raspetljavanje vlasničkih odnosa u samoborskom distributeru plina

INA izlazi iz ENERGO METANA

Naslućuje se raspetljavanje vlasničkih odnosa u samoborskom distributeru plina

Nova sjednica samoborskog Poglavarstva naslutila je rješenje odnosa u Energometanu, gdje se vlasnički udjeli pokušavaju definirati već nekoliko godina. Kako je na sjednici rekao tajnik Drago Kušić, INA nije prihvatila prijedlog Grada Samobora i Montera - strojarskih montaža o dokapitalizaciji poduzeća te su stoga Grad i Monter uputili INI pismo namjere i predložili otkup njenog temeljnog udjela. Prema tom prijedlogu Grad bi imao većinski paket od 51%, a Monter 49%. Revizijska tvrtka IMER izvršila je procjenu netto knjigovodstvene vrijednosti Energometana koja iznosi 15.932.000 kuna. Budući da INA ima 33% udjela, to iznosi 5.257.560 kuna, što bi značilo da bi za otkup tog udjela, prema predloženim omjerima, Grad Samobor trebao dati 2.681.355, a Monter 2.576.204 kune.

Druga zanimljiva informacija bila je vezana uz namjeru tvrtke Grič Petrol o gradnji naselja na križanju Katančićeve i Gundulićeve ulice. Financijski pročelnik Roland Gajšak naveo je da stambeni bum u Samoboru znači i povećanje broja stanovnika te samim time i veće potrebe u predškolskom odgoju. Budući da Grad, prema zakonu, mora organizirati mrežu predškolskih ustanova, kao najbolje rješenje predlaže se da Grad na pojedinom području bude vlasnik prostora namijenjenog za vrtić. Grič Petrol je prihvatio takav model u svom naselju te će Grad otkupiti 301 m2 zemljišta za objekt vrtića i još oko 500 m2 za okolno zelenilo. Isti model primjenjivat će se i u budućnosti u sličnim planiranim novim naseljima. Zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić u raspravi je podržala taj model i samo podsjetila da je na listi čekanja za upis u vrtiće oko 300 djece.

Upravo zbog ove činjenice o manjku mjesta u samoborskim vrtićima slijedila je točka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave. Grad Samobor sufinancira redoviti cjelodnevni program za djecu s prebivalištem u Gradu u iznosu 735 kuna po djetetu mjesečno. Roditelji s područja Grada čija djeca pohađaju vrtiće u drugim sredinama, dužni su plaćati ekonomsku cijenu boravka, koja nije mala. Budući da iz opravdanih razloga nisu mogli smjestiti djecu u samoborske vrtiće i tim će se roditeljima izaći u susret i sufinancirati boravak djece u vrtićima dok se ne osigura dovoljan broj smještajnih kapaciteta na području Grada Samobora. To se planira napraviti omogućavanjem privatne inicijative i skorim otvaranjem vrtićkih skupina u mjesnim odborima Rakov Potok, Kladje, Klokočevec i Otok.

Mato Šipuš

 

Gradsko vijeće usvojilo hitne dopune Odluke o komunalnom redu

Proslavljen Dan Zagrebačke županije

Naslućuje se raspetljavanje vlasničkih odnosa u samoborskom distributeru plina

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002