01.12.2016.

Prva tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Do novih granica dogovorom?

Prva tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Tema 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održane 30. studenoga, bilo je utvrđivanje granica naselja unutar Grada Svete Nedelje. Ova je tema inicirana iz Mjesnog odbora Rakitje nakon različitih problema s promjenama adresa stanovanja, s pitanjima kojem mjesnom odboru odnosno naselju pripadaju neki objekti (npr. crkva ili škola) i sl., te nakon što su prikupili dokumentaciju o, kako oni kažu, nelegalnim promjenama područja naselja nakon odvajanja Svete Nedelje od Samobora.

Uvodno je predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek podsjetio da je legalna odluka o granicama naselja donesena još 1984. godine, dok su ta naselja bila dio Općine Samobor. Nažalost, kartografski prikaz koji bi trebao pratiti tu odluku (a koji je navodno postojao u mjerilu 1:1000, što tvrdi Josip Strižić iz Strmca, koji je bio predsjednik tadašnje Komisije za utvrđivanje granica mjesnih zajednica), nije pronađen. Uvidom u dokumentaciju, tvrdi predsjednik Gradskog vijeća, utvrđeno je da su višekratno nakon 1993. godine granice nekih naselja neovlašteno mijenjane, a jedini je način promjene dogovor između susjednih mjesnih odbora i odluka Gradskog vijeća koje će to potvrditi.

Nakon duže rasprave, u kojoj su sudjelovali i predstavnici nekih mjesnih odbora koji su također zainteresirani da se pitanje granica riješi, jednoglasno je donesen zaključak da će se zatražiti od nadležnog tijela Državne geodetske uprave da izradi kartografski grafički prikaz granica naselja koja pripadaju području Grada Svete Nedelje u omjeru 1:10 000 (prema posljednjim važećim odlukama iz 1984. i 1985. godine) u roku od 45 dana od dostavljanja odluke.

Jednoglasno je donesena i Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za sudjelovanje u postupku izrade kartografskog prikaza granica naselja, koje bi trebalo pružiti podršku i dati upute nadležnom tijelu Državne geodetske uprave prilikom tehničkog ucrtavanja granica naselja. Uz predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, preostalih 10 članova povjerenstva imenovat će vijeća mjesnih odbora u roku od 8 dana od stupanja ove odluke na snagu.

D.K.

 

Prva tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002