22.05.2016.

Prigovor poduzeća Nakus d.o.o. na članak naslova "Priopćenje Grada Samobora o radu bazena na Vugrinščaku", s podnaslovom "Dogovor pao u vodu. Njega ni na vidiku, a nje ni u bazenu.", objavljenom na portalu Glasnika 20. svibnja 2016.

O Hidropatskom - činjenice prije svega

Na zahtjev i prigovor poduzeća Nakus d.o.o., kojeg prenosimo u cijelosti, jednako kao i priloženu dokumentaciju uz navedeni prigovor, ispričavamo se za nenamjerno učinjenu eventualnu štetu na koju se poziva Nakus d.o.o., koji nas upozorava da tekst naslova "Priopćenje Grada Samobora o radu bazena na Vugrinščaku", s podnaslovom "Dogovor pao u vodu. Njega ni na vidiku, a nje ni u bazenu.", objavljen na portalu Glasnika 20. svibnja 2016., nije utemeljen na točnim činjenicama niti napisan u dobroj vjeri.

Obzirom na velik interes i opravdano zanimanje javnosti za budućnost bazena na Vugrinščaku, Glasnik Samobora i Svete Nedelje i dalje će se baviti tim problemom, objavljivati sve relevantne dokumente do kojih uspije doći i iz službi Grada Samobora i iz Nakusa, s tek jednim ciljem – izvijestiti javnost što se događa s bazenima na Vugrinščaku.

Upravo radi prenošenja točnih informacija, činjenica i dobre vjere, nećemo prenositi niti koristiti objave na Facebooku ili sličnim društvenim mrežama i portalima, na koje su nas neki upućivali. Nastali spor za sada se rješava unutar davatelja koncesije (Grad Samobor) i koncesionara (Nakus d.o.o.) temeljem sklopljenog ugovora, a za sve ostalo tu su i druge institucije.

Dakle, namjera i dužnost nam je "mešati se" i dalje, postavljati pitanja i komentirati situaciju.

Prigovor koji nam je uputio Nakus d.o.o.

Poštovani gospodine Škiljan,

podnosim prigovor na dio Vašeg uvodnog komentara uz priopćenje Grada Samobora objavljenog 20.05.2016.godine pod naslovom Dogovor pao u vodu. Njega ni na vidiku, a nije u bazenu:

Međutim, kako poduzeće Nakus, prema tumačenjima iz Grada Samobora, nije ulaganja u visini od 1.110.020 kuna uspjelo potkrijepiti odgovarajućim računima, prije spomenuta odluka Gradskog vijeća stavljena je "van snage" i cijela je stvar vraćena na početak.

U prilogu Vam šaljemo tri dokumenta (imam ih preko 300) iz radionice gradskih službi, te naš prigovor kojim upozoravamo Gradsko vijeće na nepotpuno i neistinito informiranje gradskih vijećnika.

Gradske službe iznošenjem neistina na Gradskom vijeću obmanjuju vijećnike, a Vi to uredno prenosite građanima po principu - nebi se štel mešat.

Ovim putem upozoravamo Vas na Zakona o medijima, članak 20. stavak 3c a koji određuje:

Nakladnik ne odgovara za štetu ako je informacija kojom je šteta učinjena:

- utemeljena na točnim činjenicama ili na činjenicama za koje je autor imao osnovani razlog povjerovati da su točne i poduzeo je sve potrebne mjere za provjeru njihove točnosti, a postojalo je opravdano zanimanje javnosti za objavu te informacije i ako je postupano u dobroj vjeri.

Od Vas kao glavnog urednika očekujem da postupite u skladu sa Zakonom o medijima (NN163/03, 59/04, 84/11 i 81/13) članak 22. stavak 2 te objavite ispravak informacije i ispriku u skladu s člankom 21. stavak 2.

Prilozi:

1. Dopis gospodina Anušića upućen sudskom vještaku Marijanu Gartner, dipl.ing.građ. 15.10.2015. god.

2. Dopis sudskog vještaka Marijanu Gartner, dipl.ing.građ. upućen Gradu Samoboru 23.10.2015. god.

3. Prijedlog pročelnika Marija Anušića o stavljanju van snage Zaključka Gradskog vijeća o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu ŠRC Vugrinščak od 02.11.2015. god.

4. Prigovor tvrtke Nakus d.o.o. od 15.12.2016. na neistinito informiranje gradskih vijećnika u prijedlogu i Zaključku s 24. sjednice Gradskog vijeća od 26.11.2015. god. kojom se stavlja van snage sporazumni raskid ugovora usvojen na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 09. 10.2015. god.

 

Prigovor poduzeća Nakus d.o.o. na članak naslova "Priopćenje Grada Samobora o radu bazena na Vugrinščaku", s podnaslovom "Dogovor pao u vodu. Njega ni na vidiku, a nje ni u bazenu.", objavljenom na portalu Glasnika 20. svibnja 2016.

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002