19.07.2016.

Na mjestu odlagališta otpada uskoro kompostana i sortirnica

Samobor više ne mora strahovati zbog Trebeža

Na mjestu odlagališta otpada uskoro kompostana i sortirnica

Uspješno su završeni radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Trebež u Gradu Samoboru, čime je ovaj projekt ukupno vrijedan gotovo 100 milijuna kuna priveden kraju. Projekt od iznimne vrijednosti za zaštitu okoliša i očuvanje zdravlja građana Samoborce nije koštao niti kune, već je 85% sredstava financirano iz Kohezijskog fonda EU, a ostalih 15% financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- Uspješnom provedbom Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež Grad Samobor pokazao je kako je spreman nositi se i s najzahtjevnijim projektima. Pokazali smo kako efikasno provoditi projekte Europske Unije i osigurali, prije svega, sigurniji i čišći okoliš za naše građane - istaknuo je prilikom obilaska radova samoborski gradonačelnik Krešo Beljak.

Glinobetonska dijafragma oko odlagališta izvedena je s ciljem izolacije onečišćene procjedne vode unutar odlagališta te sprječavanja daljnjeg onečišćenja podzemnih voda. Također, tijekom izvođenja radova, provedeni su i radovi uređenja tijela odlagališta koji su uključivali prekrivanje otpada završnim prekrivnim slojem, izvedbu sustava otplinjavanja, sustava odvodnje oborinskih voda, hidrantske mreže, izvedbu interne prometnice te hortikulturno uređenje lokacije.

Po dovršetku radova, u lipnju su provedena sva potrebna testiranja kako bi se dokazala usklađenost radova sa specifikacijama, zahtjevima izvedbe i garancijama. Također, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola s danom 30. lipnja 2016. godine. O održavanju objekta dalje će brinuti samoborski Komunalac.

Taj bivši deponij sada je zelena oaza, a na suprotnoj strani sanirane plohe Trebeža Komunalac planira napraviti "tvornicu otpada". Prvi korak je izgradnja 50-tonske vage, koja će biti postavljena do sredine kolovoza, a cijeli idejni projekt, koji je već gotov, radit će se u fazama. Nakon vage planirana je najprije izgradnja kompostane, a zatim i sortirnica otpada na površini od 1500 m².

Petra Aralica

 

Na mjestu odlagališta otpada uskoro kompostana i sortirnica

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002