22.11.2016.

Radovi na vodotoku Bregane

Gradi se nasip i završava most

S ciljem sprečavanja daljnjih poplavljivanja naselja Grdanjci, Grad Samobor radi na prvoj fazi sustava zaštite od visokih voda vodotoka Bregane. U tijeku je izgradnja zaštitnog zida na dijelu parkirališta ugostiteljskog objekta u naselju, koji je ustupljen u ovu svrhu.

Kako bi se pristupilo sanaciji nogostupa kroz naselje, potrebno je izvesti obaloutvrdu, za što su nadležne Hrvatske vode.

Nekoliko kilometara uzvodno postavljanjem glavnih nosača premošten je vodotok Bregane kod naselja Kršlini, čime se projekt sanacije mosta oštećenog za vrijeme elementarnih nepogoda privodi kraju.

T.I.

 

Radovi na vodotoku Bregane

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002