01.04.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Kreću i kapitalne investicije

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Najveći dio dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 31. ožujka odnosio se na izvješća o radu gradonačelnika, gradske uprave i službi te Savjeta mladih, kao i na izvješća o realizaciji gradskih planova i programa javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima u 2015. godini. Sva su izvješća usvojena jednoglasno i bez ikakve rasprave.

Vijećnici su u prethodnoj raspravi jednoglasno prihvatili prijedlog donošenja novog Statuta Grada Samobora koji će, pojasnila je pročelnica gradske službe Ana Vlah, sada biti usklađen sa zakonskim promjenama i terminološki usklađen. Posljednji Statut donesen je 2002. godine, ali je nekoliko puta mijenjan pa je sada njegovo korištenje otežano. Jedna od promjena koje se predlažu je da više neće biti obveze sazivanja sjednice svaka 2 mjeseca, već svaka 3, što je predviđeno i zakonom. Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedloge za promjene Poslovnika Gradskog vijeća, također u prethodnoj raspravi, a nakon što je provedeno anketiranje vijećnika, odlučeno je da će Službene vijesti Grada Samobora i dalje biti vijećnicima dostavljane u tiskanom obliku.

Bez rasprave prihvaćen je i prijedlog Odluke o uspostavi suradnje i prijateljstva s Gradom Novskom, a pročelnica Ureda gradonačelnika Valentina Horvat najavila je da će svečano potpisivanje Povelje o prijateljstvu i suradnji biti u listopadu ove godine.

Bez rasprave i jednoglasno je Gradsko vijeće izabralo i najpovoljnije ponuditelje u postupku javne nabave za nekoliko kapitalnih radova i investicija koji kreću uskoro, a ukupne su vrijednosti oko 17 milijuna kuna. Tako će rekonstrukciju Ulice Matice iseljenika s rotorom Bobovica, u vrijednosti nešto većoj od 7 milijuna kuna, raditi tvrtka Hvar d.o.o. iz Samobora. Oni će raditi i rekonstrukciju Ulice Gornji kraj, u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna te rekonstrukciju Mirnovečke ulice vrijednu 1,7 milijuna kuna. Tvrtka Soldo d.o.o. iz Zagreba izvodit će radove na izgradnji prometnica na prostoru DPU Giznik II (poznatije kao Gmajna u Maloj Rakovici) vrijedne oko 3,2 milijuna kuna, a tvrtki KALA d.o.o. iz Cernika povjereni su radovi na uređenju objekta centra za potrebe mladih u vrijednosti od 4 milijuna kuna (sve s PDV-om).

Gradski vijećnici su se suglasili i s promjenama u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor, a u Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež, umjesto Ivice Bašića (koji je podnio ostavku), izabran je Mario Vlahović iz Farkaševca.

Primjedbi nije bilo niti na 3 aneksa ugovora o javnom prijevozu (prijevoz učenika osnovnih škola i subvencioniranje učeničkih srednjoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica i studentskih za 2016. godinu) koji su trebali biti napravljeni, kako je pojasnio pročelnik Juro Horvat, s trgovačkim društvom MEATOR d.o.o. iz Jastrebarskog, koje je pravni sljednik TD Samoborček d.o.o.

Na kraju sjednice su vijećnici tajnim glasovanjem izabrali između 13 kandidata 9 novih članova Savjeta mladih i njihovih 9 zamjenika. Članovi su: Alen Grgos, Fran Pogrmilović, Matej Hribar, Romina Galović, Marko Vucković, Viktorija Fabek, Matijas Bišćan, Dominik Baltić i Antonio Margarin, a njihovi zamjenici su: Filip Agnić, Luka Kupres, Martina Vukić, Borna Glückselig, Marko Vlahović, Barbara Šuflaj, Ivica Bašić, Irena Marković i Katarina Mijatović. Savjet će se konstituirati u roku od 30 dana, a članovi su izabrani na rok od 3 godine.

D.K.

Aktualni sat

Vijećnica Zvjezdana Sečen pohvalila je organizaciju besplatnih tečajeva joge za umirovljenike u Samoboru te naglasila da je Samobor treći grad, nakon Zagreba i Rijeke, koji ih organizira. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat rekao je da se joga organizira u maloj sportskoj dvorani Dječjeg vrtića Grigor Vitez, a besplatno je zahvaljujući dogovoru Samoborskog športskog saveza i sponzora.

Zvjezdana Sečen zatražila je i pisani odgovor na to što se planira napraviti na igralištu u Langovoj ulici te predložila da se na sajmištu označi igralište, koje bi djeca iz tog kvarta mogla koristiti u vrijeme kad sajmište ne radi. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da će razmotriti taj prijedlog sa stručnim službama.

Vijećnika Vjerana Štublina zanimalo je koji se projekti pripremaju za aplikaciju na EU fondove te zašto se Grad zadužuje, a mogao bi neke od investicija financirati sredstvima fondova EU. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić rekao je da su pripremili dokumentaciju za energetsku obnovu predškolskih objekata i fasade škole u Rudama, prate se natječaji EU fondova za ruralne poticaje, a u planu je izgradnja biciklističke staze prema Svetoj Nedelji. Osim toga, vode se razgovori sa Zagrebačkom županijom o malom tehnopolisu u Samoboru, inkubatoru za male poduzetnike. Nažalost, rekao je Frankić, investicije kao što je nova zgrada Javne vatrogasne postrojbe ili centar za mlade, ne mogu se financirati iz EU fondova, no kasnije će se natjecati za projekte koji bi se provodili u tom centru. Također je najavio da će se u lipnju nastaviti projekt pomoćnika u nastavi za sljedeću školsku godinu, koji se financira sredstvima iz EU fondova. Najavio je i da se u 2017. godini planira iz EU fondova financirati uređenje ceste za Budinjak, kao alternativne u slučaju klizišta ili oštećenja drugih pravaca prema Žumberku.

Vjerana Štublina zanimalo je zašto se Samobor nije uključio u zajednički projekt Zagrebačke i Krapinsko–zagorske županije za besplatnu zamjenu obične rasvjete led žaruljama, jer se osim Samobora jedino nije uključila Općina Kravarsko. Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić odgovorio mu je da će Samobor također ići na besplatnu zamjenu rasvjete po ESCO modelu pa to neće ništa koštati Grad. Uvođenje novih led žarulja plaćat će se također uštedama energije, a za to će biti raspisan natječaj.

Andriju Noršića zanimalo je hoće li se što raditi na cesti Lešće u Otruševcu, koja je u jako lošem stanju, a Željko Stanec odgovorio je da je ta cesta predviđena ove godine za redovito održavanje, odnosno jedan vid rekonstrukcije.

Franju Štefanića zanimalo je može li se postaviti javna rasvjeta u dvorište župne crkve Ivana Krstitelja u Lugu te na okretištu autobusa kod Kršlina u Grdanjcima. Zvonko Župančić rekao je da u dvorištu župe Grad ne može postavljati javnu rasvjetu, no može se vidjeti sa župnikom da se postavi nešto u blizini, a za rasvjetu kod Kršlina nedostaju kablovi, odnosno nema mreže javne rasvjete.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002