08.10.2016.

Državna revizija provjerila poslovanje Grada Samobora

Nalaz potvrdio: Grad Samobor posluje besprijekorno

Državna revizija provjerila poslovanje Grada Samobora

Najvećom mogućom ocjenom, odnosno bezuvjetnim mišljenjem, Državni ured za reviziju ocijenio je poslovanje Grada Samobora nakon provedenog postupka. Postupak revizije obuhvatio je financijske izvještaje i poslovanje Grada Samobora za 2015. godinu.

Konkretno, provedenim postupkom revizije nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koje bi utjecale na izražavanje drugačijeg mišljenja.

Postupak revizije obuhvatio je sljedeća područja: izvršenje naloga revizije za 2012. godinu, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode i primitke, rashode i izdatke, imovinu, potraživanjA i obveze te postupke javne nabave.

Postupak je proveden u razdoblju od 30. lipnja do 7. listopada ove godine s ciljem utvrđivanja istinitosti i vjerodostojnosti financijskih izvještaja, analize ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u skladu s planom, provjere usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjere i ocjene učinkovitosti korištenja sredstava te provjere drugih aktivnosti vezanIH uz poslovanje Grada.

P.A.

 

Državna revizija provjerila poslovanje Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002