26.09.2016.

Ponovno provedena akcija čišćenja na lokaciji Medjame - Dubrava 2

Nema više televizora, vreća, flaša...

U subotu, 24. rujna, u okviru inicijative Čisto podzemlje, provedena je akcija čišćenja na lokaciji Medjame - Dubrava 2. Na svjetlo dana je izvučeno više televizora, velika količina plastičnih i staklenih boca, plastičnih vreća, građevinskog otpada, plastične ambalaže od auto ulja, kamionski akumulatori, plastične posude, dosta elektroničkog otpada, više cipela, sitnih kućanskih aparata, štednjak, limene i plastične kante i slično. Očišćeno je oko 4 m3 otpada, čime je u dijelu objekta ponovno otvoren prolaz u dublje dijelove jame.

Čitavo područje Medjama ugroženo je zbog lake dostupnosti i neposredne blizine ljudskih naselja. Tako je i spomenuta Duga jama djelomično zatrpana odbačenim komunalnim otpadom. Akciju čišćenja organizirala je Udruga Breganja, uz pomoć članova Zagrebačkog speleološkog saveza i potporu Zagrebačke županije, JU Zeleni prsten, Grada Samobora i tvrtke Komunalac d.o.o. U akciji je sudjelovalo 9 speleologa.

Osnovni ciljevi projekta "Čišćenje podzemnog deponija otpada iz Duge jame" su sanacija divljeg podzemnog deponija otpada na području Zagrebačke županije i edukacija lokalnog stanovništva radi sprečavanja novog onečišćenja. Divlja odlagališta otpada su ekološki problem koji ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest o čuvanju okoliša i prirode u mnogim zajednicama.

U krškim područjima površinske vode, koje teku u blizini deponija, mogu brzo proširiti onečišćenu tekućinu i tako zagaditi vodu za piće.

M.G.

 

Ponovno provedena akcija čišćenja na lokaciji Medjame - Dubrava 2

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002