27.11.2016.

U Zagrebu održan Žumberački narodni sabor

Konačan cilj je revitalizacija Žumberka

U Zagrebu održan Žumberački narodni sabor

26. je studenoga u dvorani Ban Zrinski zagrebačkog Hotela Dubrovnik održana svečana sjednica Žumberačkog narodnog sabora. Na samom početku sjednice sve prisutne pozdravio je njegov predsjednik Milan Vranešić, koji je pojasnio razloge održavanje svečane sjednice na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Prisutni su tako mogli čuti da su se Žumberčani, počevši još od davne od 1937. godine, okupljali na središnjem zagrebačkom trgu pa ŽNS nastavlja nekadašnju tradiciju.

U nastavku sjednice predavanje o aktualnom društveno-gospodarskom stanju u Žumberku održao je dr. Ivo Turk s Instituta Ivo Pilar. Dr. Turk je detaljno prikazao aktualno stanje društveno-socijalnih prilika na žumberačkom području te ukazao na sve probleme koji su nastali odljevom mlađeg stanovništva iz Žumberka. Poseban je naglasak stavljen na pitanje slabe prometne povezanosti Žumberka s okolnim gradovima, koja je preduvjet za gospodarski napredak. Posebno je naglasio problem dostupnosti internet mreže, bez koje je poduzetnicima nemoguće izadavati fiskalne račune, a uvelike otežava i bilo kakvo poslovanje onima koji posao obavljaju iz Žumberka. U tom smislu predložen je i konkretan plan za poboljšanje pokrivenosti Žumberka internetskom mrežom.

U nastavku sjednice prisutnima se u ime Zagrebačke županije obratio mr. Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za fondove Europske Unije i regionalnu i međunarodnu suradnju. Kraljičković je istaknuo da Zagrebačka županija surađuje s gradovima i općinama koje pokrivaju žumberačko područje i upravo o njihovoj inicijativi ovisi hoće li se realizirati konkretni programi. Naveo je i konkretne programe koje županija provodi i na koje gradovi i općine mogu aplicirati. Posebno je istaknuo Fond za uređenje nerazvrstanih cesta na području Zagrebačke županije.

O konkretnim planovima za revitalizaciju Žumberka u nastavku sjednice su govorili predstavnici gradova koji administrativno pokrivaju žumberačko područje.

O pitanju sanacije cesta na samoborskom području govorio je zamjenik gradonačelnika Grada Samobora Hrvoje Frankić. Frankić je istaknuo velik problem s odronima cesta, koji se na žumberačkom području pojavljuju kao posljedica nekontrolirane i prekomjerne sječe šuma. Upozorio je kako se šumarskom mehanizacijom uvelike uništavaju i ceste koje su još uvijek u dobrom stanju. Grad Samobor zbog navedenih činjenica godišnje ogromna sredstva ulaže u sanaciju oštećenja i iz tog razloga nedostaju sredstva za asfaltiranje novih dionica. Ipak, Grad Samobor namjerava kroz aplikacije na EU fondove osigurati sredstva za cestu od Gabrovice prema Jelenićima i Budinjaku.

U nastavku je provedena rasprava u kojoj su se prisutni osvrnuli na izlaganja predstavnika lokalnih vlasti, a po njenom završetku usvajena je i Deklaracija ŽNS-a. U njoj su navedeni konkretni ciljevi koji će pomoći revitalizaciji Žumberka. Na prvome je mjestu istaknuta potreba uređenja cesta, izgradnja vodovoda i kvalitetnija opskrba električnom energijom za cijeli Žumberak.

Na prijedlog prisutnih predstavnika županijskih i gradskih vlasti na Žumberačkom saboru je usvojeno da se u narednim mjesecima osnuje posebno koordinacijsko tijelo koje će pratiti provedbu zaključaka iz Deklaracije ŽNS-a. Predstavnici županije i gradova istaknuli su kako je najprimjerenije da na čelu koordinacijskog tijela bude predsjednik ŽNS-a Milan Vranešić, koji zbog svog dosadašnjeg rada i zalaganja za opće dobro ima najveći moralni ugled među Žumberčana te pred lokalnim i državnim vlastima.

Na kraju svečanosti predsjednik ŽNS-a Milan Vranešić zahvalio je svima koji su mu iskazali čast da bude na čelu koordinacije i zahvalio svima koji se godinama zalažu za napredak Žumberka te je pozvao predstavnike lokalnih vlasti da se svatko na svojoj razini još više zauzme za revitalizaciju ovog dijela Hrvatske.

Na Žumberačkom narodnom saboru su uz predstavnike političkih i crkvenih vlasti sudjelovali i članovi žumberačkih civilnih udruga, predstavnici Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata, predstavnici Parka Prirode Žumberak–Samoborsko gorje te žumberački poduzetnici iz Zagreba, Samobora, Jastrebarskog i Karlovca.

I.V.

 

U Zagrebu održan Žumberački narodni sabor

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002