29.07.2016.

Otvorenje radova na izgradnji sustava fekalne kanalizacije

Druga faza radova teška 6,6 milijuna kuna

Još jedan veliki projekt pokrenut je u Samoboru, a riječ je nastavku izgradnje sustava fekalne kanalizacije u naselju Jelenščak. Vrijednost projekta procijenjena je na 6.654.000 kuna, od čega je 85% sredstava (4.525.000 kn) osigurano iz Kohezijskog fonda Europske Unije, 5% će izdvojiti Hrvatske vode, a 10% Odvodnja Samobor d.o.o.

- Uz sanaciju odlagališta Trebež, to je jedan od najvećih projekata u Gradu Samoboru koji se financira iz europskih fondova - naglasio je na otvorenju radova 29. srpnja zamjenik gradonačelnika Grada Samobora Željko Stanec. Uz njega, na otvorenju su bili direktor Odvodnje Samobor Krešimir Jelić i zamjenik župana Zagrebačke županije Rudolf Vujević.

Direktor Jelić rekao je okupljenima da će radovi potrajati do kraja prosinca ove godine i da će time biti zaokružen sustav fekalne kanalizacije za naselje Jelenščak, a predviđeno je do 2020. priključenje cijelog sustava na novi kolektor. Nastavak izgradnje sustava na Jelenščaku realiziran je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama te je Grad Samobor u manje od tri mjeseca stekao pravo na financiranje radova, dok je sam tijek izrade prostorno-planske dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i tehničkih parametara trajao šest mjeseci, istaknuo je Jelić.

Željko Stanec istaknuo je kako je projekt važan za građane, kao i za zaštitu okoliša, budući da će se njime zaštititi podzemlje na području s izvorima pitke vode. Rekao je kako Gradu Samoboru puno znači sufinanciranje iz europskih fondova, jer je do sada njihova vrijednost veća od 10 milijuna eura te bi ih Grad Samobor teško mogao financirati samo iz vlastitog proračuna. Uz ovaj, tu je prije svega projekt sanacije odlagališta otpada Trebež, čija je vrijednost 70 milijuna kuna, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Grada Samobora Željko Stanec, dodavši da će se sljedećih godina nastaviti mini projekti uređenja sustava fekalne kanalizacije po mjesnim odborima, jer zbog prostornih odrednica cijelog područja Samobora još oko 30% građana nije priključeno na kanalizaciju.

U prvoj fazi uređenja sustava fekalne kanalizacije u naselju Jelenščak pokrenutoj 2014. godine bilo je izgrađeno 470 metara kanalizacije, a u ovoj drugoj fazi na redu je izgradnja 1563 metra kanalizacije. Radovi obuhvaćaju ulice Jelenščak, Brdovečka, Gaj, Jagodica, Bistrac, III. Cvjetno naselje i Ulicu Milke Trnine. Građani će imati pogodnost da priključak mogu plaćati u 12 rata.

M.Š.

 

Otvorenje radova na izgradnji sustava fekalne kanalizacije

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002