16.03.2016.

U Samoboru obilježen Svjetski dan prava potrošača

Maknimo antibiotike s jelovnika!

U Samoboru obilježen Svjetski dan prava potrošača

Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora uključena je u Nacionalni projekt zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013-2016. pa je povodom Svjetskog dana prava potrošača organizirala 15. ožujka u Ekonomskoj, trgovačkoj i ugostiteljskoj Školi Samobor predavanje o značaju zaštite potrošača.

Učenicima završnih razreda te njihovim profesorima o pravima potrošača u svijetu i u Republici Hrvatskoj, govorila je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Međunarodna organizacija za zaštitu prava potrošača Consumers International (CI) postoji od 1960. godine i okuplja 240 nacionalnih udruga iz 120 zemalja, a u Hrvatskoj se udruge za zaštitu potrošača počinju osnivati od kraja devedesetih godina i sada ih ima 19. Prvi Zakon o zaštiti potrošača Hrvatska je donijela 2003. godine te potom 2007. i najnoviju verziju, usklađenu s EU standardima, 2014. godine. Ako je suditi po informiranosti, u Hrvatskoj je još uvijek problem što potrošači nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, rekla je Ana Knežević. Osim udrugama, za zaštitu svojih prava potrošači se mogu obratiti savjetovalištima za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli ili nadležnim inspekcijskim službama. Ipak, naglasila je Ana Knežević, da biste uopće imali pravo na zaštitu prava ili prigovor na neku robu ili uslugu, najvažnije je svaki put tražiti i uzeti (a potom i sačuvati) račun, jer bez računa nisu moguće nikakve reklamacije. Ana Knežević upozorila je i na lošu naviku nevraćanja sitnog novca, lipa, jer iz FINE su dobili podatak da u opticaju ima dovoljno lipa, samo ih trebamo tražiti pri vraćanju novca. Pažnju treba obratiti i na rok trajanja (naročito kod hrane, kozmetike ili lijekova). Također, većina potrošača ne zna da, bez obzira na garantni rok, imaju pravo u roku od dvije godine prijaviti kvar ili nedostatak te tražiti novi proizvod, popravak sa zamjenom dijelova ili povrat novca.

Ana Knežević posebno se osvrnula na opasnosti koje vrebaju pri novim modelima prodaje (internetska, na javnim prostorima...). Kod narudžbi internetom se često radi o nelegalnim kopijama koje carina zaplijeni i uništi, a naručitelju zaračuna troškove uništavanja. Potrošači također nisu dovoljno upoznati sa svojim pravom da u roku od 14 dana raskinu (bez obrazloženja) ugovor koji su potpisali u nekom vanjskom prostoru ili na ulici.

Budući da se ove godine Svjetski dan potrošača obilježava uz poruku ″Maknite antibiotike s jelovnika″, kojom se željelo ukazati na veliku štetnost antibiotika koji se koriste pri uzgoju stoke ili pilića, CI je poslao najvećim lancima brze hrane (McDonalds, Subway i KFC) zahtjev da prestanu koristiti takve sirovine, no uglavnom oni planiraju tek u sljedećih nekoliko godina to učiniti na svom glavnom tržištu, u SAD-u, a za europsko tržište planiraju i dalje ne koristiti slična ograničenja. Na isti se način i Hrvatska udruga za zaštitu potrošača obratila McDonaldsu i Subwayu u Hrvatskoj, a podršku ovoj iniicijativi dali su i učenici na predavanju te se slikali s lecima poruke protiv antibiotika u hrani.

Uz brojne druge, zastrašujući je bio i podatak da je samo 2014. u Europi umrlo 25 000 ljudi zbog rezistencije na antibiotike, najviše od ešerihije koli i ″zlatnog″ stafilokoka. Zato se udruge zalažu za dostupnost podataka o kontroli hrane, koja se ipak s vremena na vrijeme obavlja, no podaci nisu dostupni široj javnosti. Za sada, jedini način borbe protiv ovakvih štetnih podvala koje nam se nude u hrani je bojkot onih proizvoda na koje sumnjamo da su zdravstveno štetni. Ipak, saznali smo i ohrabrujući podatak da je Njemačka zabranila prodaju vode u plastičnoj (zdravstveno i ekološki štetnoj) ambalaži pa možda takva svijest dođe jednom i do nas. Do onda, birajte sami!

D.K.

FOTO: Na tribini su bili i neki predstavnici samoborske udruge, na čelu s predsjednikom Miranom Šoićem

 

U Samoboru obilježen Svjetski dan prava potrošača

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002