25.05.2016.

Na Građanskom utorku u POU Samobor predstavljen rad Udruge Nova budućnost

Sigurnost za sve, a ne samo za one malo sretnije

Na Građanskom utorku u POU Samobor predstavljen rad Udruge Nova budućnost

U programu Građanskog utorka, koji organizira Pučko otvoreno učilište Samobor, 24. svibnja u Maloj dvorani Galerije Prica predstavljen je rad Udruge Nova budućnost. Udruga djeluje od 2006. godine, a u Samoboru ima 3 kuće u kojima sa svojim odgajateljima stanuju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi. O njima brine i čitav tim stručnjaka, psihologa, socijalnih radnika, a pomoć u radu i medicinskoj skrbi pružaju im i druge gradske, županijske i državne institucije koje brinu o djeci i mladima.

Nova budućnost skrbi o napuštenoj ili zapuštenoj djeci i mladima u dobi od 7. do 21. godine, pružajući im sveobuhvatnu pomoć i podršku tijekom odrastanja i školovanja, s ciljem izgrađivanja pozitivnih i samostalnih mladih ljudi, koji će, unatoč teškim i nesretnim životnim okolnostima koje su ih snašle u ranom djetinjstvu, moći ostvariti normalan život u budućnosti.

Koliko je to teško i zahtjevno, jer svako dijete dolazi s posebnim i različitim problemom, opisale su iz svojih svakodnevnih iskustava u radu s djecom Tomislava Huljev i Ivana Bertol, a u ime Grada Samobora gostovala je Petra Aralica. Povezivanje rada udruge s lokalnom zajednicom i sredinom u kojoj djeluje itekako je važno pa su predstavljeni i novi projekti Nove budućnosti, a svoja vrata udruga će otvoriti i kroz mogućnost stručnog savjetovanja onim roditeljima koji imaju poteškoća u odgoju svoje djece, kao i udomiteljskim obiteljima.

Svaka pomoć udruzi, a time i njihovim korisnicima, je dobrodošla pa nije teško pronaći način na koji im možemo olakšati svakodnevni rad i život.

M.K.

 
25.05.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Kutina odustala, otpad ide u Davor

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Iako je Gradsko vijeće Grada Samobora prije dva mjeseca odlučilo da se uspostavi suradnja s Gradom Kutinom na zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom te ovlastilo gradonačelnika da potpiše sporazum, Samobor je morao potražiti novo rješenje, jer je Grad Kutina odustao od potpisivanja sporazuma. Stoga su gradski vijećnici na sjednici održanoj 24. svibnja jednoglasno prihvatili da se potpiše sporazum s novim partnerom, Općinom Davor, što će Samoboru omogućiti zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada na uređenom odlagalištu otpada Općine Davor, "Baćanska", koje posjeduje odobrenje za zbrinjavanje takvog otpada. Osim toga, vrlo je povoljna i cijena zbrinjavanja od 323 kune po toni s prijevozom, bez PDV-a, jer bi uporaba otpada Samobor koštala 760 kuna po toni, rekao je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec te dodao da to garantira da cijena odvoza otpada neće poskupjeti. Osim toga, kaže Stanec, Grad planira uvođenjem dodatnih kanti za bio otpad smanjiti količinu miješanog otpada i napraviti kompostanu, a nakon toga i sortirnicu za ostatak otpada, gdje bi se onda olakšalo izdvajanje korisnog otpada od papira i plastike, do metala, stakla i ostalih korisnih sirovina.

Mnogobrojna izvješća o radu u 2015. godini gradskih trgovačkih društava, javnih ustanova te zajednica udruga, bila su na dnevnom redu i sva su usvojena jednoglasno i bez rasprave. Nekoliko je vijećnika, nakon izlaganja zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Mladena Žitkovića i predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Samobora Željka Koščice, pohvalilo rad Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora te požrtvovnost vatrogasaca. Uz pohvale, Marinko Džepina upozorio je da bi više pažnje MUP ili druge nadležne institucije trebale posvetiti brizi da budu dostupni požarni putovi, kako na prilazima zgradama i institucijama, tako i u prirodi, posebno u šumama.

Osim ovih, usvojeno je izvješće o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o., koje je podnio direktor Ivica Karoglan, naglasivši da je ova tvrtka lani uspješno obavila sve joj povjerene komunalne radove, redovito isplaćivala plaće i otplaćivala kreditne obveze te uložila značajan iznos vlastitih sredstava u nabavu alata i opreme, a refinanciranjem novim kreditom otplaćen je kredit za novi Autobusni kolodvor, sada s manjim troškovima.

Krešimir Jelić, direktor trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. također je naglasio da i ova tvrtka pozitivno posluje, obavlja redovite poslove održavanja i proširenja mreže odvodnje, a u pripremi je i dokumentacija za novih 50 kilometara odvodnje, u suradnji s Hrvatskim vodama.

Podnoseći izvješće o radu Poduzetničkog centra u prošloj godini, njegov direktor Željko Radovanić naglasio je da PCS zapošljava tek jednu djelatnicu te da je državna revizija konstatirala da posluje u skladu s propisima, ali bi Grad trebao vidjeti koja je svrha, uloga i budućnost PCS-a.

U svom je izvješću ravnateljica Gradske knjižnice Samobor Mirjana Dimnjaković naglasila da je u 2015. godini registrirano čak 514 novih članova pa je krajem godine evidentirano ukupno 4116 članskih iskaznica, koje koriste i po nekoliko članova obitelji te se procjenjuje da knjižnica ima više od 7 tisuća članova, a uz njih i brojne dnevne čitače tiskovina.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Samobor Jelena Vojvoda pohvalila se podatkom da su prošle godine povećali broj posjetitelja za više od 70% - bilo ih je 31.000, a uz povećan broj programa tome je doprinijelo i ulaganje u marketing i Klub ljubitelja umjetnosti.

Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza, koji broji 68 udruga, podnijela je tajnica Saveza Marijana Radek, naglasivši dobre natjecateljske rezultate samoborskih sportaša, a vijećnike je pozvala na 55. izdanje Noćne trke Grada Samobora.

Izvješće Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, koju čini 12 udruga i 503 člana, podnio je njen predsjednik Stjepan Črnjak, koji je podsjetio da je njihov član, ujedno i gradski vijećnik, Ivan Vlainić izabran za predsjednika Zajednice tehničke kulture RH.

Izvješće za Dječji vrtić Izvor podnijela je ravnateljica Martina Trošelj, a za DV Grigor Vitez zamjenica ravnateljice Nada Gunčić. Izvješće Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor podnio je ravnatelj Vladimir Čerkez, a izvješće Samoborskog muzeja obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat.

Rasprave nije bilo niti o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Samobora za 2015. godinu, koje je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, naglasivši da je postignut viši nivo financijske discipline pri naplati te uštede zahvaljujući racionalizaciji poslovanja uprave i u javnoj nabavi. Ipak, ovo je izvješće usvojeno uz dva suzdržana glasa. Također, Radovanić je za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća krajem lipnja najavio prvi ovogodišnji rebalans proračuna.

Vijećnici su u drugom čitanju jednoglasno donijeli novi Statuta Grada Samobora, koji je, pojasnila je pročelnica Gradske službe Ana Vlah, usklađen sa zakonskim promjenama i terminološki usklađen, a prihvaćene su i dvije primjedbe iz javne rasprave. Vijećnici su jednoglasno prihvatili i promjene Poslovnika Gradskog vijeća, također u drugom čitanju, a Odbor za statutarno–pravna pitanja napravit će, zaključeno je, pročišćeni tekst, radi lakšeg korištenja Poslovnika.

Jednoglasno i bez rasprave usvojena je i Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga, koji se financiraju iz proračuna Grada Samobora. Sastavni dio odluke je i to da će do kraja ove godine Zagrebačka županija financirati usluge prijevoza pokojnika na obdukciju.

U skladu s nedavnom odlukom Vlade RH, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u ovoj godini, kao i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2016. godini, koje je obrazložio pročelnik Juro Horvat.

Bez primjedbi i jednoglasno usvojena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2016. godini.

Jednoglasno i bez rasprave vijećnici su donijeli i Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora, koju je obrazložila pročelnica Gradske Službe Ana Vlah, a na prijedlog gradonačelnika Kreše Beljaka i nakon što je provedeno savjetovanje s nadležnim sindikatom.

Nakon obrazloženja pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada, Maria Anušića, jednoglasno je usvojena i Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Starogradska – Vugrinščak u Samoboru, koja je prošla svu potrebnu proceduru javne rasprave, iz koje su dva očitovanja ugrađena u konačni prijedlog.

Bez rasprave i jednoglasno je Gradsko vijeće prihvatilo i ponudu tvrtke Proenergy iz Zagreba, koja će se u sljedeće dvije godine skrbiti o električnoj energiji za javnu gradsku rasvjetu. Između 5 pristiglih ponuda u postupku javne nabave ova je, s iznosom od 3 milijuna i 327 tisuća kuna, bila najpovoljnija.

Tvrtka Kala iz Cernika uredit će budući objekt Javne vatrogasne postrojbe na prostoru nekadašnje vojarne. Vrijednost tog posla je 2 milijuna i 246 tisuća kuna, što je za gotovo pola milijuna kuna više od planirane javne nabave, ali manje od preostalih 8 pristiglih ponuda. Između 6 ponuditelja izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa, od Zagrebačke pa do Ulice kralja Petra Krešimira IV., najnižu cijenu imala je tvrtka MB-Transgradnja iz Krapine. Ona će taj posao obaviti za 267 tisuća kuna. A samoborski Hvar je u konkurenciji 5 ponuditelja dobio posao rekonstrukcije Ulice Ljudevita Šmidhena u Samoboru vrijedan milijun i 759 tisuća kuna. Ovi projekti financirat će se iz kreditnih sredstava.

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora bit će održana 30. lipnja, najavio je predsjednik Gradskog vijeća Branimir Šiljak.

D.K.

Aktualni sat

Boris Makarun tražio je u pisanom obliku odgovor na nekoliko pitanja vezanih uz komunalne radove u Galgovu, što mu je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec i obećao.

Petra Krešimira Bušljetu zanimalo je hoće li DVD Rude dobiti najavljeno vatrogasno vozilo, a Željko Stanec rekao je da je upravo u tijeku nabava vatrogasnog vozila za Bobovicu te da su Rude također u planu i da nabava teče prema planu. Bušljetu je zanimalo koji su ciljevi razvoja turizma u Gradu Samoboru i zanimalo ga je ima li Samobor i nova direktorica Turističke zajednice kakvu strategiju da privuče barem 5% turista koji dolaze u Zagreb. U svom odgovoru je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić rekao da se intenzivno radi na tome kroz programe TZ te kao pomoć udrugama koje organiziraju razne manifestacije i dodao da nova direktorica ima brojne ideje i da je uvjeren da će to biti i više od 5%. Bušljeta time nije bio zadovoljan pa ga je zanimalo postoji li master plan razvoja turizma u Samoboru, jer su manifestacije uglavnom lokalnog karaktera, a trebalo bi privući strance. Frankić je rekao da je donesen plan aktivnosti za ovu godinu te da direktorica ima precizniji plan, za koji se nada da će imati priliku predstaviti ga gradskim vijećnicima.

Anica Vraneković potužila se na loše organiziran promet u nedjelju za vrijeme asfaltiranja ceste u Kladju, kad je obilazak bio loše označen i razumljiv samo lokalnom stanovništvu. A vezano uz reportažu na TV Nova o kontejnerima za različiti otpad na tržnici, koji se odvoze svi jednim kamionom, zanimalo ju je hoće li tako biti i kad se bude odvajao otpad po kućanstvima i hoće li taj odvoz biti skuplji. Željko Stanec je rekao da su pokušali odvojeno prikupljati otpad, no pokazalo se da građani očito nisu dovoljno educirani, niti dovoljno disciplinirani, pa se zato sve odvozi zajedno, jer se baca miješani otpad, bez obzira na natpise. A za cijenu je nekoliko puta ponovio da neće biti viša, jer ako se bude odvojeno prikupljao bio otpad, to ne znači da će biti više otpada, već će se odvoziti odvojeno, ali onda rjeđe.

Irena Kapor upozorila je na nužnost sanacije oštećenog nogostupa na okretištu autobusa u Bregani, a Željko Stanec obećao je da će to biti riješeno u kratkom roku.

Tomislava Pađena zanimala je sanacija ceste – odrona u Vrhovčaku te nastavak izgradnje društvenog doma, a Željko Stanec rekao je da će cesta biti sanirana, a odron je zapravo klizište za čiju se sanaciju treba napraviti projekt. Također je najavio da će uskoro krenuti radovi na društvenom domu, jer je ugovor potpisan, a koristit će se već odobrena kreditna sredstva.

 

Na Građanskom utorku u POU Samobor predstavljen rad Udruge Nova budućnost

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002