25.11.2016.

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Proračun realan i ostvariv, ali s rezervom

Na dnevnom redu 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 24. studenoga, našlo se čak 36 točaka, od kojih je većina njih bila vezana uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu te Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu.

No, prije nego što su gradski vijećnici prionuli ovom rebalansu proračuna, doneseno je još nekoliko važnih odluka. Tako su jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2 i Izmjene Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor, koje su inicirali i predložili stanovnici ovih naselja. Tijekom rasprave vijećnica Anica Vraneković prigovorila je na predug vremenski rok za donošenje ove odluke, na što je pročelnik Mario Anušić odgovorio kako su za njezino provođenje trebale i suglasnosti predsjednika vijeća mjesnih odbora, što je odužilo postupak.

Bez rasprave prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zaduženju Grada Samobora, koja se odnosi na prije podignuti kredit od 25 milijuna kuna i produženje roka za povlačenje sredstava iz tog kredita, jer dio sredstava koji će se iskoristiti za rotor prema Bobovici bit će povučen u 2017.

U svom općem izvješću o proračunu za 2016. godinu, njegovim izmjenama i dopunama, pročelnik za financije Željko Radovanić naglasio je kako je do povećanja proračuna u iznosu od 587.027 kn, koji sada iznosi 269.381.614 kn, došlo uglavnom preraspodjelom unutar proračunskih korisnika, zatim završetkom sanacije Trebeža, a značajno su smanjena i sredstva predviđena za jamstva Grada (s 500.000 kn na 50.000 kn), koja su onda otišla na druge pozicije proračuna.

Unutar svojih resora o izmjenama u proračunu govorili su gradski pročelnici, a izdvajamo one najvažnije: povećana su sredstva za potrebe redovnog održavanja cesta i ostale komunalne infrastrukture, smanjena ona za održavanje rasvjete, Grad će manje potrošiti na usluge održavanje zgrada i prostora u svojem vlasništvu, jer su ostvarene pomoći Zagrebačke županije i Ministarstva kulture, povećava se iznos za potpore zapošljavanju, potrebe turizma i ruralnog razvoja, financirat će se 11 asistenata za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima, olakšat će se prijevoz studentima, rukometaši iz Ruda dobit će potrebna sredstva za povećane potrebe ulaskom u Premijer ligu, podebljan je i program javnih potreba u kulturi, socijalna skrb i zdravstvo u ovoj su preraspodjeli dobili tek 10.000 kuna manje, s time da su povećana sredstva za socijalnu skrb pa će umirovljenici sljedeće godine dobiti i "uskrsnicu", a za zdravstvo su smanjena, jer nisu realizirani ugovori za internističku ambulantu, koja će sljedeće godine ipak raditi uz ugovor s KBC-om Sestara milosrdnica.

Pročelnik Radovanić vijećnicima je predstavio i Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2017. godinu, ali s određenom rezervom, jer, kako je rekao, još se u konačnici ne zna što će sve donijeti nova porezna reforma, a upute Ministarstva financija su za sada šture. Istaknuo je da proračun za sljedeću godinu ishodište ima u Strategiji razvoja Grada Samobora i njegovim fiskalnim kapacitetima te da su u gradskom Odjelu za financije ovaj planski dokument sastavili pažljivo, odgovorno, racionalno i prema zakonu, jer to su novci svih građana Samobora. Također su se vodili željama i potrebama građana iznesenih na tribinama gradonačelnika i u medijima.

U odnosu na 2016. godinu, proračun Grada Samobora bio bi manji za 57.280.955 kn te bi iznosio 212.100.659 kn, na što najviše utjecaja opet imaju stavke Trebež i kredit, kojih u 2017. godini nema, a nema ni novog zaduživanja Grada. No, oprezno je i dalje planirano povećanje prihoda od poreza na dohodak i od poreza na nekretnine, jer Samobor je i nadalje vrlo poželjno mjesto za život, pojasnio je Radovanić.

Vijećnici HDZ-a i HSLS-a najavili su odmah i amandmane na ovakav nacrt proračuna, jer ovo je tek 1. čitanje, a smatraju da treba povećati izdvajanja za stipendije prema primjeru Novske te više ulagati u biciklističke i pješačke staze po samom gradu, koje bi privukle više turista.

Veće izmjene u ovom nacrtu proračuna odnose se na financiranje stranaka, obzirom da nas u proljeće čekaju lokalni izbori, zatim zamjene postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom te novim načinom isplate financijskih sredstava udrugama putem akontacija za razdoblje do usvajanja novog proračuna.

Vijećnicima je zatim predočen i srednjoročni proračunski okvir, koji se odnosi na razdoblje za 2018. i 2019. godinu, o kojem se na ovoj sjednici nije raspravljalo.

Jednoglasno su potom usvojeni nacrti prijedloga programa gradnje vodnih građevina i uređaja komunalne infrastrukture i njihovog održavanja, a na dnevnom redu bili su i planovi gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom, mjere za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, programi javnih potreba u kulturi, školstvu, sportu i tehničkoj kulturi Grada Samobora u narednoj godini, pri čemu je najvažnije spomenuti kako će Grad Samobor osigurati sredstva i za djecu predškolske dobi koje čuvaju dadilje u svojim ovlaštenim obrtima, subvencionirat će se prijevoz za studente i u ljetnim mjesecima, a nešto više od 700.000 kuna osigurano je u sljedećoj godini za rad Centra za mlade.

Gradski vijećnici potvrdili su, temeljem provedenog postupka javne nabave, HEP–Opskrbu d.o.o. za najpovoljnijeg dobavljača električne energije za zgrade, dok će se za novo vatrogasno vozilo za potrebe DVD-a Rude ponoviti postupak, jer je van snage stavljen zaključak o isplati sredstava za njegovu nabavu.

Prihvaćen je prijedlog zaključka o prijenosu sportske dvorane pri OŠ Samobor u vlasništvo škole, kao i izvješća ravnateljica o radu dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor, prije čega je minutom šutnje odana počast preminuloj Nadi Kuhar, dugogodišnjoj ravnateljici DV Grigor Vitez.

Na kraju sjednice prihvaćena su i razrješenja članova odbora Gradskog vijeća iz Kluba vijećnika HDZ-HSLS (Vjeran Štublin, Boris Makarun i Franjo Oslaković), koje su zamijenili Vladimir Skendrović, Igor Bertović i Ivan Kaselj.

Mirjana Konosić

AKTUALNI SAT

Vijećnicu Anicu Vraneković (HDZ) zanimalo je hoće li Grad ispuniti obećanje i na prostoru Gmajne, gdje je pri kraju izgradnja komunalne infrastrukture, izgraditi društveni dom za mještane Rakovice, te sigurnost pješačkog prijelaza kod autobusne stanice u Wirgesovoj ulici kod Samoborke. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako, što se izgradnje doma tiče, nije bilo floskula ni obećanja, jer su tek sada uređenjem Gmajne stvoreni svi preduvjeti i on će se izgraditi u narednom periodu, dok je navedeni pješački prijelaz napravljen po projektu horizontalne signalizacije te ima sve potrebne dozvole.

Njezin stranački kolega Petar Krešimir Bušljeta pitao je u kojoj je fazi obnova Dalmatinske ulice te zašto se ne obnavlja loša cesta Gornja Vas – Gabrovica. Stanec je odgovorio kako ni u Gradu nisu zadovoljni dinamikom izvođenja radova u Dalmatinskoj ulici i vjerojatno će izvođač prekoračiti rok završetka (1. prosinca), ali se cijela situacija pomno nadzire i za neobjašnjena kašnjenja izvođač će morati vratiti novac u gradski proračun. Spomenuta cesta je u programu redovnog održavanja, što znači da Komunalac radi nužne popravke, krpa rupe i uređuje okoliš, a Grad je poduzeo što je mogao pa je tako u punom iznosu financirao i gradnju novog mosta.

Vijećnika HSS-a Ivana Horvata zanimalo je što će se učiniti na prevenciji poplava u Bregani i okolici, pri čemu je pohvalio brzu sanaciju nakon prošle poplave, i u kojoj su fazi pregovori s Hrvatskim vodama o gradnji retencije na tom graničnom području. Zamjenik gradonačelnika pojasnio je kako su potrebne 3 retencije koje bi u potpunosti uklonile rizik od poplava te da se radi na zajedničkom projektu Hrvatskih voda i slovenskih kolega, koji računaju i na povlačenje sredstava iz EU fondova, pri čemu se svi nadaju da će projekt krenuti što prije.

HSLS-ova vijećnica Linda Rossini Gajšak pitala je zašto se odustalo od najavljene gradnje bazena na prostoru bivše vojarne i je li ona uopće moguća. Željko Stanec odgovorio je da se o gradskom bazenu i dalje razmišlja te će se u narednoj godini pokušati realizirati barem projektna dokumentacija.

Problem fekalne odvodnje nakon uređenja Bogovićeve ulice u Galgovu postavio je Boris Makarun (HDZ), jer, kako je rekao, odvod na kraju završava u jarku, što nije rješenje za ovu prometnu ulicu, a postavio je i pitanja o nezavršenoj autobusnoj stanici u Domaslovcu te kada će biti gotova cesta prema Bobovici. Zamjenik Stanec odgovorio mu je kako je Bogovićeva ulica sada dobila sve, osim sustava fekalne kanalizacije, a pitanje tog otvorenog dijela kanala riješit će samoborska Odvodnja. Autobusnoj stanici nedostaje nadstrešnica, koja će biti postavljena u roku od najviše dva tjedna, a cesta prema Bobovici čeka još priključak na Ulicu grada Wirgesa, kao i završetak križanja u samom naselju Bobovica.

Irena Kapor (SDP) podsjetila je na problem prekratke autobusne linije prema Dubravi, jer djeca od Ludvića imaju još dosta za pješačiti, a prometnica je dovoljno široka i dobra pa bi se ta linija mogla produžiti. Stanec je odgovorio da se ovaj problem javlja i na nekim drugim sličnim linijama, a nadležni upravni odjel unazad par mjeseci prati situaciju i nastojat će, u dogovoru s koncesionarom, poboljšati stanje.

Nova porezna reforma pogodit će i dio samoborskih ugostitelja pa je Marinko Džepina (SDP) pitao ima li Grad određenih rezervi kojima bi pomogao ugostiteljima ako dođe do problema. U Gradu se i o tome razmišlja pa, iako PDV nije prihod jedinica lokalne samouprave, postoje mehanizmi kojima se ugostiteljima može pomoći i kada do toga dođe gradski čelnici razmislit će na koji način im se može pomoći, rekao je Stanec, koji je usput pohvalio rad ugostitelja, Turističke zajednice grada Samobora, na temelju kojeg je Samobor nedavno zaslužio i važnu turističku nagradu.

Na njegov odgovor reagirao je Petar Krešimir Bušljeta, koji je prigovorio na nedovoljno predstavljanje Grada Samobora na društvenim mrežama, kao i na činjenicu da u Samoboru nema dovoljno sadržaja koji bi turiste privukli da ostanu u gradu barem dva dana.

Zamjenik je njegove navode opovrgnuo podacima o povećanom broju noćenja i prije spomenutom nagradom te mu predložio da svoje ideje predstavi i direktorici Turističke zajednice i tako pomogne razvoju samoborskog turizma.

 

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002