18.03.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Odobreno zaduživanje za infrastrukturu

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 17. ožujka, donesena je odluka da se Grad dugoročno zaduži za iznos od 25 milijuna kuna.

Kredit će se najvećim dijelom koristiti za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (10 milijuna), za izgradnju komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna) (5 milijuna) i rekonstrukciju centra za potrebe mladih u bivšoj Vojarni Taborec (5 milijuna) te za uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni (3 milijuna), izgradnju zamjenskih mostova (1 milijun) i izgradnju društvenih domova Vrhovčak i Otruševec (1 milijun).

Protiv odluke glasovali su HDZ-ovi vijećnici Boris Makarun i Anica Vraneković. Oni su mišljenja da se ne radi o kapitalnim objektima i da bi Grad trebao takve investicije financirati iz redovnih prihoda. Boris Makarun čak je predložio da se umjesto kredita uvede prirez, a prije toga da se na referendumu o tome upitaju građani. Nakon toga je predložio da bi se iz toga kredita trebalo nešto uložiti i u nogometni stadion u Samoboru, primjerice da se izgradi nadstrešnica. Anica Vraneković rekla je da se zapravo radi o predizbornom kreditu te upitala zašto se barem za dio ovih investicija ne koriste EU fondovi. Također, podsjetila je na obećanje gradonačelnika Beljaka da će se nakon komunalnog opremanja Gmajne tamo graditi društveni dom za Malu Rakovicu.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je da ne dolazi u obzir uvođenje prireza, kojim bi se direktno dodatno opteretili građani, te pojasnio da će se kredit prema već utvrđenom planu vraćati iz proračuna. Osim toga, sve će ove investicije biti završene ove godine te će to biti dodatni poticaj pokretanju samoborskog gospodarstva, od građevinskog do trgovačkog sektora, a to će opet dodatno doprinijeti punjenju samoborskog proračuna.

Željko Stanec rekao je i da je Gradska uprava predvidjela izgradnju društvenog doma u Maloj Rakovici, no prvo treba tamo izgraditi ceste i ostalu komunalnu infrastrukturu pa će taj projekt sigurno doći na red 2017. godine.

Osim toga, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, Grad Samobor je kontinuirano likvidan, fiskalni kapacitet mu je velik pa bi Grad eventualno (nešto sporije) mogao u te investicije ući i bez zaduživanja, no onda bi bilo manje novca za potpore gospodarstvu, za kulturu, sport ili socijalna davanja.

A radi se o kreditu koji će se otplaćivati 10 godina, svake godine 3 milijuna kuna, što neće bitno opteretiti proračun. Gradski vijećnici su nakon postupka javne nabave u kojem su ponude dale četiri banke, odabrao najpovoljniju ponudu Hrvatske poštanske banke d.d. iz Zagreba, koja je čak za 40% povoljnija od najskuplje ponude, te će Grad za kredit od 25 milijuna morati otplatiti 30 milijuna kuna.

Za podizanje kredita Grad Samobor treba još dobiti suglasnost Vlade RH, no to ne bi trebao biti problem, rekao je Željko Radovanić, jer se radi o zaduženju od 10,3% proračuna, a gradovi se mogu zaduživati do 20%.

Samoborski gradski vijećnici su bez rasprave i jednoglasno prihvatili izvješće o radu trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za 2015. godinu, uz davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjem financijskom izvješću za 2015. godinu te prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala društva iz ostvarene dobiti za 2015. godinu u iznosu od 2,1 milijuna kuna. Time bi se temeljni kapital društva povećao na gotovo 17 milijuna kuna. Ostatak ostvarene dobiti od 922 tisuće kuna izdvojio bi se u zadržanu dobit pa bi zajedno sa zadržanom dobiti iz prijašnjih godina iznosio ukupno 8,3 milijuna kuna. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog plana investicijske izgradnje za ovu godinu u ukupnom iznosu od 2,8 milijuna kuna.

Budući da Samobor može samo do kraja ožujka odlagati komunalni otpad na zagrebačko odlagalište u Jakuševcu, pronađeno je rješenje u sklapanju sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom s Gradom Kutinom i njihovim partnerima, pa će Grad Samobor od 1. travnja svoj komunalni otpad voziti na odlagalište otpada Kutina, kojim gospodari trgovačko društvo Eko Moslavina d.o.o. Sporazum je potpisan na rok do 30. lipnja 2017. godine. Radi se momentalno o najpovoljnijem rješenju koje je Samoboru ponuđeno, a zajedno s Kutinom dalje će se tražiti ekonomski najpovoljnija rješenja za odlaganje komunalnog otpada, koja su u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, rekao je pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić. A najvažnije, što je zanimalo vijećnike, je to da cijena odvoza i odlaganja mješovitog komunalnog otpada neće za građane poskupjeti, naglasio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec. Iako će se otpad odvoziti dalje no sada, što poskupljuje prijevoz, cijena odlaganja bit će niža, rekao je Stanec, a Grad nastavlja pripreme za kompostiranje bio otpada i razvrstavanje i oporabu korisnog otpada.

D.K.

Aktualni sat

Na upit vijećnice Maje Gračanin o zastoju radova na uređenju rijeke Bregane, odgovorio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec da su Hrvatske vode krenule u čišćenje s mehanizacijom, no zaštitari prirode iz Ministarstva zaštite okoliša ne dozvoljavaju čišćenje korita bagerom zbog zaštite biljnih i životinjskih vrsta, a Grad želi zaštititi stanovništvo od poplava. Sada je s hrvatskim vodama dogovoreno da će Grad Samobor napraviti dokumentaciju za nogostup od Grdanjaca do Breganjskog sela, a Hrvatske vode bi utvrdile obalu te napravile projekt uređenja kompletnog vodotoka Bregane sa studijom zaštite okoliša, pa se s tim projektom planira natjecati za fondove EU.

Maju Gračanin zanimalo je i nelegalno odlaganje otpada od naselja Bobovica do betonske ceste, a Željko Stanec je rekao da će dati zadatak komunalnim redarima da pojačaju nadzor.

Na upit Borisa Makaruna o asfaltiranju Ulice Baltin Jarak, Željko Stanec je rekao da je tamo već došla mehanizacija, no problemi su nastali zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa i to je sad u postupku. Dio od vodospreme prema Konščici se može raditi i to će ove godine biti riješeno

Borisa Makaruna zanimala je i izgradnja nogostupa u Ulici Dugave, od izletišta Milečki do kapele sv. Josipa, no željko Stanec rekao je da to nije u planu za ovu godinu, no moglo bi se eventualno riješiti prilikom rebalansa proračuna, budući da tamo prolaze školska djeca.

Željko Stanec obećao je i vijećniku Ivanu Horvatu da će prvom prilikom biti riješen problem 150 metara nedovršene ceste između Grdanjaca i Bregane.

Vijećnicu Zvjezdanu Sečen zanimalo je u kojoj je fazi legalizacija objekata koji su u vlasništvu Grada Samobora, a pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju obećao joj je odgovor u pisanom obliku.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002