12.02.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora prošla brzo i glatko

Nova Odluka o pečatu, grbu i zastavi Grada Samobora

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora prošla brzo i glatko

Svih šest točaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno i bez rasprave na prvoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 11. veljače, u rekordno kratkom roku od 40 minuta.

Gradsko vijeće donijelo je novu Odluku o pečatu, grbu i zastavi Grada Samobora, budući da su od donošenja prijašnje odluke 2007. godine, promijenjene neke zakonske odredbe. Najvažnija je novost u ovoj odluci da je sada gradonačelnik ovlašten da rješenjem odobrava fizičkim i pravnim osobama (na njihov zahtjev) korištenje grba (na primjer na suvenirima) ili zastave Grada Samobora, u slučajevima kada ocijeni da je to u interesu Grada Samobora. Prije je to radilo gradsko poglavarstvo, koje je u međuvremenu Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi ukinuto. U postupku izrade prijedloga ove odluke, pojasnila je pročelnica Gradske službe Ana Vlah, proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (objavom na službenoj internet stranici Grada Samobora), no na prijedlog nije bilo primjedbi.

Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora, nadopunjena je tek jednim člankom, a ova odluka je donesena na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća 16. prosinca. Nadopuna se odnosi na mogućnost da se takva zemljišta daju na korištenje bez naknade, temeljem objavljenog javnog poziva i uz uvjete koje odredi gradonačelnik u tom pozivu. Ova je dopuna napravljena radi realizacije projekta "Gradski vrtovi", koji je došao u završnu fazu, a kojim će se omogućiti korištenje poljoprivrednih površina zainteresiranih građana Grada Samobora, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić.

Gradsko vijeće prihvatilo je sklapanje sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u samoborskim dječjim vrtićima Osmijeh i Mali prijatelji. Grad će iznosom od 1.000 kuna mjesečno i dalje sufinancirati cjelodnevni, a iznosom od 500 kuna mjesečno poludnevni program djece s prebivalištem na području Grada Samobora. U tu je svrhu, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat, u proračunu Grada za ovu godinu osigurano ukupno 960.000 kuna za DV Osmijeh, a 1.020.000 kuna za DV Mali prijatelji.

Gradski vijećnici predložili su Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici izaberu Bornu Deusa i Ivana Romanovića iz Samobora, koji su se javili na javni poziv.

Gradsko vijeće pokrenulo je postupak i raspisat će Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Samobora, koji će biti objavljen na internetskim stranicama Grada. Savjet mladih ima 9 članova i isto toliko zamjenika, a bira ga na razdoblje od 3 godine Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

D.K.

Aktualni sat

Nova direktorica Ureda Turističke zajednice je Martina Odak

Boris Makarun ponovno je upozorio na potrebu nastavka radova na nogostupu prema groblju u Galgovu, gdje je u prosincu prošle godine smrtno stradala Jagica Rudar, budući da tamo nema označenog prijelaza ceste. Podsjetio je da tamo vozači brzo voze pa bi trebalo staviti upozorenje, označiti zebru ili postaviti ležeće policajce. Uz izraze žaljenja zbog pogibije pješakinje, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je da su tamo radovi obustavljeni prije dvije godine (iako je to bilo u planu), jer je cesta sužena i nema mjesta za propisanu širinu nogostupa, a osim toga bi se s lijeve strane (u smjeru Galgova) trebao graditi i potporni zid. Ujedno je najavio da će nadležni upravni odjel dati zahtjev policiji da na tom mjestu bolje regulira promet, barem ograničenjem brzine.

Na upit Borisa Makaruna o vrsti, završetku i vrijednosti radova u Bogovićevoj ulici u Galgovu, Željko Stanec rekao je da se tamo radi oborinska odvodnja i fekalna kanalizacija, odnosno zacjevljenje odvodnog jarka i izgradnja nogostupa. Pri kraju su radovi na prvoj fazi u vrijednosti između 400 i 450 tisuća kuna, a u drugoj fazi uređivat će se kolnik od društvenog doma u Galgovu do kraja naselja.

Vijećnica Linda Rossini Gajšak pohvalila je sve koji su bili angažirani na scenografiji ovogodišnjeg vrlo uspješnog Fašnika te postavila pitanje postoji li vizija Fašnika za nekoliko sljedećih godina i sadržaja koji bi mu dali značaj i izvan granica Hrvatske. Zanimalo ju je i u kojoj je fazi izbor novog direktora Ureda Turističke zajednice Samobor. Željko Stanec rekao je da će ovogodišnji Fašnik biti temelj za planiranje Fašnika sljedećih godina, a to će ujedno biti i jedan od prvih zadataka Martine Odak, nove direktorice Ureda TZ Samobor. Naime, nakon predstavljanja Skupštini TZGS, uz njeno pozitivno mišljenje, Martinu Odak iz Samobora izabralo je na funkciju direktorice Vijeće Turističke zajednice.

Na upit Linde Rossini Gajšak o radnjama koje se poduzimaju za ponovno otvaranje specijalističke internističke ambulante u Domu zdravlja Samobor, pročelnik Juro Horvat podsjetio je da su o tome nekoliko puta slali upit Zagrebačkoj županiji, koji će opet ponoviti. U međuvremenu, podsjetio je Horvat, Dom zdravlja Zagrebačke županije raspisao je natječaj na koji se nitko nije javio pa će pokušati to riješiti angažiranjem nekog od specijalista iz bolnice Sestara milosrdnica. Također, Juro Horvat predložio je da se (zbog učestalosti pitanja o zatvorenim specijalističkim ambulantama) na sljedeću sjednicu pozove ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije, kako bi odgovorio na vijećnička pitanja.

Vijećnica Jasenka Skendrović zatražila je pisani odgovor na svoje pitanje o peticiji građana Hrastinske ceste, koju su Gradu uputili 25. siječnja ove godine. Naime, građani Hrastinske ceste od broja 44 do 78 su 2012. godine, prilikom promjene granica između Samobora i Hrastine, pripali naselju Hrastina, a oni traže da se cijela Hrastinska cesta ponovno vrati u Samobor.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora prošla brzo i glatko

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002