15.12.2016.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora skoro jednoglasno donesen proračun za 2017. godinu

Selfi za kraj uspješne godine

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora skoro jednoglasno donesen proračun za 2017. godinu

Tek s jednim glasom protiv usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 15. prosinca u gradskoj vijećnici, proračun Grada Samobora za 2017. godinu.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, rekao je da u prethodnoj raspravi, kao niti u propisanom zakonskom roku, nisu prispjeli nikakvi amandmani na nacrt prijedloga proračuna. Ipak, pred vijećnike je došao proračun s jednim amandmanom predlagatelja, koji je postao sastavnim dijelom konačnog prijedloga. Budući da završetkom postupka javne nabave za vatrogasno vozilo za DVD Rude to vozilo nije nabavljeno (bila je samo jedna ponuda, daleko viša od osiguranih sredstava za tu namjenu), sredstva će se (milijun kuna) osigurati sljedeće godine, a za taj iznos je umanjena stavka tekućeg održavanja javnoprometnih i zelenih površina.

Boris Makarun iznio je nekoliko općenitih primjedbi Kluba vijećnika HDZ-a na prijedlog proračuna, uz konstataciju da proračun nije razvojni te da je glavni prihod od poreza i prireza na dohodak uglavnom u padu (zbog manjih plaća ili manje zaposlenih), a da su prihodi rasli zbog legalizacije i komunalne naknade, uz lanjsko zaduženje od 25 milijuna kuna.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec ustvrdio je da vijećnik Makarun nije u pravu, uz argumente da prihod od poreza na dohodak ne pada, jer je iz tog izvora u 2015. godini prikupljeno ukupno 101 milijun kuna, a u 2016. je već sada toliko prikupljeno, a do kraja godine bit će 106 ili 107 milijuna kuna. Osim toga, u Gradu raste broj zaposlenih, a na Zavodu za zapošljavanje se broj nezaposlenih smanjio na 1300.

Željko Stanec podsjetio je i da je kreditom komunalno opremljena bivša Gmajna pa su stvoreni preduvjeti da se u 2017. i 2018. godini ostvare dodatni prihodi od prodaje građevinskog zemljišta.

Ukupni prihodi i rashodi proračuna Grada Samobora za 2017. godinu nešto su veći od 212 milijuna kuna i uravnoteženi su. U odnosu na 2016. godinu, proračun je manji za nešto više od 57 milijuna kuna, no to je samo stoga što je prošlogodišnji bio uvećan sredstvima dobivenima za sanaciju Trebeža i kreditom od 25 milijuna kuna.

Donesene su i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu, uz napomene pročelnika Radovanića da se one rade prema sadašnjim uputama Ministarstva financija, a tijekom 2017. godine očekuju se nove zakonske odredbe o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Jednoglasno su potom doneseni i ostali prateći dokumenti uz proračun za sljedeću godinu, od Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovog održavanja (29 milijuna kuna), Programa održavanja komunalne infrastrukture – ceste i zelene površine (50 milijuna kuna), Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada – gradnja vrtića i kina (17 milijuna), Programa mjera za razvoj malog gospodarstva (850.000 kuna) i participacija u EU projektima (1,4 milijuna kuna), poljoprivrede (1,5 milijuna kuna) i turizma (3 milijuna kuna), Programi javnih potreba u kulturi (11 milijuna kuna), školstvu (24 milijuna kuna), predškolskom odgoju (32 milijuna kuna), sportu (5,8 milijuna kuna) i tehničkoj kulturi (420.000 kuna) Grada Samobora do Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, uz napomenu da će se i sljedeće godine umirovljenicima s nižim mirovinama osigurati pomoć za Uskrs i Božić.

Jednoglasno je donesena i nova Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, koja je prilagođena novom Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Odluka omogućava da Grad može poslovne prostore u svom vlasništvu davati na korištenje mjesnim odborima, gradskim četvrtima i vijećima nacionalnih manjina bez javnog natječaja i bez sklapanja ugovora o zakupu.

Bez rasprave prihvaćena je Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Samobora za 2016. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području Grada od 2017. do 2019. godine, koje je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić.

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Grigor Vitez imenovana je Sandra Ivanuš iz Samobora.

Ustanova za upravljanje sportskim objektima Samobor dobila je jednoglasnu podršku za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim športskim savezom u 2017. godini, vrijedan 947.960 kuna, za programsko korištenje sportskih dvorana.

Vijećnici su odobrili i za sljedeću godinu subvencioniranje prijevoza za srednjoškolce i studente, pod istim uvjetima kao i ove godine, ali uz dodatak da će studentima prijevoz biti subvencioniran sa 100 kuna mjesečno i za srpanj i kolovoz, što do sada nije bilo.

Gradski vijećnici dobili su u materijalima potpuno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zagreb, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Samobora u 2015. godini, koja je dobila najbolje, bezuvjetno mišljenje, budući da se poslovalo prema zakonima i propisima i učinkovito, a financijski dokumenti Grada pokazuju istinitost i vjerodostojnost. Prije toga, posljednja revizija je obavljena za 2012. godinu i također je dobiveno bezuvjetno mišljenje, istaknuo je Željko Radovanić, no tada su dobivene i neke preporuke za bolje poslovanje. Ovaj puta uz izvješće nisu dobivene nikakve preporuke, jer nije bilo nikakvih zamjerki, pa bi, da postoje ocjene, izvješće dobilo ocjenu 5+, rekao je Radovanić. Uz vijećnike Maju Gračanin i Ivana Horvata, na ovako dobro obavljenom poslu je gradskim službama, gradonačelniku i njegovim suradnicima čestitao i predsjednik Gradskog vijeća Branimir Šiljak.

Bez rasprave su vijećnici primili na znanje programsko i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora o organizaciji 190. Samoborskog fašnika ove godine, čiji su prihodi bili 1,2 milijuna kuna, a rashodi 1,06 milijuna kuna.

A zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković izvijestila je vijećnike da je Samobor, nakon što se prije 3 godine uključio u akciju "Gradovi i općine – prijatelji djece", uspješno ostvario programske zahtjeve i propozicije ovog programa te mu je 13.11.2016. dodijeljen počasni naziv "Grad – prijatelj djece". Ploča s počasnim nazivom uskoro će se naći na ulazima u grad.

Sljedeću sjednicu Gradskog vijeća grada Samobora najavio je predsjednik Gradskog vijeća za kraj veljače, a prije prigodnog blagdanskog domjenka, vijećnici su se od radne 2016. godine oprostili zajedničkim "selfijem".

Aktualni sat

Boris Makarun rekao je da se na portalu Sport News negativno piše o lošem stanju samoborskog nogometnog stadiona i svlačionica te zamolio da se nešto hitno poduzme, barem oko novih instalacija u svlačionicama te nadstrešnice za gledatelje. Željko Stanec je najavio da Grad planira poboljšati uvjete u svlačionicama i na tribinama, primjereno statusu samoborskog trećeligaša. Stanec je podsjetio da je Grad svlačionice uređivao prije 4 godine, no morat će se prije svega urediti instalacije.

Zvjezdanu Sečen zanimalo je što je s peticijom nezadovoljnih korisnika usluga Samoborčeka i Autoturista na međužupanijskoj liniji Samobor – Zagreb – Samobor, koji se voze u pretrpanim autobusima pa traže dodatne polaske. Pročelnik Zvonko Župančić je rekao da su peticiju proslijedili Samoborčeku i Autoturistu, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je da se radi o liniji koja nije u nadležnosti Grada, pa koncesiju izdaje ministarstvo, no Grad može uputiti ministarstvu neke prijedloge, kako bi se situacija za putnike popravila.

Na upit Zvjezdane Sečen o uređenju igrališta na Gmajni, čiji je obim smanjen, Željko Stanec je rekao da će se vidjeti ili da se tobogan (koji je ostao izvan ograde) stavi na igralište, ili da se ono, u okviru mogućnosti, proširi.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat odgovorio je na upit vijećnice Irene Kapor o isplati božićnica da se isplata odvija prema planu od 28. studenoga te da je u evidenciji upisano 1667 osoba s mirovinama do 2.000 kuna, koje imaju pravo na božićnicu. A na upit Irene Kapor o realizaciji projekta "Vjetar u leđa", Sanja Horvat Iveković je rekla da se projekt provodi drugu godinu zaredom i njime je zaposleno 19 asistenata u nastavi sredstvima EU socijalnog fonda, a ukupno ih je 26, jer još 7 financira Grad za djecu koja su dobila zdravstveno uvjerenje o potrebi asistenta.

Maja Gračanin upozorila je na prometne probleme vezane uz horizontalnu i vertikalnu signalizaciju nakon što je Zagrebačka ulica u Bregani prešla u državne ceste, a Željko Stanec obećao je da će to biti riješeno, jer se krenulo u projektiranje svjetleće signalizacije, posebno u blizini škola.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora skoro jednoglasno donesen proračun za 2017. godinu

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002