05.12.2008.

U Svetoj Nedelji potisano pismo namjere između Fine i Grada

Digitalni rukopis i u Svetoj Nedelji

U Svetoj Nedelji potisano pismo namjere između Fine i Grada

Član Uprave Fine, odnosno Financijske agencije Krešimir Kvaternik i gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin 5. prosinca su u gradskoj vijećnici u Svetoj Nedelji elektroničkim putem potpisali Pismo namjere o suradnji na razini razmjene znanja u izgradnji informacijskog društva. Pismo je potpisano korištenjem e-kartice, što je sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru.

Riječ je o pilot projektu pod nazivom "i-grad" kojim će usluge koje pružaju Grad i gradska uprava građanima postati jednostavnije, brže i dostupnije i elektroničkim i fizičkim putem. Fina će svoja rješenja prilagoditi svakom gradu te prema njegovim potrebama i potrebama građana dalje razvijati sustav "i-grada".

Fina već, podsjetimo, ima dobra iskustva s razvijanjem servisa "hitro.hr" i s poslovima "sve na jednom mjestu". Sveta Nedelja je jedanaesti hrvatski grad s kojim Fina potpisuje ovakav sporazum, a prvi je u srpnju ove godine bio Karlovac. Prošli je mjesec ovakvu suradnju uspostavio i susjedni Samobor.

www.radiosvn.com

 
05.12.2008.

Predstavljena nova brošura Turističke zajednice Svete Nedelje

Prirodna riznica za prolistat

Predstavljena nova brošura Turističke zajednice Svete Nedelje

Vijeću Turističke zajednice Grada Svete Nedelje 25. je studenog predstavljena nova gradska turistička brošura izašla ovih dana u nakladi zajednice. U njoj su predstavljene turističke privlačnosti svetonedeljskog kraja, povijesni presjek razvoja i njegov trenutak. Prirodna riznica posebno dolazi do izražaja u prelijepim majstorskim fotografijama Romea Ibriševića, a svoje su mjesto u brošuri našle i kulturno-povijesne znamenitosti i tradicijske vrijednosti kraja te gastronomsko-ugostiteljska i manifestacijska ponuda. Ova nova imidž brošura tiskana je u 3 tisuće primjeraka.

www.radiosvn.com

 
05.12.2008.

Svetonedeljski vijećnici bavili su se prvim čitanjem proračuna za 2009. godinu

Grade se dvije nove škole

Svetonedeljski vijećnici bavili su se prvim čitanjem proračuna za 2009. godinu

Najznačajnija stavka u proračunu Svete Nedelje za 2009. godinu bit će ulaganje u izgradnju škole u Rakitju s dijelom sredstava i za buduću strmečku školu u ukupnom iznosu od 36 milijuna kuna, od čega Grad ulaže svojih 12 milijuna kuna, a preostali dio bi trebao stići s razine županije, države i kredita.

Gradski proračun za 2009. prošao je 1. prosinca prvo čitanje svetonedeljskih vijećnika na njihovoj 25. redovitoj sjednici, održanoj u gradskoj vijećnici. U sljedećoj se godini planira prikupiti 130 milijuna kuna u gradsku blagajnu, od čega su 93 milijuna kuna izvorni gradski prihodi.

Struktura prihoda inače je ovakva: 45 milijuna kuna prihoda od poreza, 26 milijuna kuna iz drugih proračuna s državne i regionalne razine, 45 milijuna kuna prema posebnim propisima, odnosno od građevinskih dozvola, komunalne naknade i sličnog, te 10-ak milijuna kuna kreditnih sredstava.

- Nit vodilja u izradi proračuna za sljedeću godinu bila je u prikupljanju 53 milijuna kuna za takozvane tekuće rashode, odnosno financiranje funkcioniranja Grada i gradskih službi, vrtića te za razne pomoći našim župama i drugim institucijama - naglasio je gradonačelnik Drago Prahin.

Od 75 milijuna kuna takozvanih kapitalnih rashoda, 39 milijuna kuna, prikupi li ih se, bit će usmjereno u daljnju komunalnu izgradnju. Najznačajnija stavka u proračunu Svete Nedelje za 2009. godinu bit će ulaganje u izgradnju škole u Rakitju s dijelom sredstava i za buduću strmečku školu u ukupnom iznosu od 36 milijuna kuna, od čega Grad ulaže svojih 12 milijuna kuna, a preostali dio bi trebao stići s razine županije, države i kredita. U proračunu je predviđeno i 250 tisuća kuna za projektiranje doma kulture u Svetoj Nedelji te 2,4 milijuna kuna za preuređenje potkrovlja gradske zgrade - ukazala je voditeljica računovodstva i financija Biserka Delač. - Značajan dio - dodala je - oko 7,3 milijuna kuna, usmjeren je i za sufinanciranje investicijskih ulaganja na županijskim i državnim cestama na području grada, a 3,3 milijuna kuna namijenjena su dovršenju centra primarne zdravstvene zaštite u Rakitju.

Vijećnici će na ovakav prijedlog proračuna svoje pisane amandmane moći predlagati do 9. prosinca.

Gradski su vijećnici još odlučili o izmjeni Statuta Grada prema kojemu će se ubuduće, već od sljedećih lokalnih izbora, u Gradsko vijeće umjesto dosadašnjih 15 birati 19 vijećnika, što je sukladno važećem zakonu koji taj limit propisuje za gradove do 30 tisuća stanovnika. Razmotrili su i novu odluku o komunalnom redu, koja bi u kaznenom dijelu trebala biti maksimalno rigorozna za prekršitelje, a i dalje su odlaganje komunalnog otpada povjerili Gradu Zagrebu. Prihvatili su na znanje i besprijekoran nalaz i mišljenje državne revizije o poslovanju Grada u 2007. godini, uz opasku vijećnika Zlatka Habdelića da će to valjda utišati zle jezike iz kafića čija su mišljenja suprotna ovom revizijskom. Donesen je i zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za objekt buduće škole u Rakitju, jer je ta izgradnja od posebnog interesa za Grad. Imenovane su i dvije nove ulice u Kerestincu - Siječanjska i Travanjska.

U aktualnom satu Marijan Habljak pitao je hoće li se i kad, nakon prolaska kanalizacije, asfaltirati Ulica braće Ribar u Bestovju. Stručni suradnik za komunalije u Gradu, Ivan Abramović, istaknuo je da je u tijeku tlačna proba novopostavljenog cjevovoda i njegovo preuzimanje od Vodoopskrbe i odvodnje, nakon čega slijedi i asfaltiranje te dodao da je u projektiranju ulična mreža koja bi trebala biti izgrađena do kraja 2009. ili tijekom 2010. godine. Zlatko Habdelić je tražio pisani odgovor o komunalnim zahvatima u Novakima, proširenju Ulice Videkovići, zacjevljenju pri vrtiću i školi, izgradnji nogostupa u Sigetu i drugim ulicama te vodovodu u Žugcima. Miroslav Hriberski se požalio na prometovanje šlepera prema svetonedeljskoj radnoj zoni preko novoga semafora i kroz usku Industrijsku ulicu, a Stjepan Bošnjak na pretvaranje dijela Stilinovićeve ulice u slijepu, na što je gradonačelnik Prahin rekao da će se za koji dan svi prometni problemi pokušati otkloniti u dogovoru s predstavnicima Županijske uprave za ceste, uključujući i pitanje zatvorenog dijela Ulice kralja Tomislava s izlazom na bivši Monaco.

Vijećnika Zvonka Crvenku zanimalo je pošto će biti kanalizacijski priključci u Bestovju, a odgovoreno mu je da to ovisi o načinu priključenja, preko šahta ili cijevi i dubini kopanja.

- Jeftinija je solucija - naglasio je Krunoslav Markovinović - kad se dva ili čak tri susjeda suglase oko zajedničkog šahta i podijele troškove. Vericu Deak je zanimalo kada će se prići uređenju centra Male Gorice i rušenju staroga doma za što su zasad, prema gradonačelnikovim riječima, osigurana sredstva za projektiranje. Josip Jakopač bio je za postavljanje velikog javnog sata na središnjem svetonedeljskom trgu.

www.radiosvn.com

 
05.12.2008.

Samoborsko Poglavarstvo odobrilo jednokratnu pomoć umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000 kuna

Umirovljenicima 100 kuna božićnice

Samoborsko Poglavarstvo odobrilo jednokratnu pomoć umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000 kuna

Sa 165. sjednice samoborskog Poglavarstva stigla je dobra vijest za dio umirovljenika. Poglavarstvo je odobrilo jednokratnu pomoć od 100 kuna umirovljenicima s područja Grada Samobora čija mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 2.000 kuna. Isplata će se vršiti u uredima poslovnica FINA-e u razdoblju od 15. do 31. prosinca, a prema popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za ovu namjenu u proračunu je osigurano ove godine 360.000 kuna.

U nastavku je Poglavarstvo prihvatilo koncept idejnog projekta stvaranja Samoborske češnjovke kao robne marke. Nositelji projekta bit će Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Samobora i Udruga Zlatna šajba, koja je već sudjelovala u projektu stvaranja robne marke Samoborska salama. Voditelj projektnog tima bit će dr.sc. Dubravko Viduč. Kao suradnici u projektu navedeni su stručnjaci i znanstvenici s Ekonomskog, Veterinarskog i Agronomskog fakulteta, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Zagrebačke županije, Udruge Zlatna šajba i Grada Samobora. Češnjovka je tradicijski proizvod koji se desetljećima proizvodi u domaćinstvima ovog kraja, navodi se u projektu, a stvaranjem robne marke želi se potaknuti proizvodnja kod samoborskih proizvođača te obogatiti gastronomska ponuda, po čemu je Grad Samobor već poznat. Projekt će se realizirati u naredne tri godine.

Potom je prihvaćen prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Samobor i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Samobor o kupnji nedostajeće opreme u iznosu 145.555 kuna. Dio te opreme (ručni eksploziometar, plućni automat, ručno vitlo, čelične poluge za podizanje tereta, lopate, sjekire, itd.) preuzet će Javna vatrogasna postrojba, a dio opreme bit će na čuvanju i održavanju u stanici Gorske službe spašavanja. Oprema je namijenjena za spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju većih nepogoda i katastrofa, kao što su poplave, potresi, vremenske nepogode i teže prometne nesreće.

Poglavarstvo je u postupku izdavanja lokacijske dozvole dalo suglasnost Komunalcu za izgradnju prve faze fekalne kanalizacije s prepumpnim stanicama u Samoborskom Otoku u ulicama Savska, Obranići, Cvjetna, Melinišće, Lanišće i Otočka. Također, odobrena je i izgradnja javne rasvjete s lijeve strane potoka Bregana, a radove u vrijednosti 11.670 kuna će izvesti Komunalac.

Na zahtjev nekoliko privatnih investitora upućen je na izradu Urbanistički plan uređenja Južni Giznik IV, a usvojen je i Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gornji kraj, kojeg je izradio Centar za prostorno planiranje i arhitekturu iz Zagreba. Taj je plan izazvao burnu reakciju stanovnika, ali s javne rasprave održane u gradskoj vijećnici prihvaćene su tek tri primjedbe obitelji Marković o namjeni katastarskih čestica, te mesne industrije Dr. Škobić. Za jedan od najspornijih elemenata, betonski most preko potoka Gradna, odgovoreno je da se primjedba ne odnosi na UPU Gornji kraj. Ovaj konačni prijedlog UPU Gornji kraj upućen je na usvajanje Gradskom vijeću.

Mato Šipuš

Božićni sajam

I ove će godine na Trgu kralja Tomislava biti održan Božićni sajam. No, za razliku od prethodnih godina kada su bili postavljeni samo štandovi, ove će godine od 12. do 24. prosinca na Trgu biti postavljene četiri drvene kućice dimenzija 3x2 metra, u kojima bi svoje proizvode izložilo 18 izlagača. Ukupni iznos koji će izlagači morati platiti je 700 kuna, a od plaćanja će biti oslobođene kulturne ustanove Grada te izlagači koji su osvojili nagradu za uređenost štanda na Proljetnom sajmu – obrti Srčeko i Trešnja okićka. Postavljanjem kućica prihvaćena je ideja izlagača i posjetitelja s prethodna dva sajma da se on održi u zatvorenom prostoru, jer bi se na taj način podigla kvaliteta ponude i ugođaja. Cilj ovogodišnjeg 3. Božićnog sajma je i dalje promocija turističke, kulturne i gospodarske baštine Grada Samobora. Predstavit će se svaki dan od 10 do 19 sati proizvodi od meda, suveniri, tradicijski unikatni nakit, prehrambeni proizvodi… Za potpuni ugođaj bit će postavljene i jaslice, za koje je drvene skulpture izradio samouki samoborski umjetnik Franjo Jurčin.

 
05.12.2008.

Dječji vrtić Osmijeh iz Hrastine obilježio je svoj drugi rođendan

Cilj: bez listi čekanja

Dječji vrtić Osmijeh iz Hrastine obilježio je svoj drugi rođendan

Dječji vrtić Osmijeh iz Hrastine obilježio je svoj drugi rođendan. Proslavi se odazvalo oko 300 gostiju, a sam program uveselila su djeca vrtića pjevajući rođendanske pjesmice te dječji zbor Samoborček pjevanjem pjesmica sa svog zadnjeg CD-a.

Osnivač vrtića Ljuba Mihaljević prezentirala je novi prostor za koji se uskoro očekuje suglasnost gradskog ureda radi proširenja djelatnosti. Cilj dječjeg vrtića je omogućiti svoj djeci sudjelovanje u programu, kao i roditeljima, korisnicima usluga vrtića, ostvariti san upisa djece u vrtić bez liste čekanja. Ravnateljica Sanja Bogovčič zahvalila je svim prisutnima odazivu na poziv.

Veselju su se pridružile savjetnice iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a zamjenici gradonačelnika Marici Jelenić i pročelniku Damiru Fabeku zahvaljeno je na povećanim sredstvima sufinanciranja.

S.S.

 
05.12.2008.

Svetonedeljska fešta za poduzetnike

Priznanja radu i doprinosu

Svetonedeljska fešta za poduzetnike

U organizaciji Gradskog poglavarstva i Turističke zajednice grada Svete Nedelje 27. studenog je priređena obilježba Dana poduzetnika svetonedeljskog kraja, koja se odvijala u Hoto centru. Dvjestotinjak okupljenih poduzetnika svojim su dolaskom počastili župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, koji je i otvorio ove druge poduzetničke dane u Svetoj Nedelji, njegov zamjenik Damir Tomljenović, te uime domaćina predsjednik Gradskog vijeća Svete Nedelje i saborski zastupnik Krunoslav Markovinović i gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin.

Sve je najprije pozdravio gradonačelnik Prahin i tom prigodom istaknuo:

- Od osnutka općine 1993. puno smo radili, pokušavajući se brže i bolje razvijati, a sve to uz pomoć i u suradnji s vama poduzetnicima, pa s državnim službama i svima koji su bili zainteresirani za razvoj Svete Nedelje. Možda smo u svemu tome zaboravili na ovakve stvari, zapustili smo druženja i prigodna obilježavanja završetka poslovne godine, pa i dodjele priznanja kakve imaju drugi gradovi. Ovo je sada početak takve prakse i danas ćemo ovdje dodijeliti nekoliko priznanja najvećim ulagačima u naše područje. Iako je godina koja je polako za nama, a prema najavama i ona koja dolazi, bremenita kriznim situacijama, zahvalit ćemo onima koji su najviše pridonijeli izgradnji naše komunalne infrastrukture i punjenju gradskog proračuna – rekao je Prahin.

Župan Kožić se, otvarajući ovu manifestaciju, najprije ispričao u ime ministra poljoprivrede Božidara Pankretića, kojeg su obveze u Vladi spriječile u dolasku, te naglasio:

- U 2002. godini u Zagrebačkoj županiji bilo je oko 22 tisuće nezaposlenih ljudi, a danas ih je 9511, što je znatno manje. Uz ove podatke i mjere koje donosi Županija te gradovi i općine i uz vas poduzetnike čini se da su izgledi za daljnji razvoj gospodarstva veliki. Zagrebačka županija izdvaja oko 300 milijuna kuna za razne pomoći i poticaje, za edukaciju, prekvalifikaciju i izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama – istaknuo je Kožić.

Cilj Svete Nedelje, rečeno je još na ovom skupu, također je privlačenje djelatnosti koje ne zagađuju okoliš, jer je u Svetoj Nedelji sačuvana priroda pa je želja da to tako i ostane u budućnosti. U iščekivanju novih poduzetnika, okupljeni su na ovom druženju razmijenili iskustva ne bi li se bolje međusobno upoznali te ostvarili novu suradnju.

U sklopu druženja, pojedinim većim tvrtkama dodijeljena su priznanja za uspješan rad, dobru suradnju te izniman doprinos razvoju i napretku Grada Svete Nedelje. To su: Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada Zagreba, Zagrebački holding – Vodoopskrba i odvodnja, Montcogim plinara, HEP – Elektra Zagreb, Poslovni park Zagreb, Medical Intertrade, Atlantic grupa – Fidifarm, Veterina, Otto Bock Adria, Hoto kuće, Auto Peba i Limarija Sebastijan. Nagrade su im uručili Krunoslav Markovinović i Drago Prahin.

www.radiosvn.com

 

U Svetoj Nedelji potisano pismo namjere između Fine i Grada

Predstavljena nova brošura Turističke zajednice Svete Nedelje

Svetonedeljski vijećnici bavili su se prvim čitanjem proračuna za 2009. godinu

Samoborsko Poglavarstvo odobrilo jednokratnu pomoć umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000 kuna

Dječji vrtić Osmijeh iz Hrastine obilježio je svoj drugi rođendan

Svetonedeljska fešta za poduzetnike

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002