29.09.2008.

Samoborsko Poglavarstvo održalo 158. sjednicu

Od obilaznice do kestena

Samoborsko Poglavarstvo održalo 158. sjednicu

Gradsko je poglavarstvo odradilo još jednu sjednicu koju volimo nazvati rutinskom. Na početku je odobreno dougovaranje radova na izgradnji i uređenju obilaznice, točnije za zaštitu pokosa dionica ceste Dubrava 1 i Otruševec, zacjevljenju vodotoka te za povećani obim radova na sustavu odvodnje nastalih zbog specifičnih situacija na terenu. Vrijednost tih radova bila bi 684.525 kuna pa bi ukupna vrijednost radova na obilaznici bila 15.810.233 kune. Za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju pješačko-biciklističke staze prema Svetoj Nedelji s južne strane Ulice grada Wirgesa IGH će izraditi idejni projekt, koji će se koristiti za potrebe otkupa zemljišta i izvlaštenja na trasi buduće staze, pojasnio je pročelnik Željko Kovačić.

U nastavku je prihvaćena ponuda OZAS-a za uređenje fasade zgrade Gradskog poglavarstva u iznosu 62.650 kuna, koja će biti obnovljena u sklopu uređenja zgrade. Radovi će se odvijati u dogovoru s konzervatorima. Naime, u tijeku su radovi na uređenju krovišta, a već ranije je obavljena i zamjena dotrajale stolarije. I te radove izvodi OZAS sa svojim kooperantima, koji je imao najpovoljniju ponudu na natječaju. Za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova osigurano je 400.480 kuna, a za zamjenu stolarije 119.720 kuna.

Na sjednici je prihvaćen i niz zahtjeva za male komunalne akcije. Tako će se urediti parkovna površina i parkiralište uz društveni dom u Drežniku, djelomično zatvoriti odvodni jarak u Mirnovečkoj ulici u Mjesnom odboru Kladje i to kako bi se proširile bankine i uredio nogostup u produžetku iza društvenog doma. Također, asfaltirat će se 800 metara cesta za Cerovicu (Osunja) na Žumberku, za koju će mještani obaviti sve pripremne radove, a prihvaćeno je i asfaltiranje nogostupa u Ulici Josipa Kozarca u Mjesnom odboru Lug.

Pri kraju sjednice odobreno je i uklanjanje četiri stabla kestena u drvoredu u Zagrebačkoj ulici, od ukupno njih 54. Razlog rušenja dva stabla je blizina radijusu ceste i kolnom ulazu, jedan je nerazvijen, a jedan osušen, navela je Komisija za uređenje grada pri obilasku terena.

M.Š.

 
29.09.2008.

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Novci, problemi, isprike i nadanja

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Početak sjednice pripao je financijsko - programskim temama. Nakon sjednice Poglavarstva pročelnik Roland Gajšak imao je čast i pred vijećnicima obrazlagati drugi rebalans proračuna koji je narastao na 221.276.880 kuna. No, uvodnu riječ imao je gradonačelnik Antun Dubravko Filipec koji je rekao da su pomno planiranje, uvođenje riznice i povoljan tijek događanja Gradu omogućili da realizira brojne projekte, navevši da je završen dječji vrtić u Kladju, pri kraju je obnova OŠ Milana Langa u Bregani, obnovljeno je i uređeno Sajmište, pri kraju je izgradnja obilaznice, započela je sustavna obnova Staroga grada, uređena šetnica, obnovljen most na Vugrinšaku, a privedena je kraju izrada projektne dokumentacije za gradnju autobusno – željezničkog kolodvora. Gradonačelnik je napomenuo da se privodi kraju projektiranje novog prostora Gradske knjižnice u nekadašnjoj robnoj kući Sama i projekt sportske dvorane u Rudama, prihvaćeni su brojni zahtjevi mjesnih odbora kako bi se riješili dugogodišnji zaostaci u izgradnji komunalne i društvene infrastrukture.

- Nadam se da će ovako pozitivni financijski tokovi pratiti Grad Samobor i u sljedećoj godini kako bi mogli završiti sve započete projekte, iako sam siguran da proračun neće biti dostatan za sve ono što smo započeli. Tako će se financiranje pojedinih objekata morati potražiti na tržištu kapitala – zaključio je gradonačelnik Filipec.

Željko Koščica (DC) upozorio je da se stvaraju obveze koje će zadati glavobolju onima koji dođu u sljedećem mandatu, da se govori opet o kreditu i da se hvali radovima koji su nebulozni, kao što je za Dan Grada pokazivanje slijepe ulice u nepostojećoj radnoj zoni. Rekao je i da je proračun loše planiran i da se neće moći realizirati svi programi, a Žarko Adamnek (HSS) rekao je da je to "alibi rebalans" kako bi se moglo pričati da se proračun dobro puni, a da se zapravo pokrivaju veliki rashodi.

Nakon rebalansa proračuna redom su usklađivani programi s područja komunalnih i društvenih djelatnosti, a nakon pojedinih vijećničkih upita saznalo se kako bi u staroj školi u Langovoj, u dogovoru sa Zagrebačkom županijom, trebao biti smješten županijski Obiteljski centar, a zgrada bi se obnovila, za što će biti potrebno oko 5 milijuna kuna.

Samobor bi rado oformio i Tehnički muzej, a svoje mjesto mogao bi naći na sajmištu gdje se planira izgraditi nova zgrada za stranke, udruge i ostale potrebe. Vijećnik Mislav Maroević (HDZ) upozorio je tada da treba smanjti nesrazmjer između ulaganja u kulturu i šport naspram ulaganja u tehničku kulturu, osobito u doba informatizacije. Pri raspravi o zdravstvu i socijalnoj skrbi Katarinu Čop (HSLS) zanimalo je što će biti s domom za starije i nemoćne osobe pa je pročelnik Damir Fabek rekao da postoji interes SN Holdinga za gradnju Doma umirovljenika u Bobovici. Čulo se i da postoji ideja preurediti prostor policijskog hotela u Bregani za te potrebe. Postavilo se i pitanje prostora za mlade, što je rezultiralo i raspravom o stanju sigurnosti. Vijećnici su upozoravali da je kritično stanje vikendom uz novu šetnicu (kod Same) i pitali zašto u večernjim i noćnim satima nema policijske ophodnje tim područjem. Gradonačelnik je najavio novi razgovor s načelnikom policijske postaje i traženje jačih mjera. Rekao je i da su neke stvari dovedene do apsurda pa se više od godinu dana čeka DNA analiza za uništenje kalvarije. Gradonačelnik Filipec je mišljenja da bez represivnih mjera neće biti rezultata.

U nastavku sjednice i prijevoz skelom je uvršten u program komunalne djelatnosti te je tako Samobor prvi u Hrvatskoj službeno registrirao tu djelatnost, a dana je koncesija za dvije skele (u Otoku i Medsavama) na rok od 30 godina. Izmjenama i dopunama postojećeg GUP-a, a do donošenja novoga GUP-a (što se očekuje uskoro), zabranjuje se gradnja višestambenih objekata oznake S-4 na ulazu u Samobor iz pravca Svete Nedelje, točnije na području omeđenom ulicama Baščanske ploče, Grgura Ninskog, kralja Petra Krešimira IV. i Ćirilometodske, potom Praunspergerove, Cesarićeve i Ul. grada Wirgesa s druge strane. Zabrana se odnosi na područje omeđeno Malinskom, Perkovčevom, Mirnovečkom i Svetonedeljskom te na područje tvornice Chromos u Ulici Nikole Šubića Zrinskog. U obrazloženju odluke zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten rekao je da priznaju pogrešku nastalu u izradi GUP-a i da je žele ispraviti. Razlog je da se ne dogodi preizgrađenost i prevelika gradnja naselja pa se radi kompletna recenzija Generalnog urbanističkog plana.

Na sjednici najzanimljivije su bile rasprave i pitanja iz Aktualnog sata te iskrenja između Željka Koščice i Tomislava Mastena, čije je prepirke i vrijeđanje na kraju jedva uspio iskontrolirati predsjednik Vijeća Boris Makarun. U Aktualnom satu ponovno su vijećnici ukazivali na probleme koji se već duže vrijeme ne rješavaju. Primjerice, šljunčaranje u Otoku, promet kamiona i gradnja nogostupa u Grdanjcima. U Grdanjcima je dogovor da se prvo proširi cesta i postave rubnjaci, a onda počne uređenje nogostupa. Gradonačelnik je rekao da će u ŽUC-u (koja je od Hrvatskih cesta preuzela prometnicu) inzistirati na obvezi uređenja ceste od Grdanjaca sve do Bregane. Stigla je i isprika zbog kašnjenja radova u Langovoj ulici te u školi Milana Langa, gdje bi grijanje trebalo proraditi u ponedjeljak, 29. rujna.

Mato Šipuš

 
29.09.2008.

Predstavnici Grada i Županije razgovarali o sudbini zgrade stare škole u Langovoj

U Langovoj Obiteljski centar?

Predstavnici Grada i Županije razgovarali o sudbini zgrade stare škole u Langovoj

Zamjenici župana Rudolf Vujević i Roman Rodić 18. rujna su u Samoboru razgovarali sa zamjenicima gradonačelnika Tomislavom Mastenom i Maricom Jelenić i njihovim suradnicima o mogućoj prenamjeni stare srednjoškolske zgrade u Langovoj ulici u Obiteljski centar Zagrebačke županije.

Zakonom je propisano da se takvi centri tj. ustanove preventivno-savjetodavnog karaktera za rad s obiteljima, djecom, braniteljima i osobama s posebnim potrebama, trebaju osnovati u svim županijama. Prostor za njihov rad moraju osigurati jedinice regionalne samouprave (županije), a novac za njegovo uređenje, odnosno plaće zaposlenih, osigurava Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Prenamjenom sada zapuštene zgrade, u kojoj su nekada bile učionice triju samoborskih srednjih škola, riješio bi se problem njezina daljnjeg propadanja, no prije toga treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Naime, zgrada je u suvlasništvu Srednje strukovne škole, Srednje ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole te Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

- Želimo da Obiteljski centar što prije počne s radom, tim više što je ministarstvo za to predvidjelo sredstva - rekao je zamjenik župana Rudolf Vujević.

Grad Samobor, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten, predložio je zamjenu nekretnina (napuštena zgrada za atraktivno zemljište na kojem su sagrađeni sportski tereni), što su dosad podržali školski odbori Strukovne, odnosno Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole, ali ne i Školski odbor Gimnazije.

Zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić rekla nam je da je sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi i suglasju oko toga da je pitanje škole i igrališta u Langovoj ulici, kao i dogradnja srednjoškolskog centra, zajednički interes i obveza Grada i Županije.

- Poduzet ćemo konkretne korake da se to stanje konačno počne rješavati i to tako da će pokrenuti postupak zamjene nekretnina. Naime, čestica na kojoj su novoizgrađena igrališta pri dvorani srednjih škola je u vlasništvu Grada Samobora. Srednje škole su pak vlasnici zgrade stare škole i igrališta u Langovoj, a njihov osnivač, Zagrebačka županija, voljna je pristupiti zamjeni nekretnina – rekla je Jelenić.

Zamjenom nekretnina, objasnila je, Grad bi konačno mogao pristupiti obnovi igrališta u Langovoj. Što se zgrade škole tiče, ona je ocijenjena idealnom za osnivanje županijskog Obiteljskog centra, obzirom na obostrani interes za takvim nečim.

- Za rekonstrukciju zgrade već postoje idejni projekti i paralelno će se dogovarati proces zamjene nekretnina te osiguranja sredstava i načina obnove zgrade, kao i osnivanje i funkcioniranje županijskog Obiteljskog centra. Centar želimo osnovati već ove godine, kako bi se mogla osigurati i sredstva ministarstva – najavila je Jelenić.

U tijeku je i izrada dokumentacije za dogradnju srednjih škola, gdje bi se trebao izgraditi aneks škole za izmještanje Gimnazije A.G. Matoša te za rekonstrukciju krova. Postojeći objekt bi tada podijelili ETUŠ i Srednja strukovna škola, kako bi napokon bio riješen problem nedostatka prostora za adekvatno odvijanje nastave.

M.Š./K.S.

 

Samoborsko Poglavarstvo održalo 158. sjednicu

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Predstavnici Grada i Županije razgovarali o sudbini zgrade stare škole u Langovoj

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002