17.01.2008.

Samoborski HSS reagirao na javnu raspravu u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Šmidhena

Za Šmidhen, al' po proceduri

Samoborski HSS reagirao na javnu raspravu u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Šmidhena

U postupku izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja Šmidhen I koncem prosinca je održana druga prethodna rasprava. U četvrtak, 20. prosinca, u 10 sati u gradskoj vijećnici je okupljenima iznijet vrlo ambiciozan plan izgradnje Vodenog svijeta, no, iako je pozdravljena što brža aktivacija Šmidhena, u samoborskom HSS-u su odlučili reagirati na "nelogičnosti i propuste iznesene na toj raspravi", stoji u priopćenju kojega su HSS-ovci poslali i na adresu Grada te Hrvatskih voda i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Naime, u HSS-u upozoravaju da u Obavijesti o javnoj raspravi nije naveden rok za primjedbe i prijedloge na DPU Šmidhen I, da je vrijeme rasprave održavanja bilo neprimjereno te da su vikend i neradni blagdanski dani dodatno onemogućili davanje primjedbi i prijedloga. Stoga smatraju da "Grad Samobor kao nositelj izrade prostornog plana protivno čl. 13. Zakona o prostornom uređenju i gradnji krši Načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa, jer pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu".

Također, samoborski HSS navodi i da je DPU Šmidhen I rađen bez prethodnih novih geoloških, pedoloških, geotektonskih i drugih analiza već se temelji na starim podacima, da se njemu ne predviđa cjelovito rješenje odvodnje voda, te upozoravaju da bazenske vode nikako ne smiju završiti u prirodnim tokovima, obzirom da se na javnoj raspravi dalo naslutiti kako će odvodnja najvjerojatnije ići u potok Bistrac.

Iz tih razloga samoborski HSS predlaže ponavljanje javne rasprave, odbijanje prijedloga DPU-a Šmidhen I zbog nepostojanja jasnog rješenja odvodnje voda, aktivno uključivanje mjerodavnih iz Hrvatskih voda u izradu novog plana po pitanju odvodnje voda, DPU temeljiti na prethodno izvršenim stručnim geološkim, pedološkim i geotektonskim analizama te obvezno traženje od Državnog zavoda za zaštitu prirode pozitivno mišljenje o zahvatu u prirodu, stoji u priopćenju samoborskog HSS-a kojeg potpisuje predsjednik gradskog odbora Krešo Beljak.

K.S.

 

Samoborski HSS reagirao na javnu raspravu u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Šmidhena

Arhiva 2008

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002