03.04.2008.

Rebalansom proračuna probijena magična brojka od 200 milijuna kuna

Proračun i dalje buja

Rebalansom proračuna probijena magična brojka od 200 milijuna kuna

Nakon što je na prošloj sjednici Poglavarstva bilo riječi o izvršenju proračuna u 2007. godini, već na 135. sjednici kao najznačajniji materijal na klupe samoborskih poglavara stigla je brojka od 206 milijuna 856 tisuća i 263 kune, koliko iznosi uravnoteženi samoborski proračun, što znači da je po prvi put probijena ta magična granica od 200 milijuna kuna (još prije 5 godina proračun je iznosio 98 milijuna kuna).

Obrazloženje promjena dao je pročelnik za financije Roland Gajšak, koji je pojasnio da je u godišnjem obračunu za 2007. ostvaren višak prihoda veći od planiranog pa se na toj osnovi radilo na izmjenama proračuna. U prihodovnom dijelu proračuna povećava se planirani iznos kod poreza na dohodak za 11%, tj. za milijun i pol kuna. Za milijun kuna smanjit će se porez na promet nekretnina, dok će se za pola milijuna povećati prihodi od administrativnih pristojbi, jer Grad preuzima izdavanje dozvola u području urbanizma i graditeljstva. Pročelnik je upozorio kako se u planu najviše povećava prihod od komunalnog doprinosa, budući da je Grad donio odluku o povećanju tog doprinosa za višestambene objekte te se očekuje povećanje stavke za 2.850.000 kuna, a prihod od komunalne naknade se povećava za 1.300.000 kuna. Tek nešto manje, milijun i 200 tisuća kuna ulazi u proračun kroz povrat od oročenih depozita od poticanja gospodarstva. Ono što se također odražava na povećanje proračuna je da se planirana dokapitalizacija Energometana nije ostvarila u prošloj, već se planirana sredstva namjeravaju utrošiti u ovoj godini.

U drugom dijelu rasti će i rashodi, a najznačajniji je onaj od 2,5 milijuna kuna za otkup Vugrinščaka te isti iznos za kapitalnu pomoć Komunalcu za gradnju nove upravne zgrade. Kada se uzme u obzir konsolidirani proračun u koji ulaze i gradske ustanove, onda se ukupna cifra penje na 214.669.832 kune, predočio je pročelnik Roland Gajšak prijedlog izmjena i dopuna proračuna.

M.Š.

Novi vodovod i imena u Otoku

Za stanovnike Otoka Samoborskog dobre vijesti sa sjednice Gradskog poglavarstva - nastavlja se izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u ulicama Lenišće i Jantolići te u ulici prema Savrščaku.

Osim toga, dva tamošnja odvojka dobit će nova imena – Frkanci i Muhići.

 
03.04.2008.

Izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Najveći problem - oprema i vozila

Izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

U novouređenoj dvorani Vatrogasnog doma Samobor 28. ožujka u svečanom je ozračju održana izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora.

Sjednicu je vodio predsjedik Jurica Domin, a izvještaj o radu Zajednice i financijski izvještaj podnio je tajnik Zajednice Boris Bogolin.

U izviješću o radu iskazan je rad članica Zajednice, koji je bio raznolik i uz velike poteškoće, ali osnovni zadatak zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda, ekoloških nezgoda, spašavanja u prometnim nesrećama i drugim situacijama obavljen je uspješno. Članice Zajednice, 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora u 2007. godini sudjelovali su na 273 intervencije. Dobrovoljna vatrogasna društva sudjelovala su na 76 raznih intervencija sa 461 članom i 1513 sati rada, sa sudjelovanjem 95 vozila. Obavljen je pregled hidranata na vodovodnoj mreži u Gradu Samoboru, selima i naseljima, te je prevezeno 600 cisterni pitke vode. Osim na intervencijama na području Grada Samobora, odnosno Zagrebačke županije, članovi Zajednice sudjelovali su i na gašenju požara u Zadarskoj županiji.

Stručno osposobljavanje za zvanje vatrogasac I. klase uspješno je završilo 26 članova vatrogasnih društava, a planirano osposobljavanje za zvanja vatrogasac i dočasnik održat će se u 2008. godini.

Rad s djecom organiziran je kroz edukativna predavanja u suradnji s osnovnim školama i dječjim ustanovama. Operativno upoznavanje s opremom organizirano je za djevojčice i dječake i mladež na vatrogasnim natjecanjima.

U izvještaju je naglašen problem zastarjelog voznog parka (prosjek 25 godina). Problem se pokušava riješiti, ali to zbog nedostatka financijskih sredstava ide vrlo sporo.

U raspravi je zatraženo da Grad Samobor ispoštuje zakonsku obvezu o izdvajanju 1% proračuna za rad Vatrogasne zajednice, odnosno da na neki način osigura dodatna sredstva kako bi se riješili problemi nabave vozila i opreme.

U radu skupštine sudjelovali su i gradonačelnik Antun Dubravko Filipec i pročelnik za gospodarstvo Željko Radovanić, koji su potvrdili da je osnovni zadatak Grada nabava vatrogasne tehnike i opreme za samoborsku JVP.

Zapovjednik Zajednice Vladimir Domin upozorio je da je stručna ustanova izradila Plan zaštite od požara, ali uz određene sugestije, te je upozorio da prema tom planu treba osigurati opremu i vozila.

Skupština je donijela odluku da se održi sastanak predstavnika Grada Samobora i Vatrogasne zajednice Grada Samobora radi usaglašavaja i pronalaženja najboljih rješenja u nabavi vatrogasnih vozila i opreme.

Predloženi program rada i financijski plan za 2008. godinu na skupštini su usvojeni.

Antun Bogolin

 
03.04.2008.

Udruga umirovljenika Samobora održala godišnju skupštinu

Vrijeme je za dom umirovljenika

Udruga umirovljenika Samobora održala godišnju skupštinu

Najosnovniji problem samoborskih umirovljenika nedostatak je prostora za njihov trajni smještaj, rečeno je u petak, 28. ožujka, na godišnjoj skupštini Udruge umirovljenika Samobora. Iz prostorija Doma umirovljenika u Kompareovoj tako se jasno mogla čuti poruka samoborskoj vlasti da je vrijeme za prvi dom umirovljenika.

- Samobor, koji danas broji oko 42 tisuće stanovnika, nema prostora za smještaj umirovljenika. Vrlo često imamo upite za smještaj, ali odgovora na to nemamo. U domove koji nisu na našem području čeka se za smještaj i po nekoliko godina, a nekima je i cijena previsoka obzirom na niske mirovine. Osim toga, žalosno je da čovjek koji je svoj vijek proživio u Samoboru sada, kad je nemoćan i u poodmaklim godinama, mora odseliti i smjestiti se u dom u potpuno drugu sredinu. Iz tog razloga apeliram na odgovorne u našem Poglavarstvu da poduzmu određene mjere pa da se u Samoboru izgradi jedan takav dom za umirovljenike – poručila je predsjednica Udruge umirovljenika Katica Frketić podnoseći godišnje izvješće o radu.

U osvrtu na 2007. godinu, predsjednica udruge još je jednom podsjetila kako se radilo o slavljeničkoj godini, obzirom da je obilježena 60. godišnjica postojanja udruge koja je dostojno proslavljena. Zahvalivši Poglavarstvu na pomoći pri uređenju prostorija udruge, ukazano je na potrebu dodatnog proširenja, obzirom na potrebu za druženjem osoba treće životne dobi, a i broj članova udruge, kojih je trenutno gotovo 3000.

Spomenuto je i pitanje prijevoza umirovljenika, obzirom da je sufinanciranje godišnje vozne karte ove godine omogućeno umirovljenicima od 55 (žene), odnosno 60 godina (muškarci) i to s plaćanjem u dvije rate. Problematično je, naime, što umirovljenici za drugu ratu trebaju izdati ček, a mnogi umirovljenici svoje mirovine ne dobivaju preko banaka, tako da udruga, Grad i koncesionari traže adekvatno rješenje.

Nabrojane su potom i brojne redovne aktivnosti udruge, a usvojen je i plan rada za 2008. godinu, u kojem će naglasci biti na druženju te rješavanju pitanja prijevoza i izgradnje doma umirovljenika. Po dobrom običaju, nakon radnog dijela skupštine uslijedilo je ležernije razglabanje o aktualnim umirovljeničkim temama uz domjenak i zabavu.

K.S.

 
03.04.2008.

Na sjednici Gradskog poglavarstva objavljen rezultat natječaja za novog pročelnika

Urbanizmom će ravnati državni inspektor

Na sjednici Gradskog poglavarstva objavljen rezultat natječaja za novog pročelnika

Nakon što se na prvi natječaj za novog pročelnika za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i razvoj nije javio niti jedan kandidat, Grad Samobor je natječaj ponovio u više medija i na web portalima, što je donijelo i više sreće. Na sjednici Gradskog poglavarstva tajnik Dragutin Kušić rekao je kako su na taj ponovljeni natječaj u zadanom roku stigle tri prijave, a nakon obavljenih razgovora s kandidatima povjerenstvo u sastavu Antun Dubravko Filipec, Tomislav Masten, Marica Jelenić, Željko Kovačić i Dragutin Kušić odlučilo se za dipl.ing.arh. Mladena Ogrinca iz Zagreba. Budući pročelnik posljednjih je šest godina proveo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstava, a zadnje radno mjesto mu je voditelj Odsjeka inspekcijskog nadzora u Zagrebu. Ukupno ima 24 godine radnog iskustva. Raspravu na sjednici Poglavarstva zaključio je zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten konstatacijom da je to najkompetentniji kandidat za obavljanje ovog posla.

Zanimljiva rasprava vodila se oko plana mreže dječjih vrtića, koji je predočio pročelnik Damir Fabek. Plan će još ići na doradu nakon što je zaključeno da se u njega trebaju ugraditi točne lokacije predškolskih ustanova u budućim stambenim naseljima, kao što su Sitnice, Križište, Perivoj i Istočno naselje. Tomislav Masten inicirao je tu doradu, predloživši da se u plan uvrsti i područje Ruda te dogradnja objekta u Preradovićevoj ulici. Nesporni dio plana, koji je i podržan, predviđa proširenje vrtića u Bregani, DV Izvor u Mlinskoj, otvaranje područnih vrtića u Kladju, Klokočevcu, Otoku i Farkaševcu.

Bilo je riječi i o sportskim objektima od posebnog interesa za Grad kojima će upravljati ustanova Sportski objekti Samobor. Temeljem odluka Gradskog vijeća i Zakona o športu u kapitalne objekte, uz novu sportsku dvoranu, ušli su sportski objekti OŠ Bogumila Tonija, buduća sportska dvorana u Rudama, sportski centar Samobor u Hebrangovoj ulici, teniski tereni u Jelačićevoj ulici, SRC Vugrinščak i sportski objekti u Langovoj ulici. Usvojen je i plan investicijskog održavanja sportskih objekata i nabave opreme za 2008. godinu. Tako će 94.000 kuna biti osigurano za nabavu novog tatamija za judo klub, 80.000 za obnovu ograde i ostale radove na nogometnom stadionu, 50.000 kuna NK Galgovu za rekonstrukciju kotlovnice i izradu ograde, 9.000 kuna šahovskom klubu za renoviranje prostorija, 20.000 kuna RK Rudaru za sanaciju sanitarnih prostorija, 100.000 kuna Karate klubu Samobor-Anindol za nabavu tatamija i opremu za novi prostor u koji se sele, a po 10.000 kuna dobit će RK Sveti Martin za zaštitnu ogradu oko igrališta i Športsko ribolovno društvo Samobor za uređenje prostora za invalide uz jezero.

Mato Šipuš

Predsjednik u Samoboru

Utvrđen je točan raspored posjeta predsjednika Republike Stjepana Mesića Gradu Samoboru. On će posjetiti Samobor 26. ožujka i prvo doći na prijem u Gradsku vijećnicu. Potom će obići novu sportsku dvoranu te dva privredna objekta – Klima opremu i Tvornicu čarapa Miro.

Više o kampusu i sveučilištu

Pod točkom razno Mladen Guliš zatražio je od Poglavarstva više informacija o projektu kampusa i sveučilišta u prostoru vojarne. Gradonačelnik Filipec odgovorio je da Grad mora poštivati proceduru, ali da je sve svoje korake radio javno i informacije su već bile u medijima. Voditeljica Ureda gradonačelnika Daniela Kalafatić pojasnila je kako je Poglavarstvo zatražilo povrat vojarne, a država je zatražila konkretni projekt, a to je projekt katoličkog sveučilišta za koje je stiglo i pismo namjere. Još je potreban samo jedan korak do službene potvrde o dolasku kampusa i katoličkog sveučilišta u Samobor. Istaknula je da se ne radi o Bogoslovnom fakultetu, već bi u Samobor, prema najavama, stigle prirodne znanosti. Inače, gradonačelnik je dodao da u javnosti pitanja o sveučilištu i kampusu najčešće nisu dobronamjerna pa je pozvao članove Poglavarstva da u svojim strankama više informiraju članove o tome. Marica Jelenić dodala je da će uvijek biti suprotnih i negativnih mišljenja koja nemaju veze sa strankama.

 
03.04.2008.

Samoborska Udruga antifašističkih boraca i antifašista održala svoju godišnju izbornu skupštinu

Ni statusa, niti spomenika

Samoborska Udruga antifašističkih boraca i antifašista održala svoju godišnju izbornu skupštinu

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Samobora održala je u subotu, 22. ožujka, svoju godišnju izbornu skupštinu. I ovaj put, okupljeni u prostorijama Doma umirovljenika, samoborski su antifašisti istaknuli kako će i dalje raditi na očuvanju tradicija antifašističke narodnooslobodilačke borbe, surađivati međusobno, ali i sa svim srodnim udrugama te se pobrinuti da se spomenici NOB-a obnove. Tako je u 2007. godini, istaknuo je tajnik udruge Josip Cetina podnoseći izvješće o radu, UAAB obnovila spomenike u Dragonošu, Kotarima, Svetoj Nedelji, Samoboru i Rakitju, gdje je postavljena nova spomen-ploča na mjestu one koju su uništili vandali. No, kako je sa žaljenjem konstatirano, spomenik Pavlu Baltazaru Videkoviću, koji je uklonjen 1996. godine s prostora ispred svetonedeljske osnovne škole, još uvijek nije vraćen.

- Ne zna se ni kada će biti vraćen. Mi nismo uspjeli u tome, ali možda će novo predsjedništvo imati više uspjeha u nastojanjima da se spomenik konačno vrati na mjesto koje mu pripada – zaključio je tajnik Cetina.

Time se pristupilo i izbornom dijelu skupštine u kojoj su birani članovi predsjedništva i nadzornog odbora samoborskog UAAB-a. Jednoglasno je odlučeno da će u novom predsjedništvu biti dosadašnji predsjednik Alojz Cvetković, Josip Cetina, Mijo Paunović, Alojz Fuke, Anka Horvat, Ivan Horvat, Ljubica Muniz, Jasna Juračić, Ivanka Zamostni, Ivan Vrbančić, Vlatka Požgaj, Mile Milaković i Stjepan Garašić.

Okupljene u Domu umirovljenika pozdravili su i gosti iz srodnih udruga Krškog i Brežica te predsjednik Saveza boraca i antifašista Zagreba i Zagrebačke županije Vlado Jurak. Osim pohvala samoborskoj udruzi Jurak je pohvalio i nastojanja da se članstvo udruge podmladi. S druge strane, požalio se na još uvijek neriješeno pitanje boraca NOB-a.

- Ni društveno, ni politički, niti ekonomski nije riješeno pitanje mirovina, invalidnina i zdravstvenog paketa antifašista NOB-a. Naš status još uvijek nije riješen i želimo taj problem konačno dovesti pred Sabor pa neka odluka bude kakva bude – rekao je Jurak. Okupljene je pozdravio i gradonačelnik Antun Dubravko Filipec koji je najavio kapitalne gradske projekte, a antifašistima poručio da su im vrata Grada Samobora uvijek otvorena.

K.S.

 

Rebalansom proračuna probijena magična brojka od 200 milijuna kuna

Izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Udruga umirovljenika Samobora održala godišnju skupštinu

Na sjednici Gradskog poglavarstva objavljen rezultat natječaja za novog pročelnika

Samoborska Udruga antifašističkih boraca i antifašista održala svoju godišnju izbornu skupštinu

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002