15.10.2008.

160. sjednica Poglavarstva

Pretegnula pravna pitanja

160. sjednica Poglavarstva

Početak 160. sjednice Poglavarstva Grada Samobora pripao je pravnim pitanjima i podršci prijedlozima Udruge gradova. Jedan od tih prijedloga je da se u davanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kao nositelj prava uknjiži općina na čijem se teritoriju nekretnina nalazi. Do tih problema najčešće dolazi pri potrebi uknjižbe u zemljišne knjige nekadašnjeg društvenog vlasništva bez označenog nositelja prava korištenja. Stoga se predlaže da se vrši uknjižba općine (grada) ukoliko se iz isprava ne može zaključiti tko je nositelj prava korištenja i ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno. Grad Samobor je podržao inicijativu Udruge gradova, čiji je i član, a o njoj će se raspravljati u Saboru.

Samobor je podržao i inicijativu Udruge gradova na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Predlažu se dva amandmana. Jedan amandman odnosi se na odredbe o obvezatnom konzultiranju središnjih državnih tijela uprave s nacionalnim udruženjima lokalnih jedinica (Udruga gradova, Udruga općina i Hrvatska zajednica županija) i to već tijekom priprema nacrta prijedloga zakona čije bi se posljedice manifestirale na prava, obveze, djelokrug ili financiranje lokalnih jedinica. Drugi amandman je o suradnji i udruživanju lokalnih jedinica radi zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga, jednako kao i decentraliziranih poslova i ovlasti. Cilj ovog amandmana je udruživanje pojedinih jedinica radi ekonomičnijeg obavljanja poslova, pojasnio je na sjednici tajnik Grada Dragutin Kušić, navevši primjer organiziranja zajedničke javne vatrogasne postrojbe sa Svetom Nedeljom. I ovaj amandman ide u saborsku proceduru.

Treće poslovno – pravno pitanje nije imalo pozitivan predznak, jer Grad nije prihvatio prijedlog Montera – Stojarske montaže o dokapitalizaciji Energo metana na način da se Samobor odrekne svojih potraživanja u poduzeću u iznosu 1.204.602 kune na ime otpisa zateznih kamata te 1.775.373 kune zateznih kamata koje je Monter otpisao 2002. godine. U obrazloženju zaključka piše da je Grad Samobor neugodno iznenađen tim zahtjevom smatrajući da nema osnovanosti, ni pravne utemeljenosti, niti ekonomske opravdanosti za to. U obrazloženju se navode i članci Zakona o trgovačkim društvima, kao i praksa Trgovačkog suda u Zagrebu te upozorava da Grad Samobor nije nikada obračunavao zatezne kamate za svoja potraživanja u Energo metanu, niti čak u cijelosti obračunavao kamate po eskontnoj stopi. Stoga je zahtjev Montera ocijenjen neutemeljnenim, ekonomski neopravdanim pa i, navodi se u obrazloženju, nemoralnim, jer je Grad Samobor do sada svog partnera uvažavao s punim povjerenjem i nije postavljao pitanja kome pripadaju uplate građana za priključke od 1995. godine na dalje, koje bi pravno i ekonomski trebale pripadati Samoboru kao jedinici lokalne samouprave, niti je do kraja inzistirao na provođenju Okvirnog sporazumna iz kolovoza 1995. godine kojeg Monter nije izvršio. Samobor traži od Montera da još jednom preispita svoj stav o dokapitalizaciji Energo metana i prihvati prijedlog Grada, jer je on u zajedničkom interesu boljeg poslovanja društva Energo metan d.o.o. i Grad ne pristaje na potraživanja.

Nakon izlaska INA-e iz Energo metana i određivanja udjela u društvu po kojem Grad ima 51%, a Monter 49%, očito muke po dokapitalizaciji Energo metana (bilo je predviđeno u listopadu 2007. da Samobor uloži 8,8 milijuna, a Monter 8,4 milijuna kuna) se nastavljaju.

M.Š.

Analiza vode iz lokalnih vodovoda i kaptaža

Na sjednici Poglavarstva prihvaćena je ponuda Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije o uzimanju i analizi uzoraka vode za piće iz lokalnih vodovoda i kaptaža. O ovoj problematici bilo je upita na Gradskom vijeću, pa je na inicijativu kolegija Grada i Upravnog odjela za stambene i komunalne poslove i razvoj zatražena analiza za 40 lokalnih vodovoda i 5 izvora, s obzirom da takva analiza nije vršena u zadnjih deset godina. Ukupni troškovi iznose 30 tisuća kuna, a vršit će se analiza na miris, okus, tj. osnovne mikrobiološke i fizikalne analize. Uz ovu "A" analizu, na pojedinim područjima izvršit će se i "B" analiza na prisutnost određenog metala ili nusprodukata klora u vodi. Zavod je predložio da to bude analiza vode na prisutnost željeza i arsena. Prema novom Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za vodovode do 500 postrošača potrebno je izvršiti analizu svaka dva mjeseca, a za vodovode od 500 do 5000 korisnika svakih mjesec dana.

 
15.10.2008.

Upravno vijeće Javne ustanove za zaštićena područja Zagrebačke županije u obilasku terena

Kod Grgosa o zaštiti

Upravno vijeće Javne ustanove za zaštićena područja Zagrebačke županije u obilasku terena

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije započela je nedavno s radom. Kako bi se članovi Upravnog vijeća i sami bolje upoznali s problematikom pojedinih područja, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća i ravnateljice Martine Glasnović Horvat, sjednice će se povremeno održavati na terenu te nakon obilaska pojedinih područja. Na tragu toga, 5. sjednica Upravnog vijeća održana je na području Samobora.

Predsjednika Želimira Štahana, članove Mariju Ledinski Anić, Željku Šabarić, Javora Bojana Leša, ravnateljicu Martinu Glasnović Horvat i stručnog suradnika za zaštitu prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Denisa Begića, s trenutnim stanjem i poduzetim mjerama zaštite spomenika parkovne arhitekture u Centru Lug upoznao je ravnatelj Centra Boro Kljajić. Način organizacije i kreativan rad štićenika i nastavnika Centra prezentirala je Ksenija Čuljak.

Ideju ravnateljice Glasnović o osnivanju dva područna ureda Javne ustanove, Upravno vijeće je ugradilo u Godišnji plan za 2009. godinu. Zbog kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja, zaštite prirode i nadzora, područni uredi nalazili bi se u istočnom i zapadnom dijelu županije. Stoga su članovi Upravnog vijeća obišli Poduzetnički centar u Bregani kao potencijalni područni ured za zapadni dio županije.

Najjači dojam svakako je ostavila Grgosova špilja, geomorfološki spomenik prirode. Nažalost, lokalne vlasti koje bi trebale biti najosvještenije o važnosti očuvanja ovakvih bisera koje je priroda strpljivo stvarala, ovdje su primjer suprotnoga – puštanjem kamionske obilaznice uz sam ulaz u špilju, konstatirala je ravnateljica.

M.G.

 
15.10.2008.

Na Danima hrane i tradicijskih proizvoda predstavili se i brojni izlagači iz Svete Nedelje

Kragulji okupirali Pankretića

Na Danima hrane i tradicijskih proizvoda predstavili se i brojni izlagači iz Svete Nedelje

U zagrebačkom Boćarskom domu ovoga je vikenda otvoren sedmi po redu sajam Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Na sajmu su se predstavili i brojni Svetonedeljčani: Udruga za očuvanje hrvatske kulturne baštine Kragulj, obrt Ametist, obiteljsko gospodarstvo Majnarić, medičarna i svječarna Arko i Udruga Kraluž.

Dane hrane otvorio je ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Božidar Pankretić, koji je zajedno sa županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem i zamjenikom gradonačelnika Grada Zagreba Ivom Jelušićem prošetao cijelim sajmom. Među svetonedeljskim izlagačima delegacija se najviše zadržala na izložbenom prostoru Udruge Kragulj. Svojim besprijekornim ručnim radovima zaslužili su pohvale ministra Pankretića.

Na sajmu se inače predstavilo više od 100 izlagača i proizvođača hrane i tradicijskih proizvoda iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Trajao je dva dana, a posjetitelji su mogli kušati i kupiti razna vina, med, kruh i kolače, različite sireve, gljive, rakije proizvode od divljači i druge proizvode.

S.S.

 

160. sjednica Poglavarstva

Upravno vijeće Javne ustanove za zaštićena područja Zagrebačke županije u obilasku terena

Na Danima hrane i tradicijskih proizvoda predstavili se i brojni izlagači iz Svete Nedelje

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002