25.02.2008.

U Poduzetničkom centru predstavljen program potpora u poljoprivredi

Mjere za brži razvoj poljoprivrede

U Poduzetničkom centru predstavljen program potpora u poljoprivredi

Samoborski gradonačelnik Antun Dubravko Filipec i pročelnik odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Željko Radovanić 22. veljače u Poduzetničkom centru Samobor otvorili su seminar na kojem su predstavljeni programi potpore u poljoprvredi koje pružaju Grad Samobor, Zagrebačka županija, kao i poticaje na državnoj razini. Gradonačelnik Filipec i pročelnik Radovanić istaknuli su da se u gradskom proračunu izdvajaju značajna sredstva za razvoj poljoprivrede, budući da Samobor predstavlja potencijal za daljnji razvoj tradicionalne poljoprivrede i stočarstva u službi razvoja seoskog turizma i seoskog prostora u cjelini.

Program potpora predstavio je stručni suradnik gradskog odjela za poljoprivredu i stočarstvo Igor Jaić Krasnik. Potpore mogu dobiti poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, drže i uzgajaju stoku, imaju pčelinje zajednice i poljoprivrednu proizvodnju te ispunjavaju i druge uvjete utvrđene pravilnikom.

U stočarstvu potpore se daju za uzgoj i držanje ženske teladi i junica, odnosno ovaca, koza, kao i nazimica u svinjogojstvu. Za novoregistriranu žensku telad dodjeljuje se 2.000 kuna po grlu. Daju se i subvencije za otkup sirovog mlijeka (na brdsko-planinskom području Žumberka i Samoborskog gorja 1,40 kn po litri, a na ostalom području Grada 0,50 kuna po litri isporučenog sirovog mlijeka. Potpore se daju i za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica.

U biljnoj proizvodnji subvencionira se nabava loznih cjepova, nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda, kupina ili malina, potom proizvodnja povrća i voća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima). Izrađen je i program potpore za uzgoj ljekovitog bilja (melissa, bijeli sljez, metvica, crni sljez, kopriva, kamilica, vodopija, neven i menta), kao i program za razvoj seoskog turizma te gljivarstva. Jedan od novijih programa je onaj za razvoj autohtonog proizvoda kruške tepke.

Na skupu su predstavljeni i poticaji na razini Zagrebačke županije, a potom i države (učinio je to Robert Črep iz Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu) pa su okupljeni imali prigodu dobiti direktne odgovore na svoja pitanja. No, upravo je ovaj seminar bio poticaj i onima koji se nisu uključili u ove programe da se aktiviraju. Korisne informacije mogu se naći na stranicama Grada Samobora www.samobor.hr, a za sva pitanja i pojašnjenja otvorena su vrata Odjela za poljoprivredu i stočarstvo, koji je smješten na prvom katu zgrade Poduzetničkog centra u Bregani, u Ulici Đure Basaričeka 4.

Mato Šipuš

 
25.02.2008.

Turistička zajednica Svete Nedelje i fotoreporter Romeo Ibrišević u zajedničkoj akciji Očistimo Hrvatsku od auto olupina

Za dva sata nestalo 50-ak olupina

Turistička zajednica Svete Nedelje i fotoreporter Romeo Ibrišević u zajedničkoj akciji Očistimo Hrvatsku od auto olupina

Brzim i efikasnim dogovorom između Turističke zajednice grada Svete Nedelje i fotoreportera Auto blica Romea Ibriševića, akcija Očistimo Hrvatsku od auto olupina, pokrenuta prije četiri godine, došla je i do svetonedeljskog područja. U njezinu provedbu 21. veljače u prijepodnevnim satima uključila se i zagrebačka tvrtka C.I.O.S. iz Jankomira, koja se bavi reciklažom metalnog otpada. Njezina su tri kamiona za samo dva sata sa zemljišta obitelji Bašić u Bestovju, između Ulice dr. Franje Tuđmana, Stare ceste i Savske, uklonila 50-ak automobilskih olupina, koje su se proteklih desetljeća iskorištavale za stare auto-dijelove.

Cijela je akcija pokrenuta kada je Ibrišević, fotografirajući ljepote Hrvatske, sve više i češće počeo zapažati razne automobilske olupine na gotovo nevjerojatnim mjestima u prirodi. Auto blic je, tragom toga, uveo rubriku Eko šok i pozvao svoje čitatelje da i sami svojim fotoaparatom ovjekovječe takve ružne prizore iz inače lijepe prirode, odnosno sav takav otpad odbačen na neprimjerene lokacije.

- Smisao akcije od prvoga dana bio je da se uredi zakonska regulativa - kaže Romeo Ibrišević. - Ne čitaju svi Narodne novine i ne prate zakone pa smo im željeli približiti mogućnosti kako se riješiti automobilske olupine, kome se obratiti, kako doći do naknade za odbačeni stari automobil, jer ni to nije nekorisni komad metala ili plastike - ističe Ibrišević.

- Cilj nam je podržati ovakve akcije i pobrinuti se za njihov kontinuitet u suradnji s Gradom i ponajprije mještanima. Željeli bismo kod njih p(r)obuditi ekološku svijest i očistiti svoj kraj i od auto olupina da bi nam svima bio ljepši i uređeniji - izjavila je voditeljica Ureda Turističke zajednice Renata Čaržavec.

S.N.web

 
25.02.2008.

Model upravljanja gradskom imovinom bio je najzanimljivija točka 129. sjednice Poglavarstva Grada Samobora

Milijardu kuna vrijedna imovina

Model upravljanja gradskom imovinom bio je najzanimljivija točka 129. sjednice Poglavarstva Grada Samobora

Najzanimljivija točka dnevnog reda sjednice samoborskih poglavara 18. veljače bila je ona o upravljanju gradskom imovinom. Naime, još 2006. godine zaključen je ugovor s konzultantskom kućom Libusoft Cicom iz Zagreba o provedbi modela upravljanja imovinom u Gradu Samoboru, a dostignuto stanje u provedbi modela prezentirali su stručnjaci Libusoft Cicoma Irena Guszak i Rade Ignjatović.

Na dosad održanim radionicama prepoznato je 11 vrsta jedinica imovine (stanovi, poslovni prostori za potrebe Grada, poslovni prostori, zemljišta, sportski objekti, obrazovne ustanove, kulturni objekti, javne površine, groblja, komunalna infrastruktura, trgovačka društva) s ukupno 3588 jedinica, što je gotovo 10 puta više nego u knjigovodstvenim podacima, gdje ih se bilježi 378. Ukupno evidentirana površina za sve te jedinice je 14 milijuna kvadratnih metara, od čega na izgrađene objekte (zgrade, ceste, uređene javne površine) otpada milijun kvadratnih metara, na neizgrađeno zemljište 3.773.645 m2, a na poljoprivredna zemljišta i šume 9.326.192 m2. Sadašnja knjigovodstvena vrijednost za 378 jedinica imovine je oko 83 milijuna kuna, uz procjenu da je tržišna vrijednost četiri puta veća. No, kada bi se uzela u obzir procjena uzorka od 3588 jedinica, njihova bi vrijednost bila viša od milijardu kuna.

Predstavnici Libusoft Cicoma analizirali su i trenutno stanje vlasništva i utvrdili da je za 440 jedinica potvrđeno vlasništvo Grada, za 82 jedinice u postupku je povrat ili drugi oblik utvrđivanja vlasništva, a za 3062 jedinice vlasništvo tek treba utvrditi. Važan je podatak da, prema procjeni, 2905 jedinica može poslužiti za prikupljanje prihoda, 348 je neophodno za funkcioniranje Grada, dok 273 jedinice mogu služiti za socijalne, kulturne, sportske i druge potrebe. Analiza je pokazala i da zakupnina za 62 poslovna prostora ima naplatu od 87 posto, a da je najamnina za 26 stanova znatno ispod realne tržišne vrijednosti. Primjerice, korištenje gradske imovine kroz umanjenje cijene zakupa i najma u odnosu na realne tržišne vrijednosti za 62 poslovna prostora iznosi gotovo dva milijuna kuna, što bi značilo da je tolika zapravo donacija Grada sportskim, kulturnim i ostalim udrugama i ustanovama koje koriste te prostore.

Tijekom rasprave gradonačelnik Antun Dubravko Filipec istaknuo je kako je najpozitivnija stvar što će Samobor konačno dobiti svoju imovinsku karticu, a zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten (ujedno i voditelj radnog tima) da će se u budućnosti morati oformiti referada za upravljanje gradskom imovinom, koja će u sljedećih nekoliko godina imati posla da bi evidentirala sve jedinice i imovinsko-pravno ih riješila. U zaključku je prihvaćen prijedlog da se nastavi s radom na ovom modelu, što bi u konačnici trebalo rezultirati registrom nekretnina i strateškim planom upravljanja imovinom.

M.Š.

Vodovodi u Domaslovcu i Rakovom Potoku

Poglavarstvo je odobrilo završetak preostale sekundarne vodoopskrbne mreže u naselju Domaslovec (Posavska, Radićeva, Krč i Domaslovečka ulica) dužine 1200 metara ukupne vrijednosti 840.000 kuna. Isto tako, izgradit će se 1800 metara vodovodne mreže u Rakovom Potoku (Bregančev put s odvojkom, Marovići I, Marovići II, Karlovićev put, Brezina, Težakov put i odvojak Samoborske) za što će se ukupno osigurati 800.000 kuna.

 
25.02.2008.

Prezentiran novi Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za građenje

Teško do licence

Prezentiran novi Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za građenje

Grad Samobor ima cca 300 gospodarskih subjekata (obrtnika ili trgovačkih društava) u oblasti građevinarstva. Kako će se na iste od 1. travnja početi primjenjivati Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, ukazala se potreba prezentiranja i praktičnog prikaza primjene navedenog Pravilnika.

Prezentaciju Pravilnika i raspravu o njemu 14. veljače organizirali su Udruženje obrtnika Samobor i samoborski Poduzetnički centar. Pravilnik je predstavio Ivica Štambuk, predsjednik Odjela za organizaciju rada cehova Hrvatske obrtničke komore, koji je istakao da je rok za prilagodbu 1. travanj, a da je njime postavljen uvjet licenciranja za radove na građevinskim objektima većim od 400 m2.

Predstavljen je način dobivanja suglasnosti ovisno o vrsti radova, cijena licence, trajanje licence, načini postizanja stručne osposobljenosti, načini i mogućnosti udruživanja za konkretne poslove putem sklopljenog ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika, potrebni dokazi o podmirenju obveza po osnovu javnih davanja, dokazi o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, kao i drugi uvjeti za dobivanje licence.

Iz rasprave koja je uslijedila iza prezentacije bilo je vidljivo da će primjena navedenog Pravilnika izazvati dosta velike poteškoće gospodarstvenim subjektima te da istima predstoji obveza stvaranja uvjeta za licenciranje, odnosno zapošljavanje kvalificirane radne snage prema postavljenim kriterijima.

Zbog svega toga se od zakonodavca očekuje da, uvažavajući prilike u hrvatskom gospodarstvu, do primjene Pravilnika postavi liberalnije uvjete.

Željko Radovanić

 

U Poduzetničkom centru predstavljen program potpora u poljoprivredi

Turistička zajednica Svete Nedelje i fotoreporter Romeo Ibrišević u zajedničkoj akciji Očistimo Hrvatsku od auto olupina

Model upravljanja gradskom imovinom bio je najzanimljivija točka 129. sjednice Poglavarstva Grada Samobora

Prezentiran novi Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za građenje

Arhiva 2008

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002