07.06.2008.

Poglavarstvo ovog tjedna u znaku poslovanja Komunalca i prijedloga za nagrade Grada

Komunalac u gubitku

Poglavarstvo ovog tjedna u znaku poslovanja Komunalca i prijedloga za nagrade Grada

Paradoksalnom situacijom nazvao je pročelnik Roland Gajšak situaciju u izvješću o financijskom poslovanju Komunalca da je zbog otpisa zastarjelih potraživanja država ipak naplatila porez na dobit u iznosu 98.135 kune pa je Komunalac 2007. završio s gubitkom od 72.928 kuna. Izvješće se može secirati na više načina, ali najjednostavnije je iznijeti podatke o poslovanju radnih jedinica u prošloj godini. Najveću dobit ostvarile su tržnica i sajmište (661.561 kunu), a u suficitu su i održavanje nerazvrstanih cesta, reciklažno dvorište, održavanje javnih površina, naplata parkiranja i pauk, te upravljanje stambenih zgradama. Najveći gubitaš je odvodnja (986.313 kuna), a sitne gubitke bilježe jedinice skupljanje komunalnog otpada, održavanje groblja i održavanje javne rasvjete. Kao razloge zašto su pojedine jedinice zabilježile gubitke pročelnik je Gajšak rekao kako je u 2007. u odnosu na 2006. izostao prihod od odvoza komunalnog otpada s područja Svete Nedelje i prihod od usluge pročišćavanja otpadnih voda. Zanimljivo je da je i smanjena naplata potrošnje vode, tj. da su građani količinski potrošili najmanje vode u posljednjih deset godina, što je navelo pročelnika na zaključak da dolazi do gubitka u samom sustavu pa to treba što prije detektirati.

Direktor Komunalca Marijan Marunica (koji je počeo s radom 1. rujna 2007.) naglasio je da je neuredno poslovanje u posljednjih 8 godina dovelo do zastoja u naplati i na kraju otpisa potraživanja zbog zastare, što je rezultiralo gubitkom, a na kraju je zbog nenaplaćenih potraživanja i plaćen porez. Stoga je direktor rekao da se radi na podizanju likvidnosti poslovanja, što znači i aktivniji sustav slanja opomena i realizacije ovrha. Tako su u siječnju po prvi put poslane opomene sa specifikacijom dugovanja, što je odmah rezultiralo s milijun kuna naplate dugovanja. Stoga će se ubuduće aktivnije pratiti dugovanja građana i pravnih osoba.

Jakoboviću i Paaru Nagrada za životno djelo

Članovi Poglavarstva podržali su prijedloge Odbora o dodjeli nagrada i priznanja Grada Samobora. Od osam kandidatura za Nagradu za životno djelo predloženi su dr.sc. Zvonimir Jakobović i inž. Adolf Paar. Za Nagradu Grada Samobora stiglo je 20 kandidatura, a odbor je predložio da ove godine za Dan Grada te nagrade prime Zoran Legac, Goran Merčep, Tomislav Skendrović, RK Rudar i Udruga umirovljenika. Zbog velikog broja kvalitetnih prijedloga odbor je odlučio predložiti pet kandidata za Medalju Grada. Nju bi trebali dobiti dr. Vladimir Lasić, Juraj Lastovčić, Fotogalerija Lang, Poljoprivredno stočarsko voćarska zadruga branitelja, Darko Plažanin te Helena i Dragutin Gregurević. Zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić ocijenila je da je bilo puno dobrih prijedloga i da je bilo teško odabrati, ali da će i ostali koji ove godine nisu prošli imati prigode za to narednih godina. Ove prijedloge još treba potvrditi i samoborsko Gradsko vijeće.

M.Š.

Lista deficitarnih zanimanja

Pri kraju sjednice Poglavarstva prihvaćena je i lista deficitarnih struka i zanimanja za potrebe natječaja za dodjelu stipendija u predstojećoj školskoj godini. Na listi su se našli: zidar, soboslikar, vodoinstalater, elektromehaničar, elektroinstalater, grafičar, tesar, bravar, CNC glodač, zavarivač, alatničar, ljevač kovina, stolar, kovinotokar, autolimar, keramičar, pletač, krojač, strojobravar, automehaničar, elektromonter, električar, limar, tokar, instalater grijanja i klimatizacije, potom mesar, slastičar, kuhar, konobar, dimnjačar te rukovatelji strojevima i vozilima C, D i E kategorije.

 
07.06.2008.

Državni Oskari znanja stigli u Samobor

Nastavljena niska uspjeha

Državni Oskari znanja stigli u Samobor

Ovih dana u Samobor su stigla još dva Oskara znanja. Predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović i državni tajnik za školstvo Želimir Janjić dodijelili su priznanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH dvojici državnih prvaka iz astronomije, dvojici učenika OŠ Bogumila Tonija.

Već drugu sezonu, predvođeni mentoricama Snježanom Horvatić i Ivanom Matić, mladi su Samoborci osvojili najviša odličja na jednom državnom natjecanju. Naime, u konkurenciji petih razreda priznanje je pripalo Davoru Vukadinu, a šestih već drugu sezonu za redom Dragi Plečku. Uz priznanja iz matematike Kristijana Vukelića i Drage Plečka, te treće mjesto Vukelića u natjecanju iz zemljopisa, ovaj najnoviji uspjeh tandema Horvatić-Matić pokazuje da se u Bogumilcu radi dobro.

Ivica Horvat

 
07.06.2008.

Novo naselje Sitnice 1 upućeno u proceduru za javnu raspravu

Stanovi i kuće za 3000 stanovnika

Novo naselje Sitnice 1 upućeno u proceduru za javnu raspravu

U ponedjeljak, 2. lipnja, počeo je javni uvid i javna rasprava oko detaljnog plana uređenja područja aqua parka na Šmidhenu. Uvid je moguć radnim danom od 8 do 15 sati u zgradi Poglavarstva, gdje je moguće upisati i primjedbe na plan. Javno izlaganje bit će 9. lipnja u 17 sati. S prvim danom ovog uvida za DPU Šmidhen 1 sve je postalo spremno i za javnu raspravu za susjednu istočnu parcelu, gdje bi se trebalo urediti stambeno naselje Sitnice 1. Prijedlog odluke našao se na sjednici Poglavarstva i upućen je prema Gradskom vijeću.

Plan se odnosi na dio područja utvrđenog GUP-om površine 17,16 ha, a za dio od 7 ha Urbanistički plan uređenja napravio je Urbanistički zavod Grada Zagreba, na zahtjev vlasnika zemljišta, trgovačkog društva Sitnice d.o.o. Za područje Sitnice 1 predviđa se gradnja 341 stana, a na cijelom obuhvatu oko 1000 stanova. Navedeno je da naselje mora biti ugodno za život, opremljeno svim potrebnim sadržajima te treba podsjećati na tradicionalne samoborske ambijente.

Pred članovima Poglavarstva Zoran Hebar je u ime izrađivača rekao da se planiraju na tom području parkovne površine tri puta veće nego što je određeno GUP-om, s centralnim parkom i malim trgom. Planiran je i rekreacijski centar i vrtić. Prema procjenama, u naselju bi stanovalo između 3000 i 3500 ljudi, a etaže građevina bila bi podrum, prizemlje i potkrovlje. Javna rasprava o planu trajat će od 30. lipnja do 30. srpnja, uvid i primjedbe moguće će biti podnijeti radnim danom od 8 do 15 u zgradi Poglavarstva, s time da je javno izlaganje 7. srpnja u 17 sati.

U nastavku sjednice prijedlog Odluke o komunalnom redu usklađen je sa Zakonom o prekršajima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008., a u kojem je u članku 33. utvrđeno da za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne samouprave pravnoj osobi ne može biti propisana niti izrečena novčana kazna u iznosu manjem od 500 kuna, niti većem od 10.000 kuna, a fizičkoj osobi novčana kazna u iznosu manjem od 100, niti većem od 2.000 kuna, što u konačnici znači veće kazne od postojećih.

Tako će, primjerice, građanin morati platiti kaznu od 300 do 800 kuna, ako uništava i prlja uredno istaknute plakate, neovlašteno skida plodove s drveća i grmlja, bere i uništava cvijeće, vadi cvjetne i travne busenove, bere zakonom zaštićeno bilje, kopa i odnosi humus, ne očisti javnu površinu koju je onečistio njegov pas... Kazna od 400 do 2.000 kuna plaća se za prodaju poljoprivrednih i drugih proizvoda izvan tržnog prostora, postavljanje pokretnih naprava na javnu površinu bez odobrenja, vozilom onečišćuje javne površine, vrši prekope zelenih površina za instalacije bez odobrenja, odlaže otpad izvan prostora predviđenog za to ili drži domaće životinje na području na kojem je to zabranjeno.

Također, s novim zakonom usklađuje se i prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu i postupanju s napuštenim životinjama. Svoju suglasnost na odluku dala je Udruga za zaštitu životinja Grada Samobora Đeki, a suglasnost trebaju dati i gradski vijećnici.

U programu gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora za ovu godinu odobreno je dodatnih 1.150.000 kuna za otkup dijela poslovnog prostora Robne kuća Sama te 1.200.000 kuna za dovršetak radova na dogradnji OŠ Milana Langa u Bregani, tj. za opremanje plinske kotlovnice i nabavku namještaja za školsku kuhinju.

Poglavarstvo je podržalo i Odluku o držanju životinja na području Grada Samobora, a u kojoj je utvrđeno da se životinje mogu držati samo u zonama gdje postoje uvjeti, kao i u zonama gdje nema kolektivne stambene izgradnje. Grad je podijeljen u tri zone, a u prvoj zoni (područje šest mjesnih odbora Grada Samobora te dio naselja Bregana i Lug) zabranjeno je držanje papkara i kopitara, a iznimno je dopušteno držanje peradi i drugih ptica te kunića i krznaša do tri komada s podmlatkom, isključivo zbog hobija. U drugoj zoni (naselja koja čine rubno područje Samobora) dopušteno je držanje do 20 komada peradi i 10 komada kunića s podmlatkom te 5 grla kopitara, 6 grla goveda, 20 grla koza i ovaca, kao i 10 grla svinja. I ovaj prijedlog odluke moraju još proučiti gradski vijećnici.

M.Š.

Dvorana kod "Bogumilca" ulazi u Ustanovu

Školski odbor OŠ Bogumila Tonija prihvatio je inicijativu Grada Samobora o prijenosu prava korištenja i održavanja sportskih objekata na ustanovu Sportski objekti Samobor. Tako će Ustanova SOS ubuduće upravljati sportskom dvoranom s tribinama i svlačionicama, borilačkom dvoranom s galerijom i svlačionicama te teniskim terenima, o čemu će se sklopiti poseban sporazum sa školom. Podsjećamo, ove je objekte Gradsko vijeće uvrstilo u Odluku o sportskim objektima od posebnog interesa za grad. Školski odbor je zatražio da i atletska borilišta, kao jedina u Zagrebačkoj županiji, koristi i održava Ustanova SOS.

 

Poglavarstvo ovog tjedna u znaku poslovanja Komunalca i prijedloga za nagrade Grada

Državni Oskari znanja stigli u Samobor

Novo naselje Sitnice 1 upućeno u proceduru za javnu raspravu

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002