22.02.2008.

Državi tajnik Želimir Janjić u posjetu Samoboru

Podrška samoborskim projektima

Državi tajnik Želimir Janjić u posjetu Samoboru

Nekoliko je pitanja i projekata koje Grad Samobor realizira bilo dovoljan povod da gradsko čelništvo pozove u goste na razgovor Želimira Janjića, državnog tajnika za srednje školstvo pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Naime, željeli su iz prve ruke čuti o kreditnim sredstvima koje je Ministarstvo dijelilo iz dva programa i priprema li se slična kreditna linija.

Pročelnik Damir Fabek upoznao je državnog tajnika s kapitalnim projektima koje Samobor želi realizirati u bliskoj budućnosti, a to su gradnja sportske dvorane OŠ Rude, gradnja potpuno nove škole s pripadajućoj dvoranom u Farkaševcu (kako bi se rasteretila škola Bogumila Tonija), potom gradnja aneksa u školi Bogumila Tonija, dogradnja OŠ Milana Langa u Bregani te rušenje stare i gradnja nove sportske dvorane za OŠ Samobor.

Pročelnik Fabek, kao i gradonačelnik Antun Dubravko Filipec, zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić te pročelnik za financije Roland Gajšak, konstatirali su da je Samobor na neki način kažnjen, jer sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu osigurava sam u svom proračunu (i to šest puta više nego što je propisano) i ne dobiva potpore iz Ministarstva. Zbog stava da je Samobor bogat grad i da drugi imaju veće potrebe, slična je situacija i na razini Zagrebačke županije, što se tiče kapitalnih ulaganja. Državni je tajnik rekao da će se pokušati pomoći, osobito stoga što naš grad (za razliku od nekih drugih sredina koje su dobile sredstva iz kredita Svjetske banke i Europske investicijske banke) ima sređenu dokumentaciju i sve potrebne dozvole za dvoranu u Rudama. Nakon usvajanja državnog proračuna bit će definirana i sredstva za kapitalne projekte u školstvu, a novi zajam bit će vjerojatno aktivan od 2009. godine.

Gradonačelnik je Filipec predložio, a podržao ga je i ravnatelj Srednje strukovne škole Davor Škiljan, da se upravljanje novom sportskom dvoranom, tj. nadležnost nad tehničkim osobljem prepusti gradskoj ustanovi, jer situacija na terenu pokazuje da nije dobro imati više gospodara pa se događa da se ne može točno utvrditi čiji je domar ili čistačica i u koje vrijeme zadužen za što. Državni je tajnik podržao prijedlog rekavši da bi se takva rješenja trebala omogućiti u novom zakonu. Naime, priprema se i izrada novog predagoškog standarda, koji se u nekim dijelovima nije mijenjao još od 1976. godine.

Zakonom bi se omogućilo i da gradovi od županija mogu preuzeti srednje školstvo, za što je također Samobor zainteresiran. Ravnatelj Škiljan je upoznao državnog tajnika Želimira Janjića s prenapučenošću samoborskog srednjoškolskog centra, kojeg pohađa oko 1400 učenika, umjesto predviđenih 900. Stoga je pri kraju projekt dogradnje aneksa u koji bi se smjestila Gimnazija.

Otvoreno je još nekoliko pitanja, a za njih će se tražiti rješenja na sljedećim susretima u ministarstvu i osobno s državnim tajnikom, koji je već postao česti gost našeg grada.

Mato Šipuš

 
22.02.2008.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora protekla bez najzanimljivijih točaka o plaćama i naknadama

Plaće skinute s dnevnog reda

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora protekla bez najzanimljivijih točaka o plaćama i naknadama

Tko bi rekao da i samoborski gradski vijećnici mogu odraditi sjednicu bez opomena i zaštitara. Naravno, malo smo zločesti, ali nakon iskustva s prošle, 22. sjednice, više nismo znali što možemo očekivati. Osobito stoga što se očekivala burna rasprava o prijedlogu za povećanje plaća gradonačelniku i zamjenicima te naknada vijećnicima. No, ta je točka skinuta s dnevnog reda, na traženje samih predlagača (Poglavarstva), bez detaljnijih obrazloženja. Na taj su način iskoristili pravo povlačenja točke pri izglasavanju dnevnog reda. Tako je, zapravo, vijest postalo da nema vijesti o tome. U kuloarima se tek moglo nagađati je li riječ o privremenoj odgodi ili će Poglavarstvo na jednoj od svojih sljedećih sjednica ponovno raspravljati o toj temi i predložiti neku drugu odluku.

Tijek sjednice tako je protekao u znaku suglasja pozicije i opozicije (da ne kažemo ljubavi, koja se veličala tog dana zbog proslave Valentinova). Prihvaćen je prijedlog o izmjenama i dopunama Prostornog plana i GUP-a, u koje se ide, kako je pojasnio gradonačelnik Filipec, zbog novog zakona o prostornom uređenju i građenju. Uz to, u Prostornom planu bi se definirao prostor za novu školu u Farkaševcu na lokaciji Široki grm te napravile dodatne analize pojedinih prostora. Marijan Lukšić (DC) rekao je da će i oporba biti za ove izmjene, ali stoga kako bi otvorila mogućnost za otklanjanje prethodnih pogrešaka.

Potom su bez veće rasprave prihvaćene odluke o upućivanju u izradu urbanističkih planova uređenja za područja Centar 1 (izrađuje se zbog rekonstrukcije postojeće tržnice), Sitnice 1 (potpuno novo naselje kod petlje za Bobovicu), Gornji kraj te Detaljni plan uređenja sanacije kamenoloma Lanište (uvjet je usuglašeno rješenje za izvoz materijala i izgradnja posebne ceste). Također, podržana je izmjena u naplati naknade na komunalnu infrastrukturu i to na način da će ubuduće za objekte s više od tri stana ona iznositi 6.900 kuna (zakonom je utvrđeno da ta naknada ne može biti veća od prosječne mjesečne brutto plaće u državi za prethodnu godinu).

Zanimljiva rasprava povela se glede davanja u zakup poslovnih prostora, budući je vijećnik Mislav Maroević (HDZ) zamijetio da su poslovni prostori u Bregani duplo skuplji od sličnih prostora u centru grada (kao primjer naveden je Konzum koji za prostor u bivšoj SAMI plaća 2.967 kuna mjesečno). Pročelnik Željko Kovačić je pojasnio da se Konzum javio tek na treći natječaj i da je zbog dva prethodna propala natječaja cijena takva kakva je. Vijećnici su se složili da treba voditi računa o tradicionalnim obrtima, a Ljiljna Jenko (HSS) pitala je mogu li se gradski prostori davati u podzakup. Pročelnik Kovačić je odgovorio da se radi revizija svih ugovora i da se obilaze prostori te utvrđuje točno stanje. Pročelnik Kovačić je, inače, imao puno posla pri obrazlaganju ugovora S HEP-ESCO-om o primjeni mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti. Budući da troškovi izrade i realizacije kompletnog projekta iznose 1.224.062 kune, vijećnici Ljiljana Jenko, Tomo Jandrečić i Marijan Lukšić imali su najviše pitanja, koja su rezultirala i onim najvažnijim – što se time dobiva. Na kraju je zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten povukao prijedlog kako bi se još jednom analizirao i prema potrebi doradio.

Na kraju sjednice stiglo je i izvješće o radu Dječjeg vrtića Grigora Viteza, a već prema ustaljenom običaju, to je izvješće, kao i rad svih djelatnika vrtića, dobilo same pohvale.

Mato Šipuš

Aktualni sat

Aktualac uvijek donese zanimljiva pitanja. Tako je Josip Berčić (HSS) pitao za status tržnice u Bregani. Zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten odgovorio je da i dalje traju pregovori s državom, koja je nekoliko puta predložila Gradu kupnju objekta za 2,5 milijuna kuna, što Samobor nije htio prihvatiti već nastoji naći drugi model.

Željko Koščica (DC) upozorio je na inspekcijski nadzor za vatrogastvo, koji je pokazao da Samobor ne izdvaja zakonskih 1,5 posto iz proračuna za tu djelatnost, već duplo manje, što znači i duplo manje sredstava (riječ je o 800.000 kuna). Na to će pitanje dobiti pisani odgovor.

Vijećnice HSLS-a Linda Rossini Gajšak i Katarina Čop zanimale su se misli li Samobor preuzeti skrb o zdravstvu i srednjim školama te što je s prostorom za mlade. Zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić rekla je da za sada nema uporišta za to, jer prije treba napraviti detaljnu analizu. Prostor za mlade trebao bi se ove godine početi uređivati u bivšoj robnoj kući SAMA.

Na pitanja o zabrani prometa i šljunčarenju gradonačelnik Antun Dubravko Filipec rekao je da je eksploatacija mineralnih sirovina jedan od najvećih lopovluka u državi, a Grad nastoji zaštititi stanovnike okolnih naselja od šljunčarenja uvođenjem posebne regulacije prometa za kamione. Darko škrobot (HDZ) istaknuo je da je poseban problem pritom navažanje građevinskog materijala i šute, što može ugroziti izvore pitke vode, a upozorio je da su kamioni počeli voziti noću, kada na terenu nisu komunalni redari, ni policajci.

 
22.02.2008.

Na sjednici samoborskog Poglavarstva prihvaćeno novo rješenje za rekonstrukciju tržnice

Nova tržnica po projektu Tatjane Liktar

Na sjednici samoborskog Poglavarstva prihvaćeno novo rješenje za rekonstrukciju tržnice

Krajem listopada Grad Samobor je raspisao novi, javni, opći, državni i anonimni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za rekonstrukciju tržnice u Milakovićevoj ulici, a sudionici natječaja svoje su radove morali predati do 21. prosinca. Nakon toga se sastao ocjenjivački sud i nakon nekoliko sastanaka donio odluku o najboljem radu, od njih pet koliko je pristiglo na natječaj. U ocjenjivačkom sudu bili su dipl.ing.arh. Andrija Rusan, dipl.ing.arh. Biserka Bilušić Dumbović iz Ministarstva kulture, dipl.ing.arh. Željka Abramović iz Ureda državne uprave Zagrebačke županije, dipl.ing. Milan Ćosić iz Tržnica Zagreb te samoborski gradonačelnik Antun Dubravko Filipec. Njihova je odluka bila da se ne dodijeli prva nagrada, već da se otkupi drugonagrađeni rad mlade arhitektice Tatjane Liktar. Dodijelili su i dvije ravnopravne treće nagrade dipl.ing.arh. Ervinu Šmitu i AG Planumu.

Na sjednici Poglavarstva 11. veljače predstavljen je otkupljeni rad o kojem je govorio predsjednik komisije Andrija Rusan. On je obrazložio da je u nagrađenom radu prostor tržnice prepoznat kao važna urbana točka u najužem centru Samobora i kao budući generator razvoja. U obrazloženju se kaže da tome najviše pridonosi sa zapadne strane formirano proširenje prostora koje je oblikovano kao novi gradski trg, a koji je zajedno s okolnim prostorom pozicioniran na šetnici koja ide od Trga kralja Tomislava prema Gajevoj ulici. Rad je tako koncipiran da je moguća i etapna gradnja, a dobro je ocijenjeno i smještanje zelene tržnice u centralni prostor. Smatra se dobrim rješenjem da su zatvoreni dijelovi građevina međusobno povezani natkrivenim prolazima, a površine ravnog krova mogu se koristiti kao terase za dodatne sadržaje tržnice i grada, što ima potencijal, ovisno o potrebama i namjeni, privući građane i korisnike i izvan radnog vremena tržnice. U obrazloženju ocjene rečeno je da u radu nisu dovoljno elaborirani svi građevni elementi, odnosno uređenje partera i urbane opreme te stoga nije radu dodijeljena prva nagrada.

Zanimljivost ovog natječaja je kako se tek nakon otvaranja šifriranih koverti s imenima autora otkrilo da je otkupljeni rad djelo mlade arhitektice Tatjane Liktar iz Galgova. Njoj pripada i nagrada od 35.000 kuna, dok će trećeplasirani dobiti po 20.000 kuna. U specifikaciji natječajnih radova navedena je cijena od 10 milijuna kuna za izvedbu ove tržnice, dok je pročelnik Željko Kovačić procijenio da će ukupna svota za uređenje cijelog prostora biti oko 12 milijuna kuna.

Mato Šipuš

Zgrada POS-a na popravni

Na 128. sjednici Poglavarstva našlo se i idejno rješenje za zgrade POS-a u Vrbovcu. Naručitelj i nositelj tog projekta je Agencija za promet nekretnina (APN) koja je za provedbu programa poticane stanogradnje ugovorila izradu idejnog projekta s projektnim biroom Matrica. Iako APN nije imao primjedbi na projekt, samoborska strana je. Naime, novoformirana komisija za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog rješenja (Dragomir Vlahović, Ervin Šmit, Miroslav Šavar i Goran Majnarić) našla je niz zamjerki projektu. Prije svega, uočili su da je projekt nepotpun, jer nedostaju fasade i tehnički opis, fasada na naslovnici nije usklađena s priloženim tlocrtima (tlocrti nemaju ucrtane prozore), nisu priloženi poprečni i uzdužni presjeci, traže i da se lokacija objekta na parceli uskladi sa stranama svijeta (da balkoni ne budu okrenuti prema sjeveru, a garaže na jugu), a komisija nije zadovoljna ni tlocrtnom organizacijom stanova, jer smatra da spavaće sobe nisu zadovoljavajuće dimenzionirane, kao i da ulazi u sanitarne čvorove nisu u suglasju s propisima. Stoga članovi komisije traže da se projekt vrati projektantima na doradu.

 

Državi tajnik Želimir Janjić u posjetu Samoboru

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora protekla bez najzanimljivijih točaka o plaćama i naknadama

Na sjednici samoborskog Poglavarstva prihvaćeno novo rješenje za rekonstrukciju tržnice

Arhiva 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002