18.07.2019.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Povećavat će se izgrađenost u poslovnoj zoni

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Tek sat vremena potrajala je sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 17. srpnja, a najviše prijepora izazvao je Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja.

Radi se o usklađenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja s petim izmjenama i dopunama Prostornog plana, odnosno o povećanju izgrađenosti zone za dvije nove hale u Logističkom parku Zagreb, obrazložila je stručna suradnica u svetonedeljskoj Gradskoj upravi Renata Rožek. Jedna hala je već u izgradnji i ima građevinsku dozvolu, a trebala bi se graditi još jedna manja (peta hala).

Vijećnik HDZ-a Damir Halužan izrazio je sumnju da se radi o pogodovanju samo jednom investitoru te predložio da se onda svim investitorima omogući izgrađenost do 60, a ne samo do 40 posto parcele. Osim toga, zasmetalo ga je što se ta dodatna izgradnja odvija preblizu mjesta gdje bi trebala biti željeznička stanica te on smatra da bi to zatvorilo vizuru grada. Predložio je da se ova gradnja uskladi s građevinskom dozvolom Hrvatskih željeznica za budući koridor pruge. Nakon što se Halužan upitao tko je za ovaj prijedlog stavio novac u svoj džep, a odgovornost želi prebaciti na Gradsko vijeće, uslijedila je polemička rasprava Gabrijela Deaka (NL Darija Zurovca) i Gorana Kanižaja (HDZ) o kriminalu i neosnovanim optužbama.

Osim toga, Deak je izrazio sumnju u to da će se željeznička pruga uopće graditi. S njim se nije složio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi, koji je uvjeren da će se pruga kad tad realizirati. Međutim, on je uvjeren da je željeznički koridor zaštićen i dovoljno širok i za prugu i za gradnju željezničkih stanica, a Grad treba razvijati poduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta.

Ivica Vojvodić (NL Darija Zurovca) je kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša rekao da oni u odboru nisu naišli na bilo kakvu zabranu ili prepreku za ovaj prijedlog te podsjetio da je odluku o povećanju dozvoljene izgrađenosti ove poslovne zone do 60% Gradsko vijeće donijelo još 2015. godine, u prijašnjem sazivu.

Na kraju je odluka, u tekstu u kojem ju je predložio Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, donesena većinom glasova (9 za i 4 suzdržana).

Tek s jednim suzdržanim glasom i bez rasprave usvojena je Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu, što je nova zakonska obveza.

Bez rasprave i jednoglasno su vijećnici usvojili i tri prijedloga planova vezanih uz zaštitu od požara u 2019. godini, što je također zakonska obveza, koju je obrazložila pročelnica Roberta Ciglar. Radi se o aktivnom uključivanju svih subjekata zaštite od požara na području Svete Nedelje, zatim o Planu motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti opasnost od nastanka i širenja požara te o Planu korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova.

Damira Halužana zanimalo je zašto obrazloženje nije dao Zvonko Marko, budući da se radi o tematici vezanoj uz Civilnu zaštitu te je upitao plaća li Grad još uvijek njegove usluge. Davor Nađi odgovorio je da ga Grad više ne plaća.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog Komisije za imenovanje ulica da se cesta koja vodi prema budućem reciklažnom dvorištu nazove Zelena ulica.

Aktualni sat

Na upit Joze Vrdoljaka (HDZ) hoće li se i kada ostvariti gradonačelnikova obećanja koja je prije dvije godine dao na zboru građana u Jagnjić Dolu za komunalno opremanje Ulice Gaj (voda, asfalt, plin...) te što je s obećanjem za jeftiniji javni autobusni prijevoz i što se događa sa širokopojasnim internetom, gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da on nikakva obećanja nije davao i ne daje te objasnio da dolazak vode ovisi o Vodovodu i odvodnji, koje će Grad opet požuriti.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi rekao je da je natječajna dokumentacija za javni autobusni prijevoz pri kraju te on vjeruje da će to ove godine biti riješeno. Za širokopojasni internet pojasnio je da se čekalo Vladu, a Grad obavlja sve što treba i može unutar rokova, a hoće li ta sredstva na natječaju Grad dobiti, znat će se do kraja godine.

Goranu Kanižaju (HDZ) gradonačelnik je odgovorio da će se na dječjim igralištima, ne samo u Kerestincu, već i drugdje gdje su građani tražili, postaviti antistresna podloga, a ugovor o održavanju javne rasvjete (koji je Kanižaj tražio) obećao je dostaviti do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Na upite Marijana Vojvodića (HDZ) planira li se izgradnja nogostupa na Rakitsko – Novačkoj cesti, koja postaje sve opasnija za pješake, hoće li biti završeno igralište u Hoto naselju te hoće li se sanirati otvoreni kanal u Čakanićima, gradonačelnik je najavio da će biti izgrađen nogostup (što je zbog sigurnosti predložila i policija) te da će od Hrvatskih voda tražiti da se kanal sanira.

Božidar Jedvaj (Bandić Milan 365) upozorio je na nepreglednost znakova za uspornike u Ulici braće Ribara te pitao za uređenje dječjeg igrališta na Dugom putu u Bestovju, a gradonačelnik je rekao da će upozoriti vlasnike da omoguće vidljivost znakova koji su pokriveni drvećem. Dječji park uredit će se u sljedećih nekoliko mjeseci.

Pisane odgovore zatražio je Dario Zajec (SDP) zbog toga što se na području Grada ne čiste kanali, što je u nadležnosti Hrvatskih voda, kao i o tome koliko je ljudi s područja Grada Svete Nedelje uspjelo uz pomoć LAG-a Sava doći do potpora EU fondova.

Marko Kresonja (SDP) pitao je kad će se u korištenje dati električni bicikli koje je Grad nabavio i gdje će biti stanice. Također, pitao je kakvi su planovi Grada, obzirom da se krenulo u izgradnju reciklažnog dvorišta, s "Monakom" i jesu li uspjeli stupiti u kontakt s vlasnikom. Gradonačelnik je najavio da će, kad se završi jedan dio biciklističkih staza, staviti električne bicikle na nekoliko punktova, a za "Monako" je pojasnio da se radi o neriješenom pitanju vlasništva.

Damir Halužan (HDZ) tražio je od gradonačelnika da preuzme odgovornost za sve što se događa u Gradu, a ne da građani sami moraju u Holdingu saznati da je tri puta povećana cijena priključka za vodu, jer Grad nije ništa poduzeo. Zatražio je da mu se dostave svi ugovori između Grada i Holdinga te što je Grad poduzeo da do takvog povećanja cijene ne dođe. Halužan je tražio i da mu gradonačelnik odgovori zašto su građani uskraćeni za uslugu održavanja javne rasvjete i zašto nije produžen koncesijski ugovor, ako je istekao. Gradonačelnik Zurovec obećao je pisani odgovor.

D.K.

 

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002