30.01.2019.

Kurikularna reforma - reforma za povijest, poručuju iz HNS-a

Školi za život "čvrsta četvorka"

Kurikularna reforma - reforma za povijest, poručuju iz HNS-a

U Narodnim novinama u posljednjih tjedan dana objavljene su odluke o donošenju 37 kurikuluma, čime je okrenuta nova stranica u hrvatskom obrazovanju i nakon čega više ništa neće biti isto, poručuju u svom priopćenju iz HNS-a Samobor.

- Promjene se napokon, nakon 25 godina čekanja i stajanja u mjestu, uvode zahvaljujući predanom radu ministrice Blaženke Divjak i njenog stručnog tima te uz političku podršku HNS-a. To je ono što nas čini posebno ponosnima, to je bio ključni razlog zašto smo ušli u Vladu - rekao je Danijel Kalaica, predsjednik HNS-a Samobor.

U našem je gradu u eksperimentalnu fazu kurikularne reforme "Škola za život" uključena škola Milana Langa iz Bregane, a od jeseni bit će uključene sve osnovne i srednje škole, jer je objavom novih kurikuluma stvorena osnova za frontalnu primjenu reforme.

- To znači revolucionarnu promjenu u načinu obrazovanja i primjera je bezbroj, poput toga da će učenici na glazbenom stvarati vlastitu glazbu, na likovnom će raditi i digitalne animacije, umjesto teorije na tehničkoj kulturi učenici će stvarati tradicionalne hrvatske igračke, a engleski jezik učit će i kroz video-razgovore s vršnjacima iz inozemstva - kaže Kalaica.

Važno je napomenuti da su donesene i odluke o donošenju sedam međupredmetnih kurikuluma za osnovne i srednje škole, poput Poduzetništva, Građanskog odgoja i Zdravlja.

- Kurikulumi su napravljeni tako da poštuju princip manje "bubanja" činjenica, a puno više kritičkog razmišljanja i rada na problemima, sve ono što su od nas očekivali građani i sve ono što će hrvatski obrazovni sustav staviti uz bok najuspješnijim europskim primjerima. Dovoljno govori i činjenica da su prvo polugodište eksperimentalne faze kurikularne reforme "Škola za život" dionici ocijenili "čvrstom četvorkom" - poručuju iz samoborskog HNS-a.

T.I.

 
30.01.2019.

Županija objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

2,2 milijuna kuna za zdravstvo i socijalu

Županija objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2019. godini. Prijave se podnose do 28. veljače 2019. godine.

Prijavitelji moraju djelovati na području županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave najkasnije do 28. veljače 2019. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava programa - zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost - NE OTVARAJ" ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu. Također, prijava se može podnijeti i u web programu vUprava (http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com), a u tom je slučaju potrebno popunjeni obrazac prijave isprintati, potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje, potvrditi pečatom te dostaviti sa svim obveznim prilozima.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb, te na brojeve telefona 6009-485, 6009-447 i 6009-405.

I.P.

 

Kurikularna reforma - reforma za povijest, poručuju iz HNS-a

Županija objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002