26.02.2019.

Savjet mladih Grada Samobora raspisao je natječaj za nove članove

Predlažite i birajte

Savjet mladih Grada Samobora raspisao je natječaj za nove članove

Gradsko vijeće Grada Samobora objavilo je 25. veljače Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Samobora. Rok za dostavu kandidatura je do utorka, 12. ožujka 2019. godine u ponoć.

Pripadajući obrasci Javnog poziva dostupni su uz Javni poziv na službenoj internet stranici Grada Samobora. Kandidaturu, zajedno s prilozima, predlagatelj je dužan dostaviti na adresu: Grad Samobor, Trg Kralja Tomislava 5, Samobor, s naznakom "Kandidatura za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Samobora" ili predati neposredno u Urudžbeni zapisnik Grada Samobora (Trg kralja Tomislava 5, soba broj 2).

Savjet mladih Grada Samobora savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Samobora. Savjet mladih ima 9 članova, a članovi i zamjenici biraju se na razdoblje od 3 godine. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Samobora, koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do 30 godina.

Članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće Grada Samobora na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura. Rezultati provedenih izbora objavit će se na službenoj internet stranici Grada Samobora.

Dokumenti se mogu preuzeti na linku: https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=163.

T.I.

 

Savjet mladih Grada Samobora raspisao je natječaj za nove članove

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002