04.09.2019.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Odazvalo se čak 198 darivatelja

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Dobrovoljni darivatelji krvi sa samoborskog područja iskazali u rujanskoj akciji prikupljanja koju je Gradsko društvo Crvenog križa Samobora, Svete Nedelje i Stupnika priredilo na Autobusnom kolodvoru u Samoboru. Akciji se odazvalo čak 198 darivatelja, 150 muškaraca i 48 žena, među kojima i sedmero onih koji su se po prvi put odvažili pristupiti darivanju krvi. Konačan rezultat ove uspješne akcije, priređene u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu, nove su 162 bočice krvi na zalihi Zavoda.

Još jedna rujanska akcija prikupljanja krvi bit će održana sljedeći tjedan u Sportskom centru Sveta Nedelja, u petak, 13. rujna, između 13 i 18 sati.

E.K.

 
04.09.2019.

24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Logoped i rehabilitator nisu "uhljebi"

24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U utorak, 3. rujna, održana je 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Prisustvovalo joj je 16 od 17 vijećnika.

Na Aktualnom satu pitanja su se ponajviše doticala komunalne infrastrukture, u vezi obnove Rakitske ceste, dječjih parkova i javne rasvjete. Vijećnik Tomislav Lehpamer (HDZ) postavio je pitanje u vezi rekonstrukcije Malogoričke ceste i Ulice Srebrnjak. Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec odgovorio je da su svi upoznati sa situacijom na Malogoričkoj cesti te istaknuo da nema pozitivnih komentara u vezi kanalizacije za izvođača radova, obzirom da je isti magistralni vod pogriješio na čak šest lokacija. Naglasio je da je inzistirao na sanaciji punog profila ceste, odnosno na glavnom vodu s betonskom stabilizacijom, kako u budućnosti cesta ne bi propadala pri izvedbi završnog sloja asfalta, a troškove snosi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Što se tiče Ulice Srebrnjak, radovi će uskoro krenuti.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje Matej Vrdoljak predložio je objedinjenje nekoliko točaka, odnosno točke Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. godinu i 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2019. godini, Prijedlog Odluke o 1. izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2019. godini te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2019. godini.

Vijećnik Damir Halužan (HDZ) iznio je nezadovoljstvo navedenim proračunom. Naveo je i nova zapošljavanja u gradskom Dječjem vrtiću Slavuj i Gradskoj upravi Grada Svete Nedelje. Također, iznio je broj neupisane djece u vrtić te da se ne slaže s odlukom gradonačelnika u vezi prenamjene Društvenog doma Jagnjić Dol u dječji vrtić. Ne podupire ni nadogradnju postojećeg dječjeg vrtića, koja, kako tvrdi, neće biti gotova u roku od dva mjeseca.

Vijećnik Ivica Vojvodić (Nezavisna lista Dario Zurovec) kao član Upravnog vijeća dječjeg vrtića nadovezao se na izjavu Damira Halužana i pojasnio spomenuta zaposlenja. Istaknuo je kako je upisano devetero djece s poteškoćama u razvoju, zaposlena su dva stručna radnika, logoped i rehabilitator, koji su nužno potrebni vrtiću, a djeci s poteškoćama potreban je asistent. Damir Halužan (HDZ) iznio je repliku na navode vijećnika Ivice Vojvodića rekavši da se u potpunosti slaže sa svime navedenim te da on ni u jednom trenutku nije rekao riječ "uhljebi".

Vijećnik Marijan Vojvodić (HDZ) osvrnuo se i na ljetnu školu nogometa pod nazivom "Odmorko" te je postavio upit koliko je djece bilo na navedenim pripremama i kolika je isplativost navedenog projekta.

Vijećnica Vesna Filipović (HDZ) postavila je pitanje kada će se obnoviti Ulica Ribel u naselju Rakitje, koja već četiri godine čeka na obnovu.

Vijećnik Božidar Jedvaj (HDZ) zadovoljan je proračunom te je naveo da su obuhvaćeni sport, kultura, aktualna Rakitska i Malogorička cesta, te da je proračun kvalitetno napravljen.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Matej Vrdoljak zatvorio je raspravu te replicirao vijećniku Marijanu Vojvodiću, obzirom na to da je bio uključen u projekt "Odmorko" koji se održavao u Brezju na igralištu Gradskog nogometnog kluba Sveta Nedelja. Istaknuo je kako je u prosjeku devedesetero djece prisustvovalo treningu, treninzi su se održavali tri puta tjedno u trajanju od mjesec dana, odnosno preko tisuću treninga u navedenom razdoblju, a trošak svih trenera, njih osam, iznosi oko 10.000 kuna. Naglasio je i da treneri nisu bili samo iz GNK Sveta Nedelja, već i iz drugih nogometnih klubova koji djeluju na području grada Svete Nedelje.

9. točku Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje i povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada uvodno je objasnila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko pravne odnose Roberta Ciglar. Navela je da je proveden postupak javne nabave te da je u prilogu dostavljena i Odluka o provedbi ekonomski najisplativije ponude. Vijećnica Vesna Filipović (HDZ) naglasila je veliku razliku u ponuđenim cijenama u spomenutom natječaju. Obzirom na razliku u cijenama istaknula je kako bi se ona zapitala zašto je prva cijena najniža cijena. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je da je i on uvidio veliku cjenovnu razliku te je tražio od ponuditelja objašnjenje. Većinom glasova prihvaćena je i 9. točka Dnevnog reda.

10. točka Dnevnog reda, Prijedlog odluke o predaji reciklažnog dvorišta Grada Svete Nedelje na upravljanje trgovačkom društvu Eko-Flor Plus d.o.o., objasnila je viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan. Istaknula je kako je reciklažno dvorište završeno, 23. kolovoza obavljen je tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola, a reciklažno dvorište predaje se koncesonaru kako bi ga mogao upisati u očevid reciklažnih dvorišta. Jednoglasno je prihvaćena navedena Odluka.

11. točku Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje, obrazložio je gradonačelnik Dario Zurovec. Naglasio je da želi raskid ugovora s tvrtkom Eko-Flor Plus te da želi novi natječaj za obavljanje usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog Odluke.

Objedinjene su bile i točke Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2019. godinu i Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a većinom glasova su prihvaćene, kao i zadnja točka dnevnog reda.

I.H.

 

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002