06.02.2019.

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

845.000 kuna za selo i poljoprivredu

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

Grad Samobor nastavlja poticati razvoj poljoprivrede, za što je u ovoj godini osigurano 845.000 kuna.

U tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva.

Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednim gospodarstvima te premije osiguranja.

Pravo korištenja sredstava imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i fizičke, odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Samobora te poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju traže potporu na području Grada Samobora.

Sufinancira se i ruralni razvoj, odnosno razvoj seoskog turizma, razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava, obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi, očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava te agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina.

Pravo korištenja sredstava imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i fizičke, odnosno pravne osobe kojima je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom, a imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Samobora.

Kroz mjeru razvoj i unapređenje lovstva daju se potpore za osiguranje lovišta, unos divljači u lovište, sprečavanje šteta od divljači, uređenje lovišta te izgradnju novih, adaptaciju, odnosno opremanje postojećih uzgojno-tehničkih objekata ili opremanje lovno-gospodarskih objekata.

Ovu će mjeru koristiti lovo zakupnici ili koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području Grada Samobora.

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga, osim potpora unutar programske mjere ruralni razvoj, podmjera agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina koja je otvorena do 31. ožujka, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2019. godinu.

Više informacija: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije Grada Samobora.

P.A.

 

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

Arhiva 2019

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002