13.06.2019.

Zajednički projekt Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole i Srednje strukovne škole Samobor

Dojdi na 3D kremšnitu

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola u suradnji sa Srednjom strukovnom školom provodi projekt "3D Samoborska kremšnita", koji je financiran sredstvima Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Projekt "3D samoborska kremšnita" promocija je obrtničkih zanimanja u sektoru turizma, s ciljem poticanja mladih za upisivanje ugostiteljskih zanimanja i promociju autohtonog gastro proizvoda – Samoborske kremšnite. Rezultat projekta bit će novi turistički proizvod – 3D desertni tanjur za Samoborsku kremšnitu, koji će zajedničkim snagama osmisliti učenici škola partnera.

U sklopu projekta, 11. travnja, u prostorijama samoborskih srednjih škola održana je manifestacija "Dojdi na 3D kremšnitu". Za ovu priliku učenici slastičari ETUŠ-a napravili su mnoštvo Samoborskih kremšnita, koje su njihovi kolege konobari dijelili posjetiteljima manifestacije - učenicima završnih razreda osnovnih škola Samobora i Svete Nedelje. Osim degustiranja kremšnita, budući tehničari za mehatroniku iz Srednje strukovne škole Samobor prezentirali su rad 3D printera i pokazali što je sve potrebno da bi nastao poseban 3D desertni tanjur za kremšnitu.

Učenici ovih škola a organizirali su za osmaše i kratak obilazak škola i školskih praktikuma te ih upoznali sa svim obrazovnim strukovnim programima koje škole nude, a posebno s programima za zanimanja konobar i slastičar. Na taj način motivira se mlade učenike za upisivanje ugostiteljskih zanimanja i rad u turizmu. Manifestacija "Dojdi na 3D samoborsku kremšnitu" pokazala se vrlo uspješnom, jer je više od 500 učenika osnovnih škola posjetilo ovaj događaj.

Obzirom da učenici srednjih strukovnih škola, osim teorijskog dijela, imaju i praktični dio nastave, 4 učenika konobara ETUŠ-a sudjelovalo je 13. travnja na manifestaciji Gastro show "Slatki Samobor", koju je organiziralo samoborsko Udruženje obrtnika. Konobari su pomagali u serviranju i slaganju slastica domaćim obrtnicima – ugostiteljima koji su izlagali na Gastro showu te izravno komunicirali s gostima, kojima su objašnjavali nazive i sastojke slastica. Ovom suradnjom učenici su stekli novo bogato praktično iskustvo te dodatno ojačali svoje kompetencije za tržište rada.

Projekt je nastavljen tijekom lipnja kroz 3 stručne radionice: "Moderna Samoborska kremšnita", "Tehnike usluživanja slastica i pića" i "Izrada 3D desertnog tanjura pomoću 3D printera". Radionicu izrade moderne Samoborske kremšnite održala je poznata hrvatska majstorica slastičarstva Petra Jelenić, a nove tehnike u usluživanju slastica i pića konobarima je pokazao vrsni barmen i koktel majstor Mario Majcen.

Na konferenciji za medije održanoj 10. lipnja učenici ETUŠ-a i Srednje strukovne škole predstavili su i novi turistički proizvod - 3D desertni tanjur za Samoborsku kremšnitu.

N.M.

 
13.06.2019.

Županije podupire izgradnju poduzetničke infrastrukture

1,7 milijuna kuna za razvoj poduzetničkih zona i inkubatora

Županije podupire izgradnju poduzetničke infrastrukture

Zagrebačka županija uputila je javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 1,7 milijuna kuna za programe ili projekte vezane uz poticanje razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Poticajna sredstva dodjeljuju se gradovima i općinama za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturu u zoni, ali i za izgradnju i uređenje infrastrukture do zone i u zoni (energetska, komunalna, prometna, komunikacijska infrastruktura), kao i za uređenje zemljišta i okoliša u zoni.

Poticaj se može također ostvariti i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničkih inkubatora te za samu izgradnju i opremanje inkubatora.

Maksimalni iznos sredstva koji pojedini korisnik može ostvariti je do milijun kuna, a postotak sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako za projekte jedinica lokalne samouprave (JLS) I., II., III. i IV. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može izdvojiti do 100% iznosa vrijednosti projekta, za gradove i općine V. i VI. stupnja razvijenosti maksimalni iznos sufinanciranja iznosi do 80% ukupne vrijednosti, dok one najrazvijenije JLS koje se nalaze u VII. i VIII. skupini razvijenosti mogu ostvariti maksimalnu potporu do 60% iznosa vrijednosti.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve gradove i općine na svom području da svoje prijave dostave najkasnije do 30. studenoga 2019. godine. Tekst javnog poziva i druge informacije nalaze se na službenoj stranici www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 01/6009-415.

Prijava projekata se vrši isključivo elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr, na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 001 Zagreb s naznakom "Javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u Zagrebačkoj županiji za 2019. godinu". Također, prijavni obrazac može se i osobno predati u Pisarnicu Zagrebačke županije, koja se nalazi na već spomenutoj adresi na 6. katu.

M.B.

 
13.06.2019.

Ujedinjeni u očuvanju čigre

Spasiti i crvenokljunu i malu

U svrhu izrade akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri u Hrvatskoj i Sloveniji, u sklopu projekta Čigra, u Centru za mlade Bunker održana je 11. lipnja radionica.

Prisustvovali su joj dionici prostora gdje se gnijezde i žive čigre, a koji dolaze iz sportskog, rekreativnog, upravnog te poslovnog sektora, kao i zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić i predsjednik Upravnog vijeća JU Zeleni prsten Stjepan Esih. Njihov specifičan uvid i komentari pomogli su u definiranju realnih mjera za očuvanje kontinentalnih populacija čigri u Hrvatskoj i Sloveniji.

Uvodno predavanje o biologiji čigri koje žive uz Savu i Dravu održao je stručni suradnik na projektu Miloš Milošević (Zavod za ornitologiju HAZU), a Stručnu podlogu prekograničnog akcijskog plana predstavila je voditeljica projekta Jelena Kralj (Zavod za ornitologiju HAZU). Sudionici su u grupama raspravljali o predloženim mjerama i akcijama, čime je omogućeno uključivanje stavova prisutnih dionika u Nacrt prekograničnog akcijskog plana.

Crvenokljuna i mala čigra se u kontinentalnom dijelu areala gnijezde na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave u Sloveniji i Hrvatskoj zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim pritiscima čovjeka, koji uključuju vađenje šljunka iz riječnih korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda i rekreativne aktivnosti.

Cilj ovog akcijskog plana je omogućiti održanje stabilnih populacija čigri na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njihove očuvanosti u područjima Natura 2000. Predložene mjere očuvanja uključuju održavanje staništa, bolju regulaciju protoka vode kroz hidroelektrane, osiguranje dovoljne količine šljunka za stvaranje riječnih otoka, zoniranje vodenih površina i edukacijske aktivnosti.

Međunarodni projekt "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave" financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u iznosu 580.000 eura. Nositelj projekta je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri su JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga BIOM, Nacionalni inštitut za biologijo i DOPS Slovenije.

Boris Gerenčević, dipl.ing.agr.

 

Zajednički projekt Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole i Srednje strukovne škole Samobor

Županije podupire izgradnju poduzetničke infrastrukture

Ujedinjeni u očuvanju čigre

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002