22.12.2015.

Konferencija za novinare projekta "Meet Entrepreneur - Me Tycoon (Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun)"

Kako krenuti i uspjeti u poduzetništvu

Konferencija za novinare projekta

U samoborskoj Gradskoj vijećnici 22. je prosinca održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekt "Meet Entrepreneur - Me Tycoon (Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun)", financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru poziva "Obrazovanje za poduzetništvo i obrt".

Uz direktora Poduzetničkog centra Samobor d.o.o. i pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Samobora Željka Radovanića, na konferenciji su sudjelovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Jelena Vojvoda te ravnatelj Srednje strukovne škole Davor Škiljan, kao i projektni tim u sastavu: Renata Razum, voditeljica projekta, Martina Delišimunović, viša stručna suradnica za razvojne projekte u gospodarstvu UO za gospodarstvo Grada Samobora, Itana Bukovac, voditeljica obrazovnih programa i Sunčica Stanić – Gluhinić, koordinatorica obrazovnih progama u Pučkom otvorenom učilištu Samobor te Anita Šimić, pedagog u Srednjoj strukovnoj školi Samobor.

Željko Radovanić uvodno je naglasio važnost projekta za daljnji opstanak samoborskog poduzetništva, koje posluje u nestabilnim ekonomskim uvjetima. Zatim je predstavio koncept, polazište, ciljne skupine, aktivnosti i rezultate projekta. Naveo je da ideja projekta počiva na promociji poduzetništva na mladima zanimljiv i prihvatljiv način, putem aplikacije za mobilne uređaje. Nositelj projekta je Poduzetnički centar Samobor d.o.o, a u projektu kao partneri sudjeluju Grad Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor i Srednja strukovna škola Samobor. Ukupna vrijednost projekta iznosi 141.227 kn, a iznos odobrenih sredstava iz EU fonda iznosi 113.538 kn. Projekt se provodi 12 mjeseci, u razdoblju od 20. srpnja 2015. do 20. srpnja 2016. godine. Glavna ciljna skupina polaznici su Srednje strukovne škole završnih razreda, koji će steći priliku za intenziviranje poduzetničkih ambicija i dostizanje svojih punih potencijala.

U okviru projekta provest će se sljedeće planirane aktivnosti:

1. Istraživanje obrazovnih potreba anketiranjem mladih (učenici trećih i četvrtih razreda Srednje strukovne škole Samobor) o stavovima mladih o poduzetništvu i motiviranosti za uporabu mobilnih aplikacija.

2. Organiziranje motivacijskih razgovora o poduzetništvu (tri dvodnevne radionice) koje će voditi stručnjaci za motivaciju i poduzetništvo, a bit će uključeni polaznici Srednje strukovne škole Samobor, njihovi nastavnici, svi partneri te uspješni poduzetnici. Cilj je motivirati mlade na dobivanje poduzetničke ideje i njenu razradu u skladu s relevantnim elementima te priprema nacrta i sadržaja mobilne aplikacije.

3. Produciranje mobilne aplikacije. Ideja je kvalitetno informirati mlade o poduzetništvu, spajanjem zabavnih i korisnih elemenata u mobilnu aplikaciju koja će se koristiti na Android i iOS mobilnim uređajima. U aplikaciji će se simulirati realni događaji i problemske situacije iz poduzetništva.

4. Promidžbene aktivnosti projekta koje će doprinijeti vidljivosti projekta.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Samobora Hrvoje Frankić naglasio je važnost interaktivnog pristupa i međusobnog partnerstva u kandidiranju i provedbi projekta financiranih iz EU fondova. Istaknuo je da partnerstvo kreirano u projektu doprinosi poboljšanju veza javnih službi na području poduzetništva te povezivanju potpornih i obrazovnih institucija s poduzetništvom. Naglasio je da je Grad Samobor ključan čimbenik u kreiranju politike o mladima, a kroz ovaj projekt Grad će moći pratiti potrebe mladih poduzetnika. Zaključno je predstavio projekte Grada Samobora u politici s mladima, poput Centra za mlade, koji će se 2016. godine otvoriti u prostoru bivše vojarne, projekt za cjeloživotno učenje, Comenius Regio partnerstvo te projekt "Vjetar u leđa", kojim će se financirati pomoćnici u nastavi.

Ravnateljica POU Samobor Jelena Vojvoda prezentirala je rezultate provedene aktivnosti br. 1 u organizaciji POU pod nazivom: Istraživanje obrazovnih potreba mladih. Uvodno je navela da je provedeno kvalitativno istraživanje tj. fokus grupa s učenicima Srednje strukovne škole Samobor, temeljem čega je provedeno i kvantitativno istraživanje on-line anketom. U istoj je sudjelovalo 113 učenica i učenika Srednje strukovne škole Samobor (četvrti razredi). Tema istraživanja su bili stavovi srednjoškolaca o poduzetništvu te njihove navike i načini učenja i komunikacije na društvenim mrežama. Rezultati istraživanja pokazali su da više od 2/3 učenika koristi društvene mreže, uglavnom FB, Instagram i WhatsApp, što je relevantan podatak za daljnju komunikaciju s mladima. Nadalje, učenici imaju pozitivno mišljenje o poduzetništvu (83% ispitanika), a u tome i škola igra važnu ulogu. Učenici su otvoreni za mogućnost postajanja poduzetnikom, pogotovo ukoliko mogu ostvariti vlastitu ideju i postići uspjeh. Najvažnijim za bavljenje poduzetništvom smatraju motivaciju i znanje, a ne novac, bogatstvo i sl. Za uspjeh procjenjuju najvažnijim snalažljivost, samopouzdanje, marljivost i donošenje dobrih odluka. Najveća prepreka za bavljenje poduzetništvom predstavljaju im velika odgovornost i rizik, što je važan pokazatelj za rad s mladima. Smatraju da se može naučiti kako biti uspješan poduzetnik, ali ih škola o tome malo uči. O poduzetništvu žele učiti kroz izborni predmet i posjetom uspješnim poduzetnicima te im se sviđa pomisao o učenju o poduzetništvu kroz mobilnu igricu.

Ravnatelj Srednje strukovne škole Davor Škiljan prezentirao je ulogu Srednje strukovne škole Samobor u suvremenim promjenama u gospodarstvu, posebno kroz projekte kojima se implementiraju novi kurikulumi u nastavne programe Škole. Naglasio je povezanost samoborskog obrtništva sa Srednjom strukovnom školom, koja djeluje još od 19. stoljeća u Samoboru. Najznačajnija uloga škole je stvarati nove poduzetnike, a kroz projekt koji je predstavljen pruža se prilika prezentirati budućim mladim poduzetnicima puteve snalaženja u mnoštvu zakona i administrativnih barijera.

Renata Razum

 
22.12.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Usvojen proračun od 100 milijuna kuna

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Proračun Grada Svete Nedelje za 2016. godinu od gotovo 100 milijuna kuna donesen je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 21. prosinca, uz tek nekoliko suzdržanih glasova i bez ijednog amandmana. Za visoki stupanj suglasja oko proračuna zaslužna je ove godine provedena nova procedura, gdje su u pripremi donošenja proračuna obavljene brojne višekratne konzultacije, rekao je gradonačelnik Drago Prahin. To se vidjelo i u raspravi o proračunu i projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu, kao i o pratećim programskim dokumentima, bez bitnih zamjerki predloženim aktima.

Čak 35% proračuna namijenjeno je razvojnim projektima, uglavnom za infrastrukturu i građevine javne namjene, pa to pokazuje da je proračun kvalitetan i razvojan, rekao je gradonačelnik Drago Prahin.

Većina stavki za redovne namjene nije bitno mijenjana u odnosu na ovogodišnji proračun, a vesela novost za one koji planiraju povećati obitelj je da će Sveta nedelja ubuduće više sredstava izdvajati za pronatalitetnu politiku. Uz to što će Grad za svako prvorođenče i dalje dodjeljivati 2 tisuće kuna, za svako sljedeće dijete bit će dodijeljeno po tisuću kuna više. A što se tiče zadovoljavanja javnih potreba u kulturi i sportu, podsjetio je Drago Prahin, Grad je planirao sredstva koja će biti dodijeljena zajednicama kulture i sporta, a oni će raspisivati natječaje na koje će se javljati udruge sa svojim programima. Za prosudbu i ocjenjivanje tih programa formirat će se tijela koja će to ocijeniti.

Nejasnoće oko prenesenih viškova pojasnila je pročelnica Biserka Delač, jer je u 2015. godinu preneseno 12,6 milijuna kuna viška iz 2014. godine, a planira se da će u 2016. godinu ponovno biti preneseno 15 milijuna kuna viška sredstava (uglavnom namijenjenih investicijama) iz ove godine. Ivicu Vojvodića je zanimalo tko je predložio da se spomenik palim braniteljima iz Domovinskog rata smjesti u park Kipišće, a budući da je za uređenje tog cijelog krajobraza predviđeno 3,5 milijuna kuna izrazio je nadu da će se odabir vršiti javnim natječajem. Romanu Semenić zanimalo je kako to da se dvjema udrugama (Udruzi poduzetnika Svete Nedelje i Udruženju obrtnika Samobora i Svete Nedelje) dodjeljuju ista sredstva od po 30.000 kuna, a broj članova druge udruge je bitno veći, a Biserka Delač je odgovorila da se sredstva dodjeljuju tek po izvješću o izvršenim programima, pa tako još ove godine Udruga poduzetnika Svete Nedelje nije dobila sredstva, jer nije dostavila izvješće. Vijećnik Zdenko Šeketa bio je nezadovoljan što Jagnjić Dolu nisu povećana sredstva za održavanje cesta, a Dario Zurovec rekao je za program Savjeta mladih, za koji dobivaju 150.000 kuna, da je "živi užas", jer za tražena sredstva nisu dali suvisla obrazloženja. Vijećnica Romana Semenić podsjetila je da svakako treba što prije organizirati radionicu na kojoj bi se udrugama pojasnilo na koji će način sljedeće godine dobivati sredstva i kako treba pisati te projekte te je ponovno zatražila da na Gradsko vijeće dođe i izvješće o radu Dječjeg vrtića. Fredy Burić predložio je da se ubuduće u financiranje javnih potreba iz područja religije, uključi i župa Srca Isusovog, koja također pokriva dio vjernika sa svetonedeljskog područja.

S tek pokojim suzdržanim glasom prihvaćene su i ostale točke dnevnog reda vezane za proračun, Programi gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, kao i njezinog održavanja, Kulturna strategija Grada Svete Nedelje i Program javnih potreba u sportu, koji je dobio posebne pohvale.

Jednoglasno je donesen samo Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu te Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2016. godinu. Ova odluka predviđa da će stranke sljedeće godine za svoj rad dobiti ukupno 206.400 kuna, odnosno za svakog vijećnika po 12.000 kuna, a za vijećnice (kao podzastupljeni spol) 1.200 kuna više.

Bez rasprave vijećnici su odlučili da se Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. dopusti pravo stvarne služnosti na česticama kojima će prolaziti javni vodovod, radi dobivanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda.

Zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić predstavio je Analizu stanja u sustavu Civilne zaštite Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, koja je prihvaćena bez rasprave, a najavio je da će se temeljem novog Zakona o sustavu civilne zaštite osnovati Stožer Civilne zaštite, koji će zamijeniti Stožer zaštite i spašavanja.

Uz rokovnike i čestitke, svetonedeljski gradski vijećnici na početku sjednice su dobili i prijenosna računala pa im više neće biti dostavljani materijali u pisanom obliku. Na kraju su im gradonačelnik Drago Prahin i predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek zaželjeli sve najbolje u povodu predstojećih blagdana te sjednicu završili prigodnim domjenkom.

Aktualni sat

Na upit Daria Zurovca koliko je do sada povučeno sredstava iz EU fondova, gradonačelnik je odgovorio da se radi o iznosu od dvadesetak milijuna kuna.

Mario Čižmešija primijetio je da još uvijek nisu skinute table političkih stranaka s Društvenog doma u Kerestincu te da bi na ulazu u Kerestinec trebalo postaviti tablu Grada Svete Nedelje. Drago Prahin rekao je da će table za Grad biti postavljene na proljeće, jer su u izradi sva obilježja prema novom idejnom rješenju, a za skidanje svojih tabli stranke se moraju pobrinuti same.

Stjepana Bošnjaka zasmetalo je što božićnice dobivaju i umirovljenici koji primaju iz inozemstva mirovine i po 1.000 eura, što nije korektno, no gradonačelnik je rekao da Grad ne može dobiti podatke o visini tih mirovina, već eventualno samo popis onih koji takve mirovine primaju, a stvar je morala onih kojima ta božićnica ne treba hoće li je ipak uzeti.

Romanu Semenić zanimalo je hoće li Samoborček i Autoturist sniziti cijene javnog prijevoza sada kad je cijena goriva toliko pala te vraćaju li se sada novci za pokaz roditeljima. Gradonačelnik Prahin podsjetio je da Grad Sveta Nedelja ne može utjecati na tu cijenu, jer se radi o županijskoj koncesiji, čije su krajnje stanice u Samoboru i Zagrebu, a oni određuju linije i cijenu. Novac za pokaz se vraća, ali sa 6 mjeseci zakašnjenja, konstatirao je gradonačelnik.

Vijećnika Ivicu Matoševića zanimalo je ima li Grad plan ulica koje imaju uporabnu dozvolu, a Ivicu Vojvodića lista državne imovine, gradskih stanova i nerazvrstanih cesta. Gradonačelnik je odgovorio da državnu imovinu evidentira DUUDI te da Grad ima 7 stanova, a Biserka Delač rekla je da je nabavljen softver za izradu registra nerazvrstanih cesta, što je uvjet za sudjelovanje na natječajima za ruralni razvoj. Fredy Burić založio se da se nekome dodijeli prazna kuća u Jagnjić Dolu, koju je prije koristio Caritas, a Biserka Delač rekla je da su već imali jedan sastanak na tu temu i da se to rješava.

Na kraju se vijećnik Zdenko Šeketa požalio na medijsko praćenje Aktualnog sata, budući da novinari ne navode imena (i postavljena pitanja) svih vijećnika koji se javljaju te ispada kao da ih nisu niti postavili. To je zaista tako (slažemo se mi novinari), no tekstovi u medijima nisu bili niti bi trebali biti zapisnici sa sjednica, a vijećnici dobivaju zapisnike za svoje potrebe i potrebe njihovih birača.

D.K.

 

Konferencija za novinare projekta "Meet Entrepreneur - Me Tycoon (Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun)"

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002