19.06.2015.

Na Gradskom vijeću usvojen rebalans kojim je proračun dignut na 237,6 milijuna kuna

Recesija nas samo "štrajfala", idemo dalje!

Na Gradskom vijeću usvojen rebalans kojim je proračun dignut na 237,6 milijuna kuna

Nakon usvojenih prvih izmjena i dopuna, ovogodišnji samoborski proračun sada iznosi 237.630.094 kuna, što je povećanje od 3,4 milijuna kuna ili 1,46% u odnosu na proračun koji su samoborski gradski vijećnici prihvatili u prosincu 2014. godine.

Obrazlažući prvi rebalans financijski pročelnik Željko Radovanić istaknuo je da će se ta dodatna sredstva najvećim dijelom usmjeriti u komunalne i gospodarske programe te da je sve to dokaz izlaska iz recesije, tj. da recesija u Samoboru nije niti ostavila dublji trag kao u drugim sredinama. Pročelnik Radovanić pojasnio je kako je do najvećeg povećanja došlo u stavkama poreza na dohodak, komunalnog doprinosa i prihoda od nefinancijske imovine, smanjen je prihod iz državnog proračuna za sanaciju Trebeža nakon završetka postupka javne nabave, a došlo je i do preraspodjela unutar pomoći s državne i županijske razine te decentraliziranih funkcija.

U rashodovnom dijelu dodana je nova stavka pomoći poplavljenim područjima u iznosu 500 tisuća kuna, za 860.000 kuna povećani su troškovi organizacije turističkih manifestacija, za 461.000 kuna povećan je iznos pomoći kućanstvima i građanima (najveći dio otpada na novčanu pomoć za opremu novorođenčadi), dodatnih 230.000 kuna dobio je Samoborski športski savez za liječničke preglede sportaša, a dodatnih gotovo 5 milijuna uložit će se u prometnu infrastrukturu. Najveće smanjenje dogodilo se kod programa sanacije Trebeža, jer će se (nakon provedenih natječaja) umjesto planiranih 47 milijuna utrošiti 35,6 milijuna kuna, a došlo je i do ostalih korekcija po stavkama. Veće rasprave o rebalansu nije bilo, a zašto je tome tako najbolje tumači izjava HDZ-ove vijećnice Anice Vraneković da oporba ima primjedbi, ali da vladajući tako i tako imaju dovoljno ruku da rebalans podrže, što se na kraju i potvrdilo.

Osim rebalansa proračuna, na 19. sjednici samoborskog Gradskog vijeća, održanoj 18. lipnja, provedena je prethodna rasprava o izmjenama i dopunama Statuta. Pročelnica Ana Vlah rekla je da do izmjena dolazi zbog novih zakonskih propisa, što je već rezultiralo osnivanjem Referade za mjesnu samoupravu koja će objediniti poslove mjesne samouprave, prije svega računovodstveno-knjigovodstvene poslove te tako olakšati i smanjiti obveze predsjednika i članova mjesnih odbora, koji su volonteri. Vijećnici HDZ-a smatrali su da se smanjuje transparentnost, ako će se sredstva za mjesne odbore ubuduće iskazivati u skupnoj stavci, te su iskazali zabrinutost za kriterije raspodjele sredstava. Gradonačelnik Beljak i pročelnik Radovanić pojasnili su da će i ubuduće o raspodjeli sredstava glasovati gradski vijećnici prema prijedlogu koji će i dalje kao kriterije imati površinu mjesnog odbora/gradske četvrti, broj stanovnika i razvijenost komunalne infrastrukture. Razlika će biti u tome što prema novim odredbama svaka tri mjeseca financijska izvješća FINI neće iskazivati predsjednici mjesnih odbora, već će se o tome brinuti profesionalci u gradskoj upravi. No, konačna odluka bit će usvojena nakon drugog čitanja na sljedećoj sjednici.

S 19. sjednice još možemo izdvojiti da su vijećnici usvojili izmjene Detaljnog plana uređenja sanacije Trebeža, prema kojima se povećava površina za proširenje servisne zone na kojoj bi se izgradila sortirnica otpada, a smanjio dio sportsko-rekreacijske zone i zelenih površina. Podržali su vijećnici i da se u Dječjem vrtiću Izvor ustroji alternativni odgojno-obrazovni program prema konceptu Montessori te program predškole. Također, podržali su i sudjelovanje u projektu razvoja infrastrukture razvoja širokopojasnog interneta na području Zagrebačke županije, a čiji je cilj poboljšati telekomunikacijsku infrastrukturu i na područjima na kojima ne postoji komercijalni interes, kao što je područje Žumberka.

Mato Šipuš

Aktualni sat

Iako vremenski relativno kratak, u odnosu na neke druge sjednice, Aktualni sat bio je sadržajno bogat i zanimljiv. Ivan Horvat (HSS) predložio je da se prikupe i sačuvaju vreće s pijeskom koje su korištene u Grdanjcima, što je odmah podržao gradonačelnik Beljak i rekao da će dati nalog Komunalcu. Zvjezdanu Sečen (SDP) zanimala je situacija s listama upisa u dječje vrtiće i plan gradnje dječjih igrališta, stranačkog joj kolegu Marinka Džepinu zaprašivanje komaraca, a Anicu Vraneković (HDZ) hoće li se ukinuti naplata parkinga kod bivše robne kuće, budući da je parkiralište uglavnom prazno. Petra Krešimira Bušljetu (HDZ) zanimala je sudbina skate-parka u Bregani, Franju Štefanića (SDP) razgovori s Hrvatskim vodama o sanaciji vodotoka Breganice, a Stjepana Kozlinu (HSS) može li se ponovno s Hrvatskim cestama aktualizirati uređenje raskrižja na staroj Karlovačkoj, za koje su zainteresirani tamošnji mjesni odbori zbog velike frekvencije prometa.

Glede upisnih listi gradonačelnikov odgovor bio je da u principu problema više nema, a zahtjevi pojedinih roditelja više se odnose na određenu lokaciju vrtića koju bi željeli. Dječja igrališta realiziraju se prema utvrđenom planu, a najveće investicije ove godine odradile bi se u Gradskoj četvrti Južno naselje te u Barbarinoj ulici u GČ Kolodvorsko naselje - Sajmište. Gradonačelnik je rekao i da se pri zaprašivanju vodi briga o mogućim posljedicama na prirodu i pčele pa se nastoji postići kompromisno rješenje, jer problem se javlja nakon svake veće kiše. Prema Komunalcu je već odaslan prijedlog o ukidanju naplate ispred bivše SAME pa će se provjeriti je li gotova analiza i može li se realizirati taj prijedlog, odgovorio je gradonačelnik Beljak. Za uništeni skate-park u Bregani predložio je da se ekipa koja ga želi obnoviti javi u gradsku upravu kako bi se vidjelo što se da učiniti. Beljak je rekao i da na području potoka Breganice postoji problematika ingerencija zbog zaštite vodotoka i eksploatacije šumskih dobara, ali da se s Hrvatskim vodama nastoji postići dogovor da se kao prioritet postavi zaštita građana te pomogne prije svega stanovnicima Grdanjaca, koji na kraju stradavaju zbog poplava. Suradnja se nastoji postići i s Hrvatskim cestama pa je već prije dvije godine inicirana semaforizacija preostalog raskrižja na staroj Karlovačkoj, a gradonačelnik Beljak odgovorio je da će se taj problem ponovno aktualizirati. Dodao je i kako je s Hrvatskim cestama dogovorena izgradnja rotora na mjestu sadašnjeg "ipsilona" na ulazu u grad, ali se još nastoji postići dogovor s vlasnikom zemljišta oko cijene otkupa potrebne površine za realizaciju projekta.

 

Na Gradskom vijeću usvojen rebalans kojim je proračun dignut na 237,6 milijuna kuna

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002