02.09.2015.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Kratko i bez oporbe

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Zbog najave oporbe da će zatražiti raspuštanje Gradskog vijeća zbog nepoštivanja gradskih akata koji propisuju sazivanje sjednica gradskog predstavničkog tijela najmanje jedanput unutar 60 dana, u utorak, 1. rujna u 14 sati sastalo se Gradsko vijeće Grada Samobora, sa samo jednom točkom dnevnog reda – Razno!

Iako je i u ranijim sazivima Vijeća bilo slučajeva da taj rok nije poštivan, jer zakon predviđa da se predstavničko tijelo mora sastati jednom u 90 dana, gradski su čelnici odlučili poštivati formu pa je sazvana ovakva "tehnička" sjednica, rekao je gradonačelnik Krešo Beljak.

Za kvorum na sjednici (14 od ukupno 25 vijećnika), zaslužna je samoborska vladajuća koalicija, jer se nije pojavio niti jedan od oporbenih vijećnika. To je, vjerojatno, bio i jedan od razloga što je neuobičajeno kratko trajao i Aktualni sat. Samo je vijećnik Ivan Horvat postavio dva pitanja: kada će biti uklonjene vreće s pijeskom u Grdanjcima, koje tamo stoje od poplave, te kada će biti napravljeni uspornici prometa u Galgovu na dva mjesta, kako je dogovoreno.

Na pitanja je odgovorio referent za mjesne odbore Pero Grgečić, rekavši da još nema odgovora od Hrvatskih voda, koje je Grad zatražio da uklone vreće s pijeskom, a za uspornike prometa u Galgovu su završeni projekti pa se uskoro može očekivati da će biti i napravljeni.

Pod točkom Razno predsjednik Gradskog vijeća Branimir Šiljak najavio je sljedeću radnu sjednicu Vijeća za 10. rujna te svečanu sjednicu u povodu Dana grada Samobora, koja će biti održana 17. listopada.

Uz obrazloženje da želi zahvaliti vijećnicima koji su se odazvali na sjednicu (a neki su se morali i vraćati s godišnjih odmora), predsjednik Gradskog vijeća pozvao je nazočne na prigodan domjenak.

D.K.

 

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002