17.07.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Jednoglasno o Prostornom planu

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Pete ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje gradski su vijećnici jednoglasno usvojili na sjednici održanoj 16. srpnja. Kako su uvodno obrazložili gradonačelnik Drago Prahin i obrađivač materijala, dipl.inž. Zoran Hebar, radi se o urgentnim promjenama koje su nužne kako bi se omogućio razvoj Grada, kako bi se Plan uskladio sa Zakonom o prostornom uređenju, potrebama za usklađivanjem granica i s Prostornim planom Zagrebačke županije. Iako već oko 700 zahtjeva čeka donošenje novog Prostornog plana, ovim se izmjenama obradilo tek njih četrdesetak najvažnijih i najhitnijih. Tako je, na primjer, osiguran prostor za reciklažno dvorište, za komunalno poduzeće, za razvoj gospodarske zone u Rakitju i nužno proširenje drugih gospodarskih zona, za proširenje nekih građevinskih područja najvažnijih za razvoj naselja. Ostali zahtjevi, rekao je gradonačelnik Prahin, rješavat će se pri donošenju novog Prostornog plana, koji se još nije počeo raditi, jer se čeka master plan za Republiku Hrvatsku, koji je sada u proceduri javne rasprave.

Nakon toga donesene su i III. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki te Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveta Nedelja, usklađene s najnovijim promjenama Prostornog plana.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu proračunski prihodi i rashodi uvećani su za 3,8 milijuna kuna pa proračun sada iznosi 91 milijun kuna. Gradonačelnik Drago Prahin sa zadovoljstvom je konstatirao da pad proračunskih prihoda zbog promjene zakonske regulative ipak nije onako velik kao što su se pribojavali, a najveći dio povećanja sredstava bit će namijenjen održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture i nabavci vatrogasne opreme, jer se pokazalo da se leasing ne bi isplatio. S promjenama u proračunu, koje su usvojene većinom glasova, većinom glasova usvojene su i Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i održavanja te infrastrukture, dok su promjene programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi donesene jednoglasno.

Jednoglasno je donesena i odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, za koju će biti raspisana koncesija na području Grada Svete Nedelje na 5 godina.

Budući da sadašnjem koncesionaru prikupljanja komunalnog otpada Eko-floru ističe 5-godišnja koncesija, bit će raspisan novi natječaj, prema smjernicama iz Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju su također vijećnici usvojili jednoglasno. Iako je Grad Sveta Nedelja već sada postigao izvrsne rezultate s razvrstavanjem otpada, za što je dobio i pohvale inspekcije, plan je da se ide i dalje u tom smjeru, rekao je gradonačelnik Prahin. Novost je da će se do kraja 2016. uvesti odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, da će građani ubuduće moći nabaviti manje, 80-litarske kante za miješani otpad, a uz izgradnju reciklažnog dvorišta, broj "zelenih otoka" povećat će se s 12 na 15. Odvoz otpada ubuduće bi se plaćao prema volumenu posuda i broju odvoza, a hoće li cijena biti viša, zavisi od ponuda koje će dati budući koncesionari, pojasnila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Svete Nedelje Biserka Delač, naglasivši da je cilj ovih promjena smanjenje količine nerazvrstanog komunalnog otpada.

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili i zaključak o sklapanju Sporazuma s Gradom Samoborom i Općinom Stupnik o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes. Grad Sveta Nedelja bit će nositelj toga projekta, a sufinancirat će ga iznosom do 73.700 kuna.

Gradsko vijeće jednoglasno je imenovalo i povjerenstvo za izbor najboljeg ponuđača za gospodarsko korištenje Dvorca Erdödy u Kerestincu, za koje su pristigle dvije ponude.

Prema već uobičajenoj praksi stranačkog i koalicijskog dogovora, potpredsjednici Gradskog vijeća Marijan Habljak i Zdravko Bakula podnijeli su ostavke na te dužnosti koje su obavljali proteklih osam mjeseci, a za nove potpredsjednike izabrani su Marijan Vojvodić i Fredi Burić.

Na početku sjednice svetonedeljski gradski vijećnici su minutom šutnje odali počast svom prerano preminulom kolegi Josipu Ragužu, a potom su, na prijedlog Mandatne komisije, jednoglasno za njegova zamjenika izabrali Zdenka Šeketu iz Jagnjić Dola s liste grupe birača, koji je potom položio vijećničku prisegu.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2015

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002