31.07.2015.

Predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Programi se mogu prijaviti do 14. rujna

Predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Samobora objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Samobora za 2016. godinu. Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Samobora za 2016. godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, neformalnom obrazovanju djece i mladih te brige i skrbi o umirovljenicima.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Samobora su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Samobor, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Tekst Javnog poziva i obrasce prijavnica mogu se pogledati na www.samobor.hr.

P.A.

 

Predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002