10.09.2015.

21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Za dva sata riješili nove olakšice

21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Za nepuna dva sata završena je sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, koju je 10. rujna, u odsutnosti predsjednika Branimira Šiljka, vodila njegova zamjenica Maja Gračanin, a većina točaka dnevnog reda usvojena je jednoglasno ili tek uz pokoji suzdržani glas.

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja da se Nagrada za životno djelo (uz novčanu nagradu od 7.500 kuna) dodijeli Želimiru Štahanu iz Samobora, posebno zaslužnom za zaštitu prirode. Tek s jednim suzdržanim glasom podržali su i prijedlog istog odbora za dodjelu Nagrada grada Samobora u 2015. godini, koje će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uz Dan grada u listopadu biti uručene DVD-u Otok, Brigiti Mihina, udrugama Etno – fletno i U duhu s Kristom te Mihaelu Paaru, uz novčani iznos od 5.000 kuna po nagrađenom.

Bez primjedbi usvojena je i nova Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Samobora koja će, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat, zamijeniti tri odluke koje su do sada regulirale tu tematiku te će pojednostaviti i omogućiti lakšu usporedbu stipendija koje se dodjeljuju učenicima i studentima po kriteriju izvrsnosti, kriteriju socijalno–ekonomskog statusa i mladim glazbenicima.

U tijeku je sanacija odlagališta otpada Trebež, a gradski vijećnici bez primjedbi su podržali odluku kojom je, nakon javne rasprave, izmijenjen Detaljni plan uređenja sanacije Trebeža. Novom odlukom je osiguran veći prostor za gospodarsku komunalno–servisnu namjenu, kako bi se tamo mogao prikupljati i sortirati otpad, ali ne i odlagati.

Prema uputama Ministarstva uprave, vijećnici su jednoglasno odlučili o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i njegovih zamjenika te o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora. Točno je određeno koja prava imaju dužnosnici pri naknadi stvarnih i materijalnih troškova u vezi s obavljanjem svoje dužnosti, a u slučaju potrebe za mijenjanjem odsutnih pročelnika upravnih odjela, zamjenu više neće imenovati pročelnici sami, već gradonačelnik.

Jednoglasno je promijenjena i Odluka o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Samobora pa će ubuduće biti moguće da ugostitelji poslužuju hranu i piće na terasama prelazeći kolnik (što je do sada bilo zabranjeno), ukoliko korisnik ishodi svu potrebnu dokumentaciju i uvjete propisane zakonom.

Bez rasprave usvojen je i prijedlog Upravnog odjela za financije da se i u ovoj godini (kao i 2013. i 2014.) obveznici plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, oslobode 50% te obveze. Na taj će način gospodarstvenici Grada Samobora "uštedjeti" oko 700.000 kuna, a proračunski prihodi bit će toliko manji.

Samoborski proračun može si priuštiti ovaj čin dobre volje upućen gospodarstvu u krizi, budući da se prihodi proračuna u prvih šest mjeseci ove godine ostvaruju čak 17% više no prošlogodišnji, rekao je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić. Naime, prihodi su za 12 milijuna kuna veći nego lani u prvih šest mjeseci, a rashodi tek 9 milijuna. Osim toga, nije bilo novih zaduživanja Grada, otplaćeno je 2 milijuna kuna glavnice kredita, a proračunske zalihe su gotovo nedirnute. Dobro stanje samoborskog proračuna pokazuje i to što je na računu Grada 30. lipnja bilo više od 24 milijuna kuna. Ipak, izvještaj o izvršenju proračuna usvojen je s dva suzdržana glasa.

Vijećnici su odlučili dati jamstvo Komunalcu za zaduživanje novim kreditom, kojim će zatvoriti stari iz 2009. godine pod povoljnijim uvjetima (kamatna stopa od 3,27%, umjesto sadašnje od 4,299%), čime će se uštedjeti 1,3 milijuna kuna. Ne radi se o nikakvoj novoj kreditnoj obvezi Grada, no ipak će za ovu odluku biti potrebna i suglasnost Ministarstva financija.

U postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji Školske ulice u Molvicama za najboljeg ponuditelja izabrana je MB-Transgradnja d.o.o. iz Krapine, koja će taj posao obaviti za 1,5 milijuna kuna.

Bez rasprave i primjedbi jednoglasno je usvojeno i izvješće o radu gradonačelnika u prvih šest mjeseci ove godine.

Na kraju sjednice je predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora Romina Galović pozvala vijećnike i dužnosnike da se jave i dobrovoljno uključe u projekt Youth Watch, koji će Savjet mladih, u suradnji s mladima iz Rumunjske, Italije i Francuske, provoditi od 24. do 31. listopada ove godine, a u koji bi se trebali uključiti i donositelji odluka, njih osam.

D.K.

Aktualni sat

Na upit vijećnice Anice Vraneković zašto se i dalje naplaćuje parkiranje ispred bivše SAME, gdje se gotovo nitko ne parkira, unatoč niskoj cijeni od 2 kune na sat, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec je odgovorio da je Komunalcu upućen dopis i da oni sada "snimaju" prihod koji se tamo od parkiranja prikuplja pa će, ukoliko se pokaže da je to neisplativo, naplata biti ukinuta.

Anicu Vraneković zanimalo je i postoji li mogućnost da Samobor ponovno dobije internističku ambulantu, makar i samo u određenim terminima. Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković rekla je da je Zagrebačkoj županiji (čija je to nadležnost) upućen dopis u lipnju, no oni su odgovorili da nisu uspjeli naći zainteresirane interniste. U dogovoru sa županijom pokušat će se naći neko rješenje.

Borisa Makaruna zanimalo je što će se poduzeti nakon što je oštećen krov Autobusnog kolodvora pa je prokišnjavalo u uredu Športskog saveza Zagrebačke županije, ali i u ostalim prostorijama. Željko Stanec rekao je da nema podatke za ured Športskog saveza, no izvođač radova na Autobusnom kolodvoru dužan je otkloniti sve nepravilnosti i propuste tamo gdje je procurilo.

A na upit Borisa Makaruna o tome je li Grad odustao od izgradnje nogostupa od Trga sv. Roka do groblja u Sv. Martinu pod Okićem, Željko Stanec je rekao da će ti radovi doći na red kad završe radovi u Bogovićevoj ulici u Galgovu te dodao da se ne radi samo o nogostupu, jer će tamo trebati raditi i potporne zidove.

Vijećnik Petar Krešimir Bušljeta bio je nezadovoljan što je odgovor na svoje pitanje dobio tek nakon 7 mjeseci te dodao da još uvijek nije dobio tražene audio snimke određenih sjednica. Željko Stanec odgovorio je da je Grad krenuo s postavljanjem audio snimki sjednica Gradskog vijeća na web stranice Grada, no radi se o dugotrajnom poslu.

 
10.09.2015.

Odlagalište neopasnog otpada Trebež sanira se sredstvima EU

Sanacija je jamstvo za pitku vodu

Odlagalište neopasnog otpada Trebež sanira se sredstvima EU

U društvenom domu u Vrbovcu Samoborskom javnosti je 9. rujna predstavljen Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež, a potom je organiziran obilazak gradilišta, kojem su uz izvođače i projektante, nazočili ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller, u pratnji samoborskog gradonačelnika Kreše Beljaka i predsjednika Gradskof vijeća Branimira Šiljka.

Projekt ukupne vrijednosti 65 milijuna kuna najvećim se dijelom financira iz Kohezijskog fonda EU (55 milijuna kuna ili 85%), a ostatak od 10 milijuna kuna osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH. Projekt je financiran u okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša za programsko razdoblje 2007.- 2013".

Komunalni i neopasan industrijski otpad odlagao se na odlagalištu otpada Trebež od 1968. do 2007. godine, u napuštene šljunčare. Napuštene jame su zapunjene i otpad se uzdigao, tako da sada bitno nadvisuje okolni teren. Na odlagalištu je odloženo oko 300.000 m3 otpada. Inače, odlagalište otpada Trebež nalazi se u III. vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Strmec, koje se nalazi oko 2 km istočno te nizvodno u odnosu na generalni tok podzemnih voda.

- Sreća je da kroz ovo odlagalište nisu zagađeni izvori vode, a ovom sanacijom bit će spriječeno da se to ikada dogodi, naglasio je ministar Mihael Zmajlović te dodao da i ovaj projekt pokazuje da u Hrvatskoj moramo napustiti praksu ovakvog odlaganja otpada i upravo iz tog razloga grade se centri za raspolaganje otpadom, u kojima se otpad obrađuje, gdje se iskorištavaju vrijedne sirovine, a kojih bi u Hrvatskoj trebalo biti 13.

Sven Müller istaknuo je da će ovaj projekt građanima Samobora dati ekološku sigurnost, a neće ih koštati niti kune te dodao da je Fond u posljednje dvije godine, zajedno s Ministarstvom i Gradom Samoborom, puno napravio u pripremama projekta, koji će biti završen do polovice sljedeće godine.

U ime svih Samoboraca, ali i Zagrepčana, na realizaciji ovog vrijednog projekta ministru Zmajloviću i direktoru Mülleru zahvalio je gradonačelnik Krešo Beljak, naglasivši važnost dugotrajne zaštite vodocrpilišta Strmec, koje ne koristi samo Samobor, već i zapadni dio Zagreba.

Projekt sanacije odlagališta Trebež pridonosi ispunjenu ciljeva OPZO-a (Operativni program zaštite okoliša), pa će se njime eliminirati negativni učinci nekontroliranog odlaganja otpada, fizički izolirati eventualno onečišćene podzemne vode ispod samog tijela odlagališta od podzemne vode u okolišu, smanjiti rizici uzrokovani otpadom, posebno rizik onečišćenja površinskih i podzemnih voda, zraka i tla, kao i rizik za ljudsko zdravlje, zaštititi životinjski i biljni svijet od negativnih utjecaja odloženog otpada te povećati vrijednost nekretnina na užem području Trebeža.

Sanacija i uređenje Trebeža uključuje prekrivanje i zatvaranje odlagališta, izgradnju svih pratećih sustava, otplinjavanje, odvodnju oborinskih voda, hidrantsku mrežu, Interne prometnice, hortikulturno uređenje, izvedbu dijafragme oko odlagališta, izvedbu crpnog sustava za vode unutar dijafragme, uz zbrinjavanje vode iz crpljenog sustava te izvedbu lagune.

Projektiranje i izvođenje radova povjereno je zajednici ponuditelja EURCO d.d. i Đuro Đaković holding, nadzor radova obavlja Investinženjering, a usluge tehničke podrške i upravljanja projektom te promidžbu projekta Ernst&Young savjetovanje.

D.K.

 

21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Odlagalište neopasnog otpada Trebež sanira se sredstvima EU

Arhiva 2015

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002