27.11.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, 26. studenoga

25 milijuna kredita za urbanizaciju Gmajne

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, 26. studenoga

Nacrt prijedloga proračuna za 2016. godinu, kao i prateći planovi i programi komunalnih djelatnosti i javnih potreba koji se žele ispuniti u sljedećoj godini, bili su glavna tema sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 26. studenoga.

Obzirom na solidne rezultate ovogodišnjeg proračuna, Grad Samobor planira sljedeće godine povećati proračun za gotovo 13%, kako bi se ostvarile ranije planirane i neke nove investicije, rekao je pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Samobora Željko Radovanić.

Proračun Grada Samobora za 2015. godinu i dalje se puni prema planu, rekao je Radovanić, te je on bio jedna od osnovnih smjernica za izradu proračuna Grada za 2016. godinu u prvom čitanju.

Ukupnom ovogodišnjem proračunu od 234 milijuna kuna će se sljedeće godine pridodati 5,2 milijuna kuna za osnovne škole, koje također postaju sastavnim dijelom gradske riznice. To je ukupno 240 milijuna kuna, no proračun za 2016. godinu je planiran s prihodom od 265 milijuna kuna, jer nakon dužeg vremena Samobor planira i kreditno zaduživanje od 25 milijuna kuna na 10 godina. Radovanić je podsjetio da je Grad posljednjih godina u cijelosti otplatio svoje dosadašnje kreditne obaveze, izuzev danih jamstava za Komunalčeva zaduženja, a Zakon mu omogućuje zaduženje do visine od 20% proračunskih prihoda.

Ovaj bi se kredit prvenstveno koristio za izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje prometnica na prostoru DPU Giznik II (bivša Gmajna prema Maloj Rakovici). Naime, ova urbanizacija je projekt koji bi se trebao Gradu isplatiti i financijski, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec. Grad je već pokušao prodati to zemljište, no procijenjena vrijednost od 930 kuna po metru četvornom za neopremljeno građevinsko zemljište je očito bila previsoka, pa su gradski čelnici procijenili da bi se komunalnim opremanjem to zemljište puno lakše prodalo i donijelo Gradu višestruku korist, kako od prodaje, tako kasnije od komunalnog doprinosa i naknade.

Osim toga, kreditnim sredstvima planira se uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe i rekonstrukcija Centra za mlade u bivšoj vojarni, izgradnja zamjenskih mostova te društvenih domova Vrhovčak i Otruševec.

U 2016. godini nastavit će se i završiti izgradnja školske sportske dvorane OŠ Samobor, uz financijsku pomoć Zagrebačke županije, te sanacija odlagališta otpada Trebež, uz financijsku potporu državnog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najznačajniji proračunski prihod od 104 milijuna kuna i dalje je prihod od poreza na dohodak, a u sljedeću godinu bit će preneseno i oko 4 milijuna kuna proračunskog ovogodišnjeg viška (od komunalnog doprinosa, spomeničke rente i prodanih gradskih stanova), koji se treba namjenski potrošiti.

Sredstva namijenjena mjesnoj samoupravi nešto će porasti sljedeće godine, pa je mjesnim odborima namijenjeno 2 milijuna kuna više nego ove godine, milijun kuna namijenjeno je za božićnice za umirovljenike, a više će se izdvojiti i za udžbenike za osnovnoškolce iz socijalno osjetljivih obitelji, također milijun kuna. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat objasnio je i cenzuse prema kojima bi se obavila ta raspodjela, uz napomenu da bi oko 800 učenika od ukupno 3228 osnovaca dobilo pomoć u nabavi knjiga.

Vjeran Štublin usprotivio se izravnoj isplati dijela novca za knjige roditeljima te je kao amandman predložio da Grad ide na kupnju i podjelu udžbenika djeci koja udovoljavaju kriterijima, budući da se od škole do škole razlikuju cijene kompleta udžbenika za pojedine razrede (200 do 400 kuna), pa svi ne bi bili u ravnopravnom položaju. Također, predložio je Štublin, bilo bi najbolje da Grad pronađe u proračunu još milijun kuna pa bi svi samoborski osnovci dogodine mogli dobiti besplatne udžbenike. Predložio je da se, na primjer, gradski vijećnici na godinu dana odreknu svojih naknada pa bi to bilo dovoljno za besplatne udžbenike za prvu godinu, a onda bi se ti udžbenici ponovno koristili (ostali za sljedeću generaciju).

Vijećnica SDP-a Zvjezdana Sečen predložila je da se, obzirom na rok važenja udžbenika još samo dvije godine, predviđeni novac upotrijebi za kupnju radnih bilježnica za sve školarce, a da se s ravnateljima svih škola izvidi mogućnost prikupljanja sadašnjih udžbenika na kraju nastavne godine i njihova besplatna podjela sljedećoj generaciji u novoj školskoj godini.

U raspravi je HDZ-ov vijećnik Vjeran Štublin podržao planirane projekte, no zamjerio je predlagaču kreditno zaduživanje, jer smatra da takve projekte Grad treba provesti u okviru redovitog poslovanja. Štublin zamjera, kako je rekao, i "pumpanje" nekih prihoda, što će dovesti do preuzimanja obveza koje se onda neće moći ostvariti. Kao primjer naveo je prihode od prodaje nefinancijske imovine. Petar Krešimir Bušljeta iz HDZ-a imao je primjedbe na planirane cijene nabavke opreme za potrebe Gradske službe te je kritizirao mjere za razvoj turizma u Gradu, uspoređujući podatke o posjetima, noćenjima i ubiranju turističke takse u samoboru s Varaždinom i Karlovcem, gdje postižu višestruko bolje rezultate.

Gradski vijećnici su s 18 glasova za i 2 protiv prihvatili Nacrt prijedloga gradskog proračuna za 2016. godinu u prvom čitanju, kao i pripadajuće dokumente o planu gradnje i održavanja komunalne infrastrukture te zadovoljavanju javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu te sportu Grada Samobora, kao i program mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma.

Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2016. godinu, kao i pripadajući programski dokumenti, objavljeni su na web stranicama Grada Samobora i na njih do 30. studenoga mogu primjedbe i prijedloge dati svi građani Samobora, udruge i ostali zainteresirani subjekti, a prijedlog proračuna s amandmanima naći će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća 16. prosinca.

Vijećnici su jednoglasno podržali donošenje Odluke o izradi ciljanih II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora i izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2, uz napomenu pročelnika Maria Anušića da će se paziti da u tu zonu dođe samo tiha i "čista" industrijska proizvodnja.

Jednoglasno je podržana i odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav Urbane aglomeracije Zagreb, koja u ovoj fazi ne predviđa preuzimanje nikakvih financijskih obveza od strane Grada Samobora, naglasio je pročelnik Hrvoje Frankić.

- U Samobor stiže jeftiniji plin – svečano je objavio pročelnik Željko Radovanić. Naime, na natječaj za nabavu opskrbe prirodnim plinom u sljedeće dvije godine za Grad Samobor i dječje vrtiće Grigor Vitez i Izvor, zaprimljeno je 6 ponuda, a kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je Prvo plinarsko društvo – opskrba poslovnih korisnika d.o.o. iz Vukovara, čija je ponuda gotovo upola manja od ponude samoborskog distributera Energo metana. Nažalost, ove cijene za sada se nude samo gospodarstvu, odnosno poslovnim subjektima, a pojašnjeno je da Energo metan ne može imati nižu cijenu, jer plin nabavlja isključivo od INE, pa cijena u distribuciji ovisi o nabavnoj cijeni. Obzirom na propise EU, najavljeno je da bi i kućanstva mogla nakon 2017. birati cijenom povoljnije dobavljače, jer je Energo metan ionako orijentiran na distribuciju plina. I ova je odluka, kao i izvješća o radu dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor u pedagoškoj godini 2014./2015. te Prijedlog programa rada Savjeta mladih za 2016. godinu, podržana jednoglasno.

Uz prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka o odobravanju sporazumnog raskida Ugovora o zakupu Športskog objekta u Samoboru s trgovačkim društvom Nakus d.o.o., pročelnik Mario Anušić je pojasnio da je Grad tražio prije potpisivanja sporazuma (zbog isplate značajnih preostalih sredstava ulaganja) da se dostave računi na temelju kojih je izrađena procjena o naknadi, no računi nisu dostavljeni te nisu ispunjeni uvjeti za potpisivanje sporazuma. Vijećnik Vjeran Štublin nazvao je ovakav rad neodgovornim i nevjerojatnim, upitavši kako je moglo doći do toga da na prošlu sjednicu Gradskog vijeća dođe takav nepripremljeni prijedlog bez potrebne dokumentacije, a radi se o značajnim financijskim sredstvima. Uz to je apelirao na kolege vijećnike da se odluke ne donose "snagom ruku", već da se sasluša i druga strana. Ovaj je zaključak donesen uz dva suzdržana glasa.

D.K.

Aktualni sat

Vijećnik Vjeran Štublin zamolio je da mu Gradska služba dostavi podatke o nazočnosti članova HDZ-a na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća te je, uz pohvale za izgradnju novog rotora na križanju Svetonedeljske i Mirnovečke ulice, izrazio zabrinutost zbog prevelikog ubrzanja kojim auti mogu ulaziti u kružni tok i nezadovoljstvo njegovim izgledom.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da je kružni tok pušten u probni rad prošlog četvrtka i to uz sve potrebne suglasnosti, pa tako i suglasnost Policije o sigurnosti prometa, a tehnički pregled treba biti obavljen u petak, 27. studenoga. Stanec je također najavio da će se postaviti potrebni uspornici prometa, a na proljeće će se Komunalac pobrinuti za adekvatno uređenje.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, 26. studenoga

Arhiva 2015

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002