17.12.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Usvojen Proračun težak 265 milijuna kuna

Proračun Grada Samobora za 2016. godinu, kao i prateći planovi i programi komunalnih djelatnosti i javnih potreba u sljedećoj godini, usvojeni su većinom glasova (16 za i 2 protiv) i bez rasprave, na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 16. prosinca.

Proračun za 2016. godinu je planiran uravnoteženo, s prihodima i rashodima od 265 milijuna kuna, od čega je 25 milijuna kuna planirano kreditno zaduženje na 10 godina.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić je podsjetio da je Grad po prvi put u raspravi o Nacrtu proračuna i pripadajućih dokumenata proveo i savjetovanje s javnošću, jer su ti dokumenti objavljeni na web stranicama Grada Samobora i na njih su svoje primjedbe i prijedloge mogli dati građani Samobora, udruge i ostali zainteresirani subjekti. U konačni prijedlog proračuna bili su uvršteni prijedlozi iz rasprave, a uz to je pristigao i tek jedan amandman vijećnice Linde Rosini Gajšak o osiguranju sredstava za ambulantu interne medicine. Budući da se vraćanje te ambulante već dogovara sa Zagrebačkom županijom, u čijoj je to nadležnosti, amandman nije prihvaćen.

Bez rasprave, uglavnom većinom glasova, protekle su i ostale točke dnevnog reda, od Odluke o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Starogradska – Vugrinščak u Samoboru, preko analize i Plana razvoja sustava civilne zaštite za razdoblje 2016. – 2018. godine i Smjernica za organizaciju i razvoj tog sustava do 2019. godine, pa do donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti za 2016. – 2018. godinu.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost Samoborskom muzeju na odluku kojom se Rudnik sv. Barbara daje na upravljanje KUD-u Oštrc iz Ruda, za što je prethodno dobivena i suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora, određeno je da se takva zemljišta daju u zakup putem javnog natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik, a postupak provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik na 4 godine. Zemljište će se davati u zakup za razdoblje do 20 godina za trajne nasade, a najduže na rok od 10 godina za ratarske kulture. Početna jednogodišnja zakupnina iznosit će od 0,06 kuna po metru četvornom, a zapušteno zemljište bit će 30% jeftinije.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost na promjene statuta svih samoborskih osnovnih škola, budući da su škole u svoje statute trebale ugraditi odredbe iz Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, kao što su način opravdavanja izostanka učenika, rokovi za dostavu ispričnica i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka.

Gradski vijećnici također su dali suglasnost Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim športskim savezom za programsko korištenje sportskih dvorana Grada Samobora. Za 2016. godinu će Samoborski športski savez platiti Ustanovi SOS 828.050 kuna za korištenje svih sportskih objekata, a ugovorom se reguliraju prava i obaveze korištenja tih objekata.

Gradsko vijeće odlučilo je također da će pod istim uvjetima i kriterijima subvencionirati i u 2016. do kraja godine srednjoškolcima mjesečne pokaze te pokazne markice za studente.

Gradskim vijećnicima podijeljeni su prigodni božićni pokloni, a posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća nastavljena je na zajedničkom domjenku. Sljedeća sjednica samoborskog Gradskog vijeća najavljena je za veljaču 2016. godine.

Prije sjednice je Miroslav Ivanščak, direktor tvrtke Nakus iz Samobora, podijelio vijećnicima i novinarima pisani prigovor u kojem navodi da smatra da su vijećnici na prošloj sjednici Gradskog vijeća donijeli Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o odobravanju sporazumnog raskida ugovora o zakupu sportskog objekta u Samoboru s tvrtkom Nakus d.o.o., jer su bili nepotpuno i neistinito informirani. Međutim, o toj se temi na sjednici nije raspravljalo, niti je koji od vijećnika postavio pitanje na tu temu.

Aktualni sat

Vijećnica Linda Rosini Gajšak postavila je pitanje zaštitne ograde u Područnoj školi Mirnovec, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da je to u proceduri i bit će završeno do proljeća.

Petar Krešimir Bušljeta pitao je za asfaltiranje Jezerske ulice te za mogućnost uređenja dječjeg igrališta u Cvjetnom naselju. Željko Stanec rekao je da se u Jezerskoj ulici trebaju riješiti imovinsko–pravni odnosi, a za dječje igralište treba Mjesni odbor predložiti lokaciju gdje bi se igralište moglo napraviti.

Zvjezdanu Sečen zanimalo je što je s uređenjem Brdovečke ulice u Cvjetnom naselju, a Željko Stanec odgovorio je da je tamo završena fekalna kanalizacija te će ulica biti preasfaltirana do kraja godine, ako to vremenski uvjeti dozvole.

Na prijedlog Irene Kapor da se uredi oborinska odvodnja u lijevom odvojku Okićke ulice, Željko Stanec je najavio da će služba Odvodnje izvidjeti koje su mogućnosti da se to riješi. Anica Vraneković pitala je za rok dovršetka Skendrovićevog puta u Domaslovcu te od Željka Stanca saznala da je asfaltiranje te ulice završeno prije dva tjedna, a nogostup prije tjedan dana. Vijećnik Marinko Džepina dodao je da je tamo pri završetku i autobusna stanica. A na ponovljeni upit A. Vraneković o isplativosti naplate parkiranja ispred bivše SAME, Željko Stanec je odgovorio da su u Komunalcu izračunali da bi bili u minusu kada bi ukinuli tu naplatu.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002