31.03.2015.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojeni brojni važni dokumenti

1.500 kuna za prvo, 3.000 kuna za drugo i po 10.000 kuna za svako sljedeće novorođenče

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojeni brojni važni dokumenti

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora 31. ožujka jednoglasno je podržan i pozdravljen od gradskih vijećnika prijedlog gradonačelnika Kreše Beljaka za povećanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Do sada je naknada iznosila 1.000 kuna po svakom novorođenčetu te je bila najniža u usporedbi sa susjednim gradovima, pojasnio je Beljak. Od 15. travnja naknada će biti 1.500 kuna za prvo, 3.000 kuna za drugo i po 10.000 kuna za svako sljedeće novorođenče jedne obitelji. Ovo je tek jedna od mjera populacijske politike, koja bi trebala doprinijeti promjeni loših demografskih trendova, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat. U proračunu Grada Samobora ove godine za tu je namjenu predviđeno ukupno 340.000 kuna. Do sada je iskorišteno 92.000 kuna, a bude li potrebno, rebalansom će se taj iznos povećati, rekao je gradonačelnik Beljak.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Samobora u 2015. godini, koje se financiraju s državne razine i planirana su u ukupnom iznosu od 8 milijuna kuna. Donesen je i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u ovoj godini. Minimalni standard tih javnih potreba financirat će se s državne razine u iznosu od 1.158.000 kuna, a taj će iznos biti uvećan za 3,8 milijuna kuna vlastitih prihoda Grada Samobora i pomoći Zagrebačke županije. Tako će u kapitalne projekte u osnovnom školstvu u Gradu Samoboru ove godine biti uloženo ukupno 5 milijuna kuna. Najznačajniji projekt je izgradnja sportske dvorane pri OŠ Samobor, u koju će tijekom 2015. i 2016. godine biti uloženo ukupno 10 milijuna kuna. Grad Samobor također planira na rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola uložiti, uz 470.000 kuna koje osigurava država, i svojih 130.000 kuna, pa je za tu namjenu ove godine osigurano 600.000 kuna.

Gradski vijećnici također su jednoglasno podržali prihvaćanje sporazuma sa Zagrebačkom županijom, kojim će ona tijekom 2015. i 2016. godine sufinancirati 25% izgradnje Sportske dvorane OŠ Samobor.

Uz brojna izvješća o realizaciji planova i programa Grada u 2014. godini, prihvaćena su (gotovo sva jednoglasno i uglavnom bez rasprave) i izvješća o radu gradonačelnika, upravnih tijela Grada Samobora, Službe za unutarnju reviziju i Savjeta mladih. Na gradnju komunalnih vodnih građevina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture je u 2014. godini utrošeno nešto više od 15 milijuna kuna, a na održavanje komunalne infrastrukture gotovo 49 milijuna kuna. Za javne potrebe u predškolskom odgoju utrošeno je 28 milijuna kuna, u školstvu više od 14 milijuna kuna, u kulturi 9 milijuna kuna, a u socijalnoj skrbi i zdravstvu 4 milijuna kuna. Za poticanje malog gospodarstva i poljoprivrede lani je izdvojeno 1,3 milijuna kuna.

Vijećnici su informirani o suglasnosti koju je u veljači ove godine gradonačelnik dao Komunalcu za zaduživanje putem financijskog leasinga radi nabave tri laka teretna vozila kombi sa sandukom, za obavljanje komunalne djelatnosti.

Nakon višegodišnjih pregovora, dogovoreno je s Hrvatskim telekomom da počnu plaćati korištenje javnih površina Grada Samobora u kojima je položena njihova elektronička komunikacijska infrastruktura pa su vijećnici jednoglasno prihvatili da gradonačelnik potpiše ugovor s HT-om, prema kojem će HT ubuduće godišnje plaćati 457.380 kuna godišnje kao naknadu za pravo služnosti na javnim površinama. Osim toga, HT će Gradu Samoboru za period od 2011. do 2014. godine isplatiti jednokratni iznos od nešto više od 1,8 milijuna kuna.

Gradski vijećnici odobrili su i sklapanje II. Aneksa ugovora s Energo metanom o provedbi izgradnje plinske distribucijske mreže na području Grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko zastupljeni, kojim se planira da u 2015. godini bude završena mreža iz smjera Galgova prema Rakovom Potoku, a koja je trebala biti završena 2014. godine. Podržan je i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju ceste Vrbovec – Medsave i Ulice Mokrice u naselju Pavučnjak. U oba slučaja to je tvrtka Hvar d.o.o. iz Samobora. A za nabavu vatrogasnog vozila za DVD Rude odobrena je isplata od 1.150.000 kuna, s time da se računa da će do kraja ove godine Zagrebačka županija za tu namjenu dostaviti 200.000 kuna, što će onda biti vraćeno Gradu Samoboru.

Gradsko vijeće dalo je također prethodne suglasnosti na prijedloge novih statuta osnovnih škola i DV Izvor, koji su usklađeni s promjenama zakona.

D.K.

Aktualni sat

Vijećnica Anica Vraneković (HDZ) založila se za ponovno ukidanje naplate parkiranja ispred bivše robne kuće SAMA, budući da sada oni koji žele besplatno parkirati na tom području dodatno opterećuju već pretrpano parkiralište Doma zdravlja, što dovodi do problema, sukoba, pa čak i intervencija policije, dok na parkiralištu gdje se naplaćuje ima jako malo automobila. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec najavio je da će napraviti analizu isplativosti tog parkirališta pa će onda vidjeti da se eventualno opet pretvori u besplatno.

Na pitanje Borisa Makaruna (HDZ) što se događa s natječajem za Trebež, budući da on ima saznanja da se iz Ministarstva inzistira na točno određenom izvođaču, a ne nekome s područja Samobora, gradonačelnik Krešo Beljak rekao je da on nema tih saznanja, a ukoliko ih netko ima, treba podnijeti kaznenu prijavu nadležnim organima. Pročelnik za financije Željko Radovanić rekao je da je natječaj tajan, a da će prijedlog za izbor izvođača doći (po završetku natječaja) na Gradsko vijeće.

Na pitanje Anice Vraneković o izgradnji društvenog doma i igrališta planiranog na gmajni u Maloj Rakovici, zamjenik Željko Stanec je odgovorio da se to planira i dalje napraviti sredstvima od prodaje tamošnjeg dijela zemljišta, no, nažalost, natječaj za tu prodaju nije za sada uspio i bit će ponovljen. Također je naglasio da su napravljeni svi potrebni planovi, a gmajna se sada održava, očišćena je ambrozija i grmlje.

Na pisani upit vijećnice Linde Rossini Gajšak o tome što se događa sa Šmidhenom, gradonačelnik Beljak je odgovorio da oni već šest godina pokušavaju nešto riješiti, no to jednostavno nije moguće zbog loših ugovora koje je potpisala prijašnja vlast u Samoboru, a koje nije moguće raskinuti bez velike štete za Grad. Tvrtka Fantazija je tužila državu (on misli za više od milijardu kuna), a osim toga tamo su i na državno i na gradsko zemljište podignuti krediti i sve je to pod sudskim tužbama, tako da je situacija jako teška. Problem je, misli Beljak, što u vrijeme potpisivanja ugovora za Šmidhen nisu konzultirani stručnjaci, već je odluke donosila politika.

Zvjezdana Sečen (SDP) pitala je može li se premjestiti autobusno stajalište Samoborčeka i Autoturista za djecu koja dolaze iz Farkaševca i Hrastine, odnosno promijeniti trasa autobusa, kako bi djeca dolazila bliže školi. Gradonačelnik Krešo Beljak najavio je da će to biti napravljeno nakon što se ispune tehnički preduvjeti, jer se mora smanjiti "hupser" koji smeta da bi autobusi ubuduće išli Ulicom kralja Petra Krešimira IV. i Ulicom grada Wirgesa, umjesto tog dijela Hrastinske.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojeni brojni važni dokumenti

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002