13.02.2015.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora

Uvođenje led rasvjete - preskupo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora

Jedine dvije odluke na ovoj sjednici samoborskog Gradskog vijeća koje nisu donesene jednoglasno bile su vezane uz sklapanje ugovora između Grada Samobora i prijevozničkih trgovačkih društava Samoborček i Autoturist Samobor, kojima se regulira sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata.

Nezadovoljan odlukama bio je vijećnik HDZ-a Vjeran Štublin, budući da sastavni dio ugovora neće biti cjenici autobusnih prijevoznika, što je on tražio, uz obrazloženje da su takvi cjenici sastavni dio sličnih ugovora koje potpisuje Zagrebačka županija. Osim toga, i on i drugi vijećnik HDZ-a, Petar Krešimir Bušljeta, predlagali su da se studentima osigura sufinanciranje prijevoza za cijelu godinu ili barem i za mjesec srpanj (ukupno 11 umjesto sadašnjih 10 mjeseci) budući da studenti i u srpnju imaju ispitne rokove i druge obveze na fakultetima.

Ove prijedloge nije prihvatio predlagač pa je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat obrazložio da je i do sada bilo uobičajeno da se ti ugovori potpisuju bez cjenika usluga autobusnih prijevoznika, a za studente je u proračunu osigurano dovoljno sredstava samo za 10 mjeseci. Osim toga, ne radi se o zakonskoj obvezi Grada, već o diskrecijskoj odluci, pa je većina odlučila da se to ne mijenja.

Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca do 30.6.2015. godine u gradskom je proračunu osigurano 850.000 kuna, a za sufinanciranje autobusnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Grada Samobora od po 100 kuna mjesečno (osim srpnja i kolovoza) do kraja ove godine osigurano je 800.000 kuna.

Uz Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene, koja je donesena nakon prošlogodišnje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje Grada Samobora. Svaki mjesni odbor i gradska četvrt imat će po dva povjerenika civilne zaštite, pa će ih ukupno biti 104. Uobičajena je praksa, pa će to tako vjerojatno biti i u Samoboru, da povjerenici budu predsjednici mjesnih odbora i gradskih četvrti i njihovi zamjenici, a o tome će odlučiti Kolegij gradonačelnika, rekao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić. U proračunu Grada Samobora osigurano je za ovu godinu 50.000 kuna za opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje i djelovanje povjerenika civilne zaštite.

Gradsko vijeće donijelo je i odluku da se u Stožer zaštite i spašavanja Grada Samobora imenuju i predstavnik Hrvatskih voda Nikola Mihaljević te predstavnica Ureda gradonačelnika, glasnogovornica Petra Aralica. Izmijenjen je i sastav Zapovjedništva civilne zaštite Grada Samobora pa je, zbog nove funkcije Ivice Karoglana, na njegovo mjesto pomoćnika za premještanje u zapovjedništvu imenovan pomoćnik direktora Komunalca za tehničke poslove Miljenko Beljak.

Gradsko vijeće donijelo je i revidirani Plan zaštite od požara Grada Samobora prema novoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Samobora, koju su gradski vijećnici usvojili u prosincu prošle godine.

Zbog promjena u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i novog Pravilnika o agrotehničkim mjerama, Gradsko vijeće donijelo je novu Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu. Osim agrotehničkih mjera, odlukom je propisano da su za njihovo provođenje zaduženi vlasnici ili korisnici zemljišta, a nadzor nad provedbom odredbi provodit će poljoprivredni redar Grada Samobora i nadležne inspekcije. Za nepoštivanje odredbi agrotehničkih mjera, za vlasnike i korisnike (kako fizičke, tako i pravne osobe) predviđene su novčane kazne, a vijećnik SDP-a Marinko Džepina predložio je, kako bi se osigurala provedba ove odluke, da se više pažnje posveti edukaciji vlasnika zemljišta o njihovim obvezama održavanja poljskih putova, kanala i slično.

Budući da je tijekom provođenja Prostornog plana uređenja Grada Samobora, koji je donesen u svibnju 2014. godine, uočeno nekoliko grešaka u grafičkom dijelu elaborata, donesena je i odluka o ispravci tih grešaka.

Gradsko vijeće osnovalo je Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Samobora. Za predsjednika Povjerenstva imenovan je Hrvoje Frankić, za njegova zamjenika Valentina Horvat, a za članove Zvonko Župančić i Ana Vlah, dok su njihovi zamjenici Katica Tandarić i Igor Rizmanovski.

Između 9 pristiglih ponuda za rekonstrukciju (dogradnju) Osnovne škole Samobor (sportska dvorana), Gradsko vijeće izabralo je kao najpovoljnijeg ponuditelja tvrtku Mešić com d.o.o. iz Zagreba, koja će posao obaviti za nešto manje od 7,5 milijuna kuna (bez PDV-a).

Gradsko vijeće prihvatilo je i dva sporazuma kojima se sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću Osmijeh u Hrastini i Dječjem vrtiću Mali prijatelji u Samoboru. Grad Samobor će s 1.000 kuna po djetetu sufinancirati cjelodnevni program, a s 500 kuna po djetetu poludnevni program predškolskog odgoja u tim vrtićima.

Gradski vijećnici prihvatili su i Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Samobora za 2015. godinu, koji je predložila pročelnica Ureda gradonačelnika Valentina Horvat, a kojim se planira nastavak suradnje s Gradom Wirgesom (SR Njemačka), Gradom Pečuhom (Republika Mađarska), Gradom Velesom (Republika Makedonija), Gradom Parabiagom (Republika Italija), Gradom Chassieuom (Republika Francuska) i s Gradom Starim Gradom u Hrvatskoj.

Gradsko vijeće donijelo je, na prijedlog zamjenice gradonačelnika Sanje Horvat Iveković i Plan akcije "Grad Samobor – prijatelj djece" za 2015. godinu, koji obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.

Na Aktualnom satu je vijećnika Vjerana Štublina zanimalo zašto je Samobor odustao od uvođenja led rasvjete, koje se financira iz EU fondova, te što se događa sa sanacijom odlagališta otpada Trebež.

Gradonačelnik Krešo Beljak je rekao da Samobor nije odustao ni od kakvog EU projekta za led rasvjetu, koliko on to zna, te da je već bilo dvadesetak ponuda za postavljanje takve rasvjete, no niti jedna ne pokazuje ekonomsku isplativost u dogledno vrijeme, a isplatile bi se, možda, za dvadesetak godina. Osim toga, rekao je gradonačelnik, u Samoboru je od 2005. do 2009. godine udvostručen broj rasvjetnih tijela pa ih je sada oko 7,5 tisuća i bio bi izuzetno velik trošak zamijeniti ih led rasvjetom. Projekt sanacije Trebeža provodi se u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša, sve ide po planu i to Samobor neće ništa koštati, naglasio je Krešo Beljak.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2015

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002