29.09.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Prihodi veći, a auti ekološki prihvatljiviji

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Očekujući negativne efekte po prihode Grada od promjena u Zakonu o financiranju lokalne samouprave, Sveta Nedjelja je u planiranju svog ovogodišnjeg proračuna te prihode planirala s 10-12 posto manje sredstava od prošlogodišnjih, pojasnio je na sjednici Gradskog vijeća 28. rujna svetonedeljski gradonačelnik Drago Prahin. Ipak, porezni prihodi Grada Svete Nedelje veći su u prvih 6 mjeseci za gotovo 8 posto od prvotno planiranih prošle godine, pokazalo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna. Od planirana 43 milijuna kuna prihoda od poreza na dohodak, od siječnja do lipnja prihodovana su 24,5 milijuna kuna. Bitno veći od planiranog je i prihod od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, 16 posto. Jednim dijelom tome je kod komunalnog doprinosa pomogla i naplata prihoda od legalizacije bespravne izgradnje, rekla je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, a osim toga, dodao je gradonačelnik Prahin, sada se nakon legalizacije realnije raspisuje komunalna naknada, prema stvarnom broju kvadrata.

Rashodi su u prvom polugodištu oko 12 posto manji od planiranih, no to je posljedica duge zime, pa su radovi na izgradnji i održavanju cesta i drugi radovi u građevinarstvu započeli tek početkom travnja te će taj nerazmjer biti, očekuje gradonačelnik Prahin, „poravnan“ u drugom dijelu godine te očekuje da će sve biti izvedeno po planu. Od ukupno 25 milijuna kuna za gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u prvoj polovici godine utrošeno je 10-ak milijuna kuna. Od toga je za rekonstrukciju cesta do kraja lipnja potrošeno 2,8 milijuna kuna, a za energetsku obnovu zgrade gradske uprave i krovišta dvorca u Kerestincu 2,5 milijuna kuna. Svi ti iznosi odnose se na izvorni proračunski plan, koji je bitne promjene doživio rebalansom u srpnju ove godine. U drugo polugodište ove godine Sveta Nedjelja ponovno je ušla s proračunskim viškom i to od 17 milijuna kuna, no to bi trebalo biti potrošeno do kraja ove godine na brojne komunalne poslove koji su u tijeku.

Nekoliko vijećnika postavilo je pitanje zašto nisu utrošena sredstva od 865.000 kuna planirana za prostorno planiranje, a koje je povezano s izradom strategije razvoja Grada, a gradonačelnik Prahin pojasnio je da je izrada prostornog plana uvjetovana županijskim i državnim prostornim planom, jer se ne bi isplatilo raditi prostorni plan kojim se ništa bitno ne bi moglo promijeniti dok se ne promijene ti planovi. S izrada strategije vezana je pak s promjenama u prostornom planu.

Bilo je i pitanja o svrsishodnosti trošenju proračunskih zaliha (rezerve) na razne udruge, no zamjenik gradonačelnika Damir Halužan preporučio je vijećnicima da se i sami uključe u rad neke od udruga, gdje se uglavnom volonterski radi i gdje ljudi troše svoj novac, pa će imati više razumijevanja za takve troškove.

Izvješće o izvršenju proračuna u prvom polugodištu ove godine usvojeno je s tek jednim suzdržanim glasom.

Uz tri suzdržana glasa, vijećnici su odlučili o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i njegovih zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno i naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama je sada točno određeno koja prava imaju dužnosnici pri naknadi stvarnih i materijalnih troškova u vezi s obavljanjem svoje dužnosti te da nemaju pravo na regres, razne dodatke i otpremnine.

Vijećnici Svete Nedelje dali su suglasnost gradskom Dječjem vrtiću Slavuj Strmec na prijedlog odluke o novoj ekonomskoj cijeni vrtića za redoviti 10-satni program, u iznosu od 2.077,82 kune. To je nešto više od uobičajene cijene u okruženju, koja se kreće između 1.700 i 1.900 kuna, no osnovna cijena vrtića za roditelje i dalje će ostati 550 kuna mjesečno. Ovakva odluka bila je ponajviše potrebna zbog polaznika vrtića iz drugih jedinica lokalne samouprave koje podmiruju razliku u cijeni za djecu sa svog područja - objasnila je ravnateljica vrtića Slavuj, Gordana Supanc. Odlukom su uz dosadašnje olakšice (djeca invalida Domovinskog rata, 2. i 3. dijete koje polazi taj vrtić i samohrani roditelji) uvedene i neke nove za roditelje djece koja dobivaju dječji doplatak i za dijete kojem su oba roditelja na redovitom školovanju.

Kao najpovoljnija od 3 pristigle ponude na natječaj za održavanje javne rasvjete, izabrana je ponuda društva INFOPAL d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, koje će do 30.9.2017.g. taj posao u Gradu Svetoj Nedelji obavljati za 350.000 kuna, uvećano za PDV.

Kako bi se uskladili s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (koje su stupile na snagu u lipnju ove godine), donesena je i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Svete Nedelje. Odluka predviđa da će se za korištenje prostora raspisati javni natječaj početkom tekuće godine, koji će biti otvoren do popunjavanja, a odluku o privremenom korištenju donosit će gradonačelnik. Zakon predviđa da se prostor može dati na korištenje udrugama i pravnim osobama bez plaćanja zakupnine, s izuzetkom političkih subjekata (političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela i nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata) koji su prema posebnim zakonima dužni plaćati naknadu. Neki su vijećnici izrazili zabrinutost da će se teško kontrolirati, na primjer, korištenje društvenih domova, no odgovoreno je da već postoje evidencije o korištenju, a u pripremi je akt kojim će gradonačelnik detaljno propisati provođenje ove odluke.

Za novog člana Odbora za izbor i imenovanja izabran je vijećnik Zdenko Šeketa, a za člana i predsjednika Odbora za javna priznanja Mario Čižmešija.

Bez rasprave i primjedbi, jednoglasno je usvojeno i izvješće o radu gradonačelnika u prvih šest mjeseci ove godine.

D.K.

Aktualni sat

Najveći dio pitanja na aktualnom satu odnosio se na komunalne probleme vezane uz ceste u nadležnosti ŽUC-a, ili državnih cesta, pa je gradonačelnik Drago Prahin podsjetio da Grad ne može raditi na tuđoj imovini, no od ŽUC-a će se tražiti da održava svoje ceste. Slična situacija je i s Hrvatskim vodama (neodržavanje kanala).

Stjepana Bošnjaka zanimalo je kako to da je oštećen krov na dvorcu Kerestinec, a nedavno je saniran, a gradonačelnik Prahin je rekao da krov ima garanciju, no izgleda da se radi o tome da je krov namjerno oštećen.

Renata Režek iz Stručne službe odgovorila je vijećniku Ivici Matoševiću da je točno da su dobiveni rezultati analize kvalitete vode u jezerima. Voda je zadovoljavajuća u jezerima Kipišće, Orešje, Strmec i Rakitje, dok je u jezeru Kerestinec pronađeno malo više ešerihije koli.

Na pitanje Vesne Filipović o osiguranju ogrjeva za korisnike programa iz socijalne skrbi, Biserka Delač rekla je da od sutra počinje podjela drva korisnicima. Grad je nabavlio 160 paleta od po 2m3 drva.

Zorana Žitkovića zanimala je raspodjela troškova financiranja energetske obnove zgrade gradske uprave, koja je završena. Gradonačelnik je pojasnio da je s PDV-om utrošeno nešto manje od 2 milijuna kuna. Grad je za tu namjenu izdvojio oko milijun kuna, s pola milijuna sudjelovala je Zagrebačka županija, a 377.000 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ministarstvo hrvatskih branitelja je za ugradnju fasadnog dizala osiguralo130 tisuća kuna.

Vijećnika Ivicu Vojvodića zanimalo je vlasničko stanje obnovljenog Kipišća, pa je dobio odgovor da je to pitanje s Hrvatskih voda prebačeno na DUDI, koji će Kipišće prepustiti Gradu, koji je tamo išao u dokup parcele da bi mogao održavati cijeli novouređeni park. A vijećnik Mladen Katušić, primijetio je da je već počelo devastiranje parka i predložio pojačani nadzor, što je podržao i gradonačelnik Prahin.

Na pitanje Ivice Vojvodića o voznom parku Grada, gradonačelnik Drago Prahin obrazložio je da je Grad, sukladno potpisanoj Deklaraciji gradonačelnika na europskoj razini o smanjenju emisije CO2, nabavio dva hibridna automobila Fiat Panda i jedan električni automobil Jeep Mitsubishi, koji su veće vrijednosti od standardne, ali ekološki bitno prihvatljiviji. U proračunu je za tu namjenu bilo osigurano 400.000 kuna, a osim toga su na dražbi prodana 3 automobila u vlasništvu Grada. Prahin je podsjetio i da je Grad Sveta Nedjelja 2007. kupila posljednje vozilo, a cijeli gradski vozni park prosječno je bio star 10 i više godina.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002