03.07.2015.

Grad Sveta Nedelja i ove će godine sufinancirati udžbenike

Tko i kako može do besplatnih knjiga

Grad Sveta Nedelja i ove će godine sufinancirati udžbenike

Grad Sveta Nedelja i ove će godine sufinancirati udžbenike po istim kriterijima kao prethodne školske godine. Roditelji čija djeca - osnovnoškolci ne pohađaju Osnovnu školu Sveta Nedelja, a ne mogu to pravo ostvariti u drugoj jedinici lokalne samouprave, obraćaju se direktno Gradu Sveta Nedelja, s navedenim dokazima o ostvarivanju prava i uz priložen račun za kupljene udžbenike.

Kriteriji za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola su sljedeći:

1. Obvezno prijavljeno prebivalište na području Grada Svete Nedelje za cijelu obitelj

2. Dohodak po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.200 kn po članu obitelji

3. Potpisati dokument (revers) o preuzimanju besplatnih udžbenika od strane roditelja uz izjavu da će se udžbenici čuvati maksimalnom pažnjom, u suprotnom, nadoknadit će se nastala šteta.

Za provođenje ove aktivnosti pod članovima obitelji podrazumijevaju se roditelji i djeca, odnosno skrbnici, a sukladno rješenju nadležnog tijela.

Za dokazivanje kriterija potrebni dokumenti su:

• Obostrana kopija osobnih iskaznica za roditelje ili potvrda o prebivalištu za učenike

• Potvrda porezne uprave o ostvarenoj visini dohotka u 2014. godini.

Potvrda o prebivalištu ne može biti starija od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

Za detaljne informacije zainteresirani se mogu obratiti Osnovnoj školi Sveta Nedelja (Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja, 01/3370-866).

A.B.B.

 

Grad Sveta Nedelja i ove će godine sufinancirati udžbenike

Arhiva 2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002