14.09.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Izmjene Generalnog urbanističkog plana

Neuobičajeno kratka, bez velikih rasprava i efikasna, bila je sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, održana 13. rujna. Većina je točaka dnevnog reda usvojena jednoglasno. Na taj je način donesena nova Mreža osnovnih škola i njihovih upisnih područja za Grad Samobor, koja će kao prijedlog biti upućena Ministarstvu znanosti i obrazovanja, s ciljem optimalizacije mreže škola i programa. To je napravljeno nakon savjetovanja s javnošću internetskom javnom raspravom, u kojoj nije bilo primjedbi. Mrežu čini dosadašnjih pet matičnih i 10 područnih škola, a u Samoboru od početka ove školske godine djeluje i jedna privatna osnovna škola pod nazivom Nova škola, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Juro Horvat.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izradi trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana Grada Samobora, kojom se pokreće postupak tih izmjena. GUP je donesen 2007. godine, u međuvremenu je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, a od posljednjih izmjena podnesena su i 44 prijedloga za izmjene i dopune GUP-a, rekao je Marinko Džepina, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU. Osim usklađenja s novim propisima, cilj donošenja novog GUP-a je da se osigura kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Samobora. Marinko Džepina pozvao je vijećnike da informiraju građane i mjesne odbore i gradske četvrti o tome da se kreće u izmjene GUP-a te da se u njih uključe svi koji imaju potrebe za nekim izmjenama.

I Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Samobora donesena je jednoglasno, a novosti su da će ubuduće prihodovni cenzus za obitelji kandidata godišnjim zaključkom određivati gradonačelnik, da će se jedan član Povjerenstva za stipendije imenovati iz redova Savjeta mladih, da će se sportski rezultati za kandidate bodovati temeljem kriterija izvrsnosti isključivo za natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog školskog športskog saveza, odnosno Hrvatskog akademskog sportskog saveza te da se uvodi bodovanje društvenog angažmana kandidata (volontiranje, Erasmus projekti i aktivno članstvo u udrugama ili klubovima). Na prijedlog Zlatka Rešetara (MOST) da bi Grad trebao stipendirati i doktorante sa svoga područja, predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić rekao je da će taj prijedlog ubuduće razmotriti.

Gradski vijećnici većinom su glasova odlučili da se ovogodišnja Nagrada za životno djelo dodijeli uglednom Samoborcu, liječniku i kirurgu, prof.dr.sc. Andriji Georgijeviću (kojega je predložila grupa građana). Vladimir Skendrović (HDZ) predložio je da se nagrada (uz koju se dodjeljuje i 7.500 kuna) dodijeli i drugom predloženom kandidatu, Milanu Jeleniću – Srni (kojega je predložio Školski sportski savez Samobora i Svete Nedelje), budući da se godišnje mogu dodijeliti maksimalno dvije ovakve nagrade. Međutim, pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove, Valentina Horvat, pojasnila je da predlagač za Gradsko vijeće može biti samo Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, a vijećnik može prijedlog dati kao amandman. Kad je vijećnik Vladimir Skendrović zatražio 10-minutnu pauzu za pisanje amandmana, vijećnici Gradskog vijeća većinom su glasova odlučili da se ne slažu s podnošenjem amandmana pa on nije niti podnesen.

Većinom glasova donesena je i Odluka o dodjeli Nagrada Grada Samobora u 2018. godini, koje će, uz po 5.000 kuna, dobiti Pavao Jozić (predlagač Samoborski športski savez), Mario Vlahović (predlagač Klub učenika i studenata grada Samobora), Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike grada Samobora (predlagač Zajednica tehničke kulture grada Samobora), Josip Lebegner (predlagač MO Rude) i Gradska glazba Samobor (predlagač Gradska knjižnica Samobor). Na natječaj je stigao 21 prijedlog.

Bez rasprave i jednoglasno, usvojena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2018. godini (za što je izdvojeno nešto više od 3 milijuna kuna), kao i Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna u posljednjih godinu dana (kojom je utvrđeno da nije potrebno ići u promjene Prostornog plana).

Također bez rasprave, ali većinom glasova, usvojeno je polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika.

Većinom glasova usvojeno je i polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna za ovu godinu koji je, rekao je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, planiran za cijelu godinu s 237 milijuna kuna, a u prvih 6 mjeseci ostvareno je ukupno prihoda od 101, a rashoda od 95 milijuna kuna. Vijećnici Vladimir Skendrović i Zlatko Rešetar izrazili su sumnju da je proračun planiran nerealno, budući da su nerealno planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine, jer je do sada ostvareno tek 10% od plana, a Zlatko Rešetar postavio je i pitanje o kakvoj se uredskoj opremi radi na koju je potrošeno 500.000 kuna. Radovanić je pojasnio da se ne radi samo o potrošnji gradskih službi (u kojoj je i nabava tableta za vijećnike), već je tu uključena i potrošnja Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice.

Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost gradonačelniku da potpiše okvirni sporazum u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Samobora za naredne dvije godine s tvrtkom Samoborček EU grupa d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o., koji su se jedini kao zajednica ponuditelja javili na natječaj Grada Samobora za uslugu prijevoza osnovnoškolaca. U dvije godine Grad će im isplatiti više od 8 milijuna kuna s PDV-om.

Na upit Irene Franceković (MOST) što sve uključuje taj prijevoz školske djece, pročelnik Juro Horvat odgovorio je da se učenici prevoze redovnim linijama i to od najbliže stanice od kuće pa do stanice koja je najbliža školi.

Irena Franceković rekla je da ova zajednica ponuditelja nije koncesionar za prijevoz na linijama Samobora i okolnih mjesta, budući da je postojeći koncesionar u stečaju i ne postoji. Ona smatra da bi trebalo raspisati novi natječaj za koncesiju ako se želi ozakoniti prijevoz školske djece na tim linijama. Također je predložila i da se djeci područnih škola omogući da imaju pokaz i za izvanškolske aktivnosti u Samoboru, na što je odgovorio Juro Horvat da zakon omogućava da se može dobiti popust na pokaz u iznosu od 50%.

Zlatka Rešetara je zanimalo plaća li se dodatno i subvencija za pokaze učenika, a Juro Horvat je rekao da država sufinancira prijevoz osnovnoškolaca iz Općih prihoda i primitaka.

Vladimir Skendrović je rekao da će podržati potpisivanje ovog ugovora da djeca ne bi ostala bez prijevoza, a predložio je da se za jednu od sljedećih sjednica Gradskog vijeća pripremi posebna točka dnevnog reda o brojnim problemima javnog gradskog prijevoza.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, vijećnici su jednoglasno dali suglasnost gradonačelniku da potpiše okvirni sporazum s najpovoljnijim ponuđačem za nabavu loživog ulja za osnovne škole. To je INA – Industrija nafte d.d., a vrijednost nabave je nešto manje od 1,5 milijuna kuna s PDV-om.

Jednoglasno su podržana i tri prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU o ukidanju statusa javnog dobra za neke čestice.

Natko Gaberc iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti pojasnio je, a vijećnici su jednoglasno podržali, izdavanje instrumenata osiguranja (2 bjanko zadužnice) Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktualni sat

Vijećnik Vladimir Skendrović predložio je gradskim vlastima da podrže zahtjev Udruge Profectus da se osobana s posebnim potrebama osigura adekvatan prostor.

Irenu Franceković zanimalo je postoji li evidencija o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima građana komunalnim redarima. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je da se vodi evidencija zaprimljenih prijava te dodao da se pitanjem u stvari aludira na napis s društvenih mreža o navodnom spaljivanju boja na Sajmištu. On tvrdi da tamo nema nikakvog spaljivanja boja niti ekološke opasnosti, jer se radi samo o skidanju boja (letlampom) sa šablona za iscrtavanje horizontalne signalizacije.

Zlatko Rešetar pohvalio je rješenje raskrižja ulica Giznik i Ivana Trnskog te pitao može li se na sličan način urediti i raskrižje ulica Franza Liszta i Ivana Trnskog. Zanimalo ga je i što se kopalo u Lisztovoj i hoće li to biti sanirano do zime. Natko Gaberc iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti rekao je da će se raspitati o konkretnoj situaciji te dodao da će se za križanje Lisztove i Trnskog izraditi prometni elaborat.

Damir Skok (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) informirao je kolege o problematici rješavanja opskrbe vodom Noršić Sela i okolnih mjesta, nakon što je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pitao ima li kakvih pomaka nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, organiziranog posredstvom vijećnika Skoka, na kojem su dobivena obećanja gradonačelnika Bandića da će se problem riješiti.

Vijećnik Skok je pojasnio da je napravljena primarna analiza, koja je pokazala da rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Kostanjevec s crpnom stanicom te izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Kostanjevec do vodospreme Noršić Selo, kao i uređenje postojeće kaptaže košta oko 6,8 milijuna kuna. U ovoj fazi bi se izradili idejni planovi i projektna dokumentacija. Osim toga, potrebno je rekonstruirati i 4,8 km vodoopskrbe mreže Noršić Selo – Jarušje, za što je izrađen glavni projekt i uskoro će se podnijeti zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Za te bi radove trebalo osigurati još oko 7,7 milijuna kuna.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002