08.06.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje odlučeno da se neće prodavati poljoprivredno zemljište

Tuđe nećemo, svoje nedamo, osim u zakup

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje odlučeno da se neće prodavati poljoprivredno zemljište

Svetonedeljski gradski vijećnici sastali su se 8. lipnja kako bi udovoljili kratkom zakonskom roku i na vrijeme donijeli Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje je u državnom vlasništvu, a nalazi se na području Grada Svete Nedelje. Program je, nakon obrazloženja Ane Babić, predstavnice zagrebačke tvrtke Agrodet koja je program izradila, donesen jednoglasno.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem je temeljem izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu prebačeno iz državne agencije na lokalnu samoupravu (gradove i općine) u dijelu koji se odnosi na prodaju, davanje u zakup ili povrat zemljišta. Sveta Nedelja odlučila je da neće prodavati to zemljište, pojasnio je gradonačelnik Dario Zurovec, već će ga isključivo davati u zakup, a postoje li potrebe za povrat zemljišta, još se ne zna.

Sveta Nedelja na svom području raspolaže samo sa 4,8 hektara takvog zemljišta, a u program je stavljeno ograničenje da maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 1,8 hektara.

Za sada je samo jedna parcela (od 0,1 hektara) dana u zakup ugovorom o privremenom korištenju, a taj ugovor će ostati na snazi do isteka i na njega se ovaj novi program raspolaganja ne odnosi.

Ana Babić je pojasnila da je program (zbog hitnosti) donesen uglavnom temeljem podataka Državne geodetske uprave te ima još puno nepoznanica koje će sigurno dovesti i do naknadnih izmjena (upis vlasništva i posjeda, ograničenja raspolaganja, pitanje upravljanja...). To je ponukalo vijećnika Ivicu Vojvodića (NL Darija Zurovca) da kaže da se ponovno važne stvari donose pod pritiskom države na brzinu, na temelju nepotpunih podataka i tek toliko da budu donesene. S tim se nije složio vijećnik Drago Prahin (NL), koji smatra da ovaj program dolazi u pravo vrijeme jer je Grad Sveta Nedelja pri kraju s geodetskim izmjerama i sređivanjem katastarskih podataka na svom području. Gradonačelnik Zurovec podsjetio je da će se ovaj program moći mijenjati, ovisno o javnom interesu.

Za vrijeme javnog uvida u prijedlog programa stigle su samo dvije primjedbe. Jednoglasno je odbijena primjedba Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, koja je tražila da se iz programa izuzmu 4 močvarne čestice unutar Posebnog ornitološkog rezervata Sava Strmec, jer se nalaze u granicama ekološke mreže Republike Hrvatske i europske ekološke mreže Natura 2000 – HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba. Ana Babić je pojasnila da te čestice moraju biti sastavni dio ovog programa, no Ministarstvo zaštite okoliša može odrediti vrstu poljoprivredne djelatnosti na njima.

Primjedba Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačkog holdinga da se izuzme čestica na kojoj se nalazi bunar Vodocrpilišta Strmec, koji je u Programu prikazan kao oranica, a u naravi je u prvoj zoni strogog režima zaštite i nadzora kao izvorište pitke vode, prihvaćena je većinom glasova.

Aktualni sat

Marko Kresonja (SDP) pitao je što je sa Savjetom mladih i Socijalnim vijećem. Gradonačelnik je konstatirao da je članovima Savjeta mladih vjerojatno istekao mandat pa će se birati novi, a ukoliko bude iskazan interes Socijalno vijeće može se izabrati za tjedan dana.

Goran Kanižaj (HDZ) pitao je za radove u Ladovićima i odvojcima Širanovićeve ulice u Kerestincu, za sredstva za Udrugu umirovljenika i za Studiju o javnom gradskom prijevozu. Gradonačelnik je rekao da se u Ladovićima radi oborinska odvodnja i rekonstrukcija kolnika, odvojci Širanovićeve radit će se ovoga ljeta, a sredstva za Udrugu umirovljenika će biti riješena kroz tjedan dana. Studija o javnom gradskom prijevozu je završena i može se dobiti u Uredu gradonačelnika, a uskoro će biti na raspravi u Gradskom vijeću, rekao je Zurovec te dodao da postoji mogućnost da se jednostavno javni prijevoz riješi unutar Grada.

Marijan Vojvodić (HDZ) pitao je kad će biti sanirana cesta nakon radova na kanalizaciji u Žugcima te je ponovno pitao kada će biti doznačena sredstva sportskoj zajednici i udrugama. Gradonačelnik je pojasnio da će asfalt u Žugcima biti saniran nakon što se završe radovi na priključcima za kanalizaciju te je podsjetio da je formalno komisija pregledala prijave sportskih udruga na natječaj i konstatirala da su uglavnom svi su udovoljili uvjetima te se još treba napraviti raspodjela. Nakon toga će im novac biti doznačen.

Dario Zajec (SDP) predložio je da gradski komunalni redari djeluju i samostalno, a ne samo po prijavama građana te upitao kako redari koriste gradska vozila (24 sata? Vikendom? Izvan granica Grada?). Također je predložio da se produlji radno vrijeme Turističkog informativnog centra na poslijepodnevne sate i rad subotom zbog turista. Gradonačelnik Zurovec rekao je da komunalni redari koriste službena vozila 24 sata zbog potreba posla, no priznao je da je bilo problema s korištenjem i nekoliko informativnih razgovora, za sada s opomenama, jer se treba prekinuti praksa da se vozila ne koriste u skladu s uredbom. Gradonačelnik smatra da je radno vrijeme TIC-a dobro, tim više što se produljuje na izložbe koje su otvorene poslijepodne. Zurovec je dodao i da bi udruge koje taj prostor koriste za izložbe i slično trebale više pripaziti ne ostavljaju nered za sobom.

Damir Halužan (HDZ) ponovio je svoj upit s prošle sjednice i konstatirao da se Grad, sada kada je završen natječaj, ne bi smio više uplitati u raspodjelu sredstava udrugama u sportskoj zajednici, kao i kod kulture i drugih udruga. Postavio je i pitanje je li istinita vijest da Grad nije proveo javni natječaj za izbor novih gradskih pročelnika, već ih je htio imenovati. Gradonačelnik je najavio da će na ova pitanja vijećnik Halužan dobiti pisane odgovore.

D.K.

 
08.06.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Kupanje na Vugrinščaku još uvijek je neizvjesno

Najviše vremena na današnjoj kratkoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, koja je trajala ukupno tek jedan sat, bilo je za vrijeme Aktualnog sata posvećeno bazenima na Vugrinščaku. Odgovarajući na pitanja vijećnika Damira Skoka (BM 365), zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je da je Grad tamo ušao u prostore koji su vlasništvo Grada, no još se ne zna hoće li i kada uspjeti bazene privesti svrsi, jer, za sada, ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete. Dodao je da je jučer prihvaćena ponuda za obavljanje minimalnih popravaka da bi bazeni mogli funkcionirati. Radovi tek trebaju početi pa Stanec ne vjeruje da će moći biti završeni do 15. lipnja, no rekao je da će dati sve od sebe da bazeni prorade do 1. srpnja, pod upravljanjem ustanove Sportski objekti Samobor. Također, Stanec je naglasio da će bazeni raditi isključivo u ingerenciji Grada, a ako to ne uspiju, nitko drugi neće moći otvoriti bazene. Nezadovoljan odgovorom bio je Vladimir Skendrović (HDZ), koji je ustvrdio da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik lagao kad je rekao da je Grad zvao policiju, a da je isto tako laž da ne postoje tehnički uvjeti za rad bazena (o čemu, rekao je, posjeduje dokumentaciju). Željko Stanec odlučno je to zanijekao kao netočno, jer je Krešo Beljak na prošloj sjednici točno odgovorio na pitanje o Vugrinščaku te da ne zna o kakvoj se to dokumentaciji radi.

Na početku sjednice prisegu je položila nova vijećnica Matilda Mihaela Purić (BM 365), koja je na toj dužnosti zamijenila dosadašnjeg vijećnika te stranke Ivana Patekara. A na tajničkim poslovima za Gradsko vijeće Anu Vlah zamijenio je Igor Rizmanovski.

Na pitanje Damira Skoka o problemima u opskrbi vodom u Noršić Selu, Bašić Bregu i Stojdragi Željko Stanec odgovorio je da je Grad već nekoliko puta intervenirao i slao cisterne s vodom, no problem je što su oni u sistemu naplate Zagrebačkog holdinga, Vodoopskrba i odvodnja, koji su tu istu vodu naplaćivali potrošačima. Grad je zato zatražio hitan sastanak s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje kako bi to riješili. Damir Skok ponudio se da pomogne u tim razgovorima, jer, rekao je, dobro poznaje direktora te tvrtke s kojom često surađuje.

Hitnost održavanja ove sjednice pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Marinko Džepina, budući da za dva dana ističe rok za obavezno donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, koje je na području našega grada. U program je bio 15 dana omogućen javni uvid, no nije bilo primjedbi. Na upit Zlatka Rešetara (MOST) zašto nisu programom obuhvaćene sve katastarske općine, Džepina je pojasnio da je za sada obuhvaćeno 46 hektara, jer je rok bio izuzetno kratak, no program će se moći kasnijim izmjenama dopuniti. Program je jednoglasno prihvaćen, kao i davanje suglasnosti gradonačelniku za potpis okvirnog sporazuma o postupku javne nabave benzina i dizel goriva za proračunske korisnike Grada. Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić pojasnio je da se na taj način (zajedničkom nabavom za sve ustanove i škole) postižu bolje cijene i uštede. Prihvaćena je ponuda Petrola d.o.o. za razdoblje do 4 godine.

Nakon što je nekoliko puta izrazio nezadovoljstvo tretmanom oporbenih vijećnika od strane predsjednika Gradskog vijeća kod davanja riječi, sjednicu je demonstrativno nakon druge točke dnevnog reda napustio Vladimir Skendrović.

Skendrović je na Aktualnom satu predložio da se za turiste možda razmisli o uvođenju nekih kružnih linija Samoborom u tri ljetna mjeseca, jer imaju problema s parkiranjem autobusa, no Željko Stanec rekao je da autobusi grupe ostavljaju obično kod Pošte u Gajevoj i tamo opet dolaze po njih, a parkiraju se na Autobusnom kolodvoru.

Skendrović je bio ogorčen i time što nije prihvaćen njihov prijedlog dogovoren na Međustranačkom vijeću da se Damira Skoka uključi u rad Povjerenstva za izradu strategije Grada te je podsjetio da su i inače odbačeni svi njihovi prijedlozi. Zato su, rekao je, povukli taj svoj prijedlog i više ne žele sudjelovati u radu Međustranačkog vijeća na takav način. Željko Stanec odgovorio je da se morala poštivati procedura te su oni 5. lipnja jednoglasno na sjednici Predsjedništva HSS-a prihvatili prijedlog za Skoka, no predlagač je u međuvremenu odustao pa to nije stavljeno na dnevni red.

Željko Stanec odgovorio je Petri Babojelić da se u Gundulićevom naselju radi produžetak Sudnikove ulice i nastavljaju popravci u Ulici Dobriše Cesarića, a Ivanu Horvatu da je odabran izvođač za nogostup u Grdanjcima (kojega s 50% financiraju Hrvatske vode) te dodao da je ugovorena i izgradnja mosta kod Čaraparne.

Luka Tomovski upitao je jesu li poduzete kakve "protumjere" za napade udruge Željke Markić zbog štandova, a Stanec je rekao da je najavljena tužba od strane udruge Narod odlučuje, no Grad nije u toj proceduri ništa napravio mimo propisa.

Na upit Davora Daničića (SDP) hoće li još negdje biti postavljeni novi kontejneri kao u Južnom naselju, Stanec je rekao da je tek počelo postavljanje EKOdipova, koji će biti postavljeni kod svih višestambenih objekata, gdje onda neće biti smrada od biootpada, jer su oni postavljeni podzemno.

Lovro Mihelić (HDZ) požalio se da još nisu dobili odgovor Komunalca na svoj zahtjev za pristup informacijama od 23. travnja, a Stanca je to začudilo i rekao mu je da ponove zahtjev, jer odgovor moraju dobiti.

Andriju Noršića (SDP) zanimalo je što je s novom organizacijom prometa u Obrtničkoj i Šmidhenovoj ulici, a Stanec je najavio da će se na tome raditi od 1. srpnja do 1. kolovoza te dodao da će u to vrijeme promet biti zatvoren samo subotom i nedjeljom.

Na upit Maje Gračanin o prometnoj sigurnosti na Betonskoj cesti i eventualnoj izgradnji kružnog toka, Stanec je pojasnio da je napravljeno idejno rješenje za križanje Hebrangove, Matice iseljenika i Ul. grada Wirgesa, no to je u vlasništvu Hrvatskih cesta i oni to trebaju napraviti. Grad je napravio nogostup do tog križanja, a Hrvatske ceste trebaju osigurati prijelaz ceste. Stanec je dodao da je tamo upravo u tijeku i rekonstrukcija Bijankinijeve i Halaburščaka, a radovi trebaju biti završeni sljedećeg tjedna. Damir Skok podsjetio je da bi tamo trebalo asfaltirati staru Ulicu Helena, koja još uvijek nije došla na red.

Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković odgovorila je Ivani Šolčić da se radi na tome da se učenici vrate u PŠ Pavučnjak pa će od jeseni biti riješen prijevoz kombijem za učenike, jer se radi o opasnoj cesti, a dogovara se i s DV Grigor Vitez da se tamo otvore dodatni kapaciteti za smještaj u vrtić koji nedostaju.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje odlučeno da se neće prodavati poljoprivredno zemljište

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002