14.08.2018.

Grad Samobor dodatno ulaže u medicinsku skrb građana

Pola milijuna za dodatni zdravstveni standard

S obzirom na aktualne događaje i smrt mladića u Zaprešiću, koji su potaknuli natpise i raspravu o ustroju i djelovanju timova Hitne medicinske pomoći, provjerili smo kakva je situacija u našem gradu. Može se reći da je Samobor prepoznao slabosti sustava i već godinama osigurava dodatna sredstva u proračunu za sufinanciranje iznadstandardnih usluga.

Gradsko vijeće Grada Samobora, na prijedlog gradonačelnika, usvojilo je prijedlog da se u proračunu ove godine osigura 380.000 kuna za dodatni tim hitne pomoći u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobora. Naime, prema usvojenoj Mreži hitne medicine na samoborskom području djeluje šest timova hitne medicine, a Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije financira njih pet, dok Grad Samobor sufinancira s navedenih 380.000 kuna još jedan T1 tim u kojem se nalaze doktor, medicinska sestra i vozač, s ciljem da se na taj način postigne ujednačeni standard za građane Samobora i okolice.

No, osim financiranja T1 tima Hitne medicinske pomoći, Samobor niz godina sufinacira rad Kirurške i Internističke ambulante u prostoru samoborskog Doma zdravlja, kako bi građanima smanjili moguće troškove putovanja do Zagreba i pritiska na bolnice. Rad Kirurške ambulante, uz Svetu Nedelju i Zagrebačku županiju, sufinancira se s 80.000 kuna godišnje, a ta sredstva pokrivaju dokazak specijalista kirurga četiri puta tjedno i njegov rad od 13 do 21 sat. Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Samobor osigurava prostor, medicinsku sestru i gipsera. Internistička ambulanta sufinancira se s 45.000 kuna godišnje te se na taj način osigurava dolazak specijalista tri puta tjedno od 15 do 21 sat, a Dom zdravlja, također, osigurava prostor i rad medicinske sestre.

Kada se sve zbroji, Grad Samobor godišnje izdvaja 505.000 kuna za iznadstandardne zdravstvene usluge na svom području. To čini niz godina, unatoč različitim ustrojima i slabostima koji su ti isti ustroji pokazali.

M.Š.

 

Grad Samobor dodatno ulaže u medicinsku skrb građana

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002